x

Hovedbyer

Hovedbyer

Hovedbyerne ser ud til at have et stort potentiale som motor for en positiv udvikling af et større område. Mange steder er hovedbyernes rygrad – bymidten – dog under pres. Derfor arbejder vi i Realdania med at styrke bymidten i en række hovedbyer.

Der er en stor risiko for, at hovedbyernes bymidte mister indhold, omsætning og kvalitet. En af udfordringerne er, at antallet af butikker falder drastisk og flere steder fører til, at bymidten efterlades med mange tomme kvadratmeter. 

I Realdania arbejder vi for at styrke landets hovedbyer, så de også i fremtiden er attraktive for alle, der besøger, bor, arbejder i byerne. Under overskriften 'Hovedbyer på Forkant' har vi sat særligt fokus på de hovedbyer, der ligger i yderområderne, fordi hovedbyerne netop hér ser ud til at kunne blive en særlig motor for en positiv udvikling.

Hvad er en hovedby?

En hovedby er i denne sammenhæng defineret som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området.

Søg støtte til udviklingen af hovedbyen

Med 'Hovedbyer på Forkant' har vi afsat i alt 73 mio. kr. til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommunerne). Formålet er at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet - ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet.

Vi uddeler midlerne til ’Hovedbyer på Forkant’ gennem to ansøgningsrunder. Næste og sidste ansøgningsrunde har deadline for ansøgninger 

torsdag den 28. februar 2019. 

Hvad støtter vi?

I denne runde støtter vi fysiske projekter, dvs. bygge eller omdannelsesprojekter, der er strategisk forankret og klar til realisering. Projekterne skal være med til at løftet bymidten og de centrale byrum i kommunens hovedby til gavn for borgere, besøgende og erhvervslivet.

Projekterne kan fx arbejde med at skabe nyt liv i bygninger, der har mistet deres funktion fx en stationsbygning, et butikslokale eller posthus, de kan øge aktiviteten på hovedgaden gennem nye forbindelser, institutioner eller funktioner eller styrke oplevelsen i bymidten gennem de bevaringsværdige kulturmiljøer.

Vi lægger vægt på, at projekterne er med til at aktivere et samarbejde mellem flere af byens aktører samt at de forholder sig til muligheden for at udvikle det stedbundne potentiale. 

Læs mere om kriterier og formalia i vores ansøgningsvejledning og ansøgningsskema

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsskema

Projekter, vi har støttet

I første runde af 'Hovedbyer på Forkant' kunne kommuner søge om støtte til både fysiske projekter og udviklingen af strategiske planer. I alt fik 11 kommuner støtte. Hovedparten af kommunerne fik støtte til udviklingen af en strategisk plan for deres bymidte.

I Odder skal planen gøre kommunen klogere på, hvordan de kan lave forbindelser og en hensigtsmæssig rollefordeling mellem byens historiske centrum og de nye udviklingsområder ved sygehusgrunden og letbanestationen. 

Strategisk midtbyplan for Odder 
Vordingborg modtager som den eneste kommune støtte til et konkret, fysisk projekt. Det er en omdannelse af byens stationsbygning og byrummene omkring. Langeland og Thisted kommuner har fået støtte til forundersøgelser, der skal danne grundlag for konkrete projekter i henholdsvis Rudkøbing og Thisted.

Stationsområdet i Vordingborg

Støttebeløbene varierer afhængig af projekternes omfang og om der eventuelt allerede er udarbejdet planer for hovedbyens midte.

11 kommuner har fået støtte

I første ansøgningsrunde fik 11 byer tildelt støtte til projekter. Det er byerne:

 • Hobro. Støttebeløb: 550.000 kr. Forundersøgelse
 • Aabybro. Støttebeløb: 500.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Vordingborg. Støttebeløb: 7,8 mio. kr. Realiseringsprojekt
 • Thisted. Støttebeløb: 250.000 kr. Forundersøgelse
 • Rudkøbing. Støttebeløb: 250.000 kr. Forundersøgelse
 • Varde. Støttebeløb: 300.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Odder. Støttebeløb: 625.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Kalundborg. Støttebeløb: 500.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Haderslev. Støttebeløb: 750.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Assens. Støttebeløb: 1.055.000 kr. Strategisk midtbyplan
 • Aabenraa. Støttebeløb: 1,7 mio. kr. Strategisk bydelsplan

Vil du vide mere om udviklingen i hovedbyerne?

Vi har samlet en række data, analyser og oplæg, der vedrører problematikkerne i hovedbyerne. 

Data og analyser

Se videoer fra vores gå-hjem-møde "Nyt liv i bymidten efter butiksdøden"

Det ved vi om udviklingen i antallet af butikker

 • Folk handler i stigende grad tøj, sko og andre udvalgsvarer på nettet. I 2016 foregik cirka 20 % af danskernes forbrug på nettet
 • Antallet af dagligvarebutikker er reduceret med 75 % over de sidste 45 år
 • Der er en tendens til, at de dagligvarebutikker, der er tilbage, lægger sig il udkanten af byen, hvor det er let at komme til med bil 

Læs mere i ICPs  'Detailhandelen og bymidterne - Udvikling og udfordringer'

Kontakt

Projektchef
Björn Emil Härtel Jensen

E-mail:bje@realdania.dk
Mobil: +45 20 98 93 64

Relaterede projekter Se alle projekter

Vis flere

Data og analyser

Vi har fået udarbejdet og støttet en række analyser og metoder, som til sammen udgør et vigtig grundlag for vores indsats ’Hovedbyer På Forkant’ 

Hovedbyerne på forkant

Af analysechef Henrik Mahncke, 2017.
Her har Realdanias analysechef samlet en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer På Forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra Danmarks Statistik og viser bl.a. en tydelig dobbelturbanisering i Danmark.
Ved spørgsmål kontakt analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk

Detailhandelen og bymidterne – udvikling og udfordringer

Af ICP 2017.
Heri har Institut for Centerplanlægning (ICP) analyseret detailhandlens udvikling og betydning for bymidten med udgangspunkt i eksisterende analyser og viden om detailhandelsforhold. Rapporten lægger samlet op til, at kommunerne nøje bør overveje deres bymidtestrategier, hvis de vil fastholde liv og aktivitet i byernes centrum.


Kommuner på Forkant

Af Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania, 2017.
I 2014 gik staten, KL og Realdania sammen om kampagnen ’På Forkant’, med fokus på, hvordan kommunerne udenfor de største byer kan sætte gang i en langsigtet tilpasning, omstilling og udvikling. 25 kommuner udviklede strategiplaner som del af kampagnen og flere arbejdede med byer som drivere for udvikling. Se f.eks. temaet om ’differentieret udvikling’ på side 30 for mere viden om byer som ’drivere’. 


Stedet tæller

Af Realdania, 2017.
I denne publikation kan du komme tættere på Realdanias erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i de danske yderområder. 


Værdien af bygningsarven

Af Incentive 2015.
Bygningsarven kan være med til at skabe nyt liv i yderområderne. Og det kan betale sig – også økonomisk – at værne om og udvikle bygningsarven. Et eksempel er Ribe, hvor 2/3 af turistovernatningerne skyldes bygningsarven. Det viser analysen ”Værdien af bygningsarven”, som konsulenthuset Incentive og BARK Rådgivning har udført for Realdania.

 

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

{{ title }}

{{ description }}