Tvedes Rådhus i Sorø

Råd- og Tinghuset i Sorø er tegnet af arkitekten Vilhelm Tvede i 1880 som erstatning for byens tidligere nyklasicistiske råd- og tinghus, der nedbrændte i 1879. Efter branden stod kun arresten tilbage.

Råd- og tinghuset og de tilhørende skure i gården samt mure og porten mod Storegade er opført i 1880 efter tegning af arkitekten Frederik Vilhelm Tvede.

Arresthuset ligger ud til gården og stammer fra det tidligere nyklassicistiske råd-, ting- og arresthus, som blev opført i 1844 efter tegninger af arkitekten F.F. Friis. Denne bygning nedbrændte i 1879 og kun arresten 'overlevede'.

Byens hus
Råd-, ting- og arresthuset ligger centralt i den gamle købstad, på hjørnet af torvet og hovedgaden, og manifesterer sig således som byens hus.

Bygningen er opført i blank mur i rød tegl med kehlet fuger og vinduer med gotiske spidsbuer. Taget er udført i blågrå og grøn skifer, der er lagt i horisontale bånd, så der opstår en stribet og dekorativ effekt. Taget afsluttes af de imponerende kamtakkede gavle, hvis murværk er rigt dekoreret.

Råd- og tinghusets interiør er i stueetagen ret beskedent, fordi denne etage oprindeligt var bolig til arrestforvareren og kontor til pantefogden. Hovedtrapperummet og første sal er derimod den fornemme del af huset med mange bevarede originale detaljer.

Se også Bindesbølls rådhus i Thisted

Projektfakta

  • Galleri

  • Kort

  • Relaterede projekter

  • Publikationer

Frederik Vilhelm Tvede

Frederik Vilhelm Tvede

Skomagersønnen Frederik Vilhelm Tvede blev født i København i 1826 og uddannet snedker. Han afsluttede sin arkitektuddannelse fra Kunstakademiet i 1846.
 
Tvede var kun 13 år gammel, da han begyndte arkitektstudiet. Han studerede hos G. F. Hetch, som havde titel af Overordentlig professor i perspektivtegning og var blandt datidens arkitektelite i Danmark. Herfra hentede Tvede stor inspiration, og han blev sidenhen kendt for sit utrolige tegnetalent.

Tvede tegnede mange rådhuse
Mellem 1860 og 1880 opførte Tvede i alt fem råd-, ting- og arresthuse: Stubbekøbing, Nakskov, Nykøbing Falster, Ringsted og Sorø. På andre rådhuse fra perioden ser man den samme disponering som i Sorø, men det vides ikke, om Tvede med sine tidlige rådhuse dannede skole for rådhusbyggeri, eller om modellen skyldes et fra centraladministrationen vedtaget skema.

Tvedes stod også bag andre værker bl.a. en række kirker, og i København kendes han bedst for de engelske rækkehuse i Toldbodgade.

Galleri

Detaljer

Eksteriør

Før

Historiske billeder

Interiør

Klubben

Restaurering

Tegninger

Åbent Hus 2012

Kort

Torvet 2 , 4180 Sorø

Restaurering

Restaurering

Målet for restaureringen har været at omdanne rådhuset til en moderne arbejdsplads uden at ændre på det oprindelige udtryk, men tværtimod styrke dette, så huset fik sin ånd og karakter tilbage.

En af de meget synlige ændringer er genskabelsen af den lille smøge mellem rådhuset og Torvet 4, der betyder, at rådhuset nu igen fremstår som et fritliggende hus.

Samtidig er ejendommen blevet tilbageført, så de oprindelige træk, der kendetegner det interne hierarki, atter kommer til sin ret.

Detaljer bragt for dagens lys
De mange indvendige bygningsdetaljer er bragt frem, og der er etableret et solidt grundlag for en indretning til brugerne, som fungerer uden at skæmme huset.

Facader er blevet afrenset og i nogen grad omfuget, og vinduer repareret og malet. Friarealerne er ombygget til funktionelle uderum til glæde for byen.

Samtlige tekniske installationer blevet udskiftet, så huset kan imødegå en moderne verden, og der er etableret tidssvarende adgangs- og toiletforhold for bevægelseshæmmede.

Huset er lejet ud til Sorø Kommunes turist- og erhvervsinformation, og det bruges bl.a. til kulturelle og sociale initiativer, repræsentative formål som fx byrådsmøder og vielser samt bibliotek i den gamle arrestbygning.

Publikationer

{{ title }}

{{ description }}