x

Hovedbyer

Hovedbyer

Hovedbyerne ser ud til at have et stort potentiale som motor for en positiv udvikling af yderområderne. Mange steder er hovedbyernes rygrad – bymidten – dog under pres. Derfor arbejder vi i Realdania med at styrke bymidten i en række af yderområdernes hovedbyer.

Der er en stor risiko for, at hovedbyernes bymidte mister indhold, omsætning og kvalitet. En af udfordringerne er, at antallet af butikker falder drastisk og flere steder fører til, at bymidten efterlades med mange tomme kvadratmeter. 

Se videoer fra vores gå-hjem-møde "Nyt liv i bymidten efter butiksdøden"

Data og analyser

Derfor skal der tages stilling til bymidtens fremtid. Det gælder ikke mindst, hvis hovedbyerne i fremtiden skal blive ved med at være attraktive både for dem der bor, arbejder og besøger byerne. 

Det ved vi om udviklingen i antallet af butikker

 • Folk handler i stigende grad tøj, sko og andre udvalgsvarer på nettet. I 2016 foregik cirka 20 % af danskernes forbrug på nettet
 • Antallet af dagligvarebutikker er reduceret med 75 % over de sidste 45 år
 • Der er en tendens til, at de dagligvarebutikker, der er tilbage, lægger sig il udkanten af byen, hvor det er let at komme til med bil 

Læs mere i ICPs  'Detailhandelen og bymidterne - Udvikling og udfordringer'

Vi har afsat 73 mio. kr. til hovedbyerne

Hvis ikke butikkerne og handlen skal skabe liv i bymidten, hvad skal så? Dét spørgsmål vil vi gerne være med til at besvare i samarbejde med en række af landets LAG-kommuner, dvs. land- og yderkommuner. 

Med en pulje på 73 mio. kr. vil vi undersøge, om man kan skabe nyt liv i hovedbyernes bymidte gennem strategisk planlægning, nye tværgående samarbejder og udvikling af stedbundne potentialer. 

Hvad er en hovedby?

En hovedby er i denne sammenhæng defineret som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området.


Vi har fokus på hovedbyerne i yderområderne, for netop hér ser hovedbyerne ud til at kunne blive en vigtig motor for en udvikling. Fra 2006 til 2016 er 13 hovedbyer vokset, selvom kommunen som helhed har haft faldende befolkningstal. 

Overvejer du at søge midler i puljen?

Med puljen støtter vi en række strategiplaner og konkrete realiseringsprojekter, der gerne skal vise, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet - ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet. 

Du kan læse mere om deadlines, hvem der kan søge og hvad vi støtter her: 

Hovedbyer på Forkant

Projekterne kan fx arbejde med nyt liv i bygninger, der har mistet deres funktion - eksempelvis et nedlagt posthus eller industrimiljø. De kan arbejde med en opgradering af bymidtens kulturmiljø, helt nye funktioner i bymidten baseret på byens og hele områdets lokale potentiale eller noget helt fjerde. 

Vi håber, at der bliver tænkt nyt og stort - ikke i forhold til at øge befolkningstallet, men værdien af hovedbyernes byrum til gavn for alle der bor, arbejder og bruger byen. 

Gode eksempler

Vi har samlet en række eksempler på byer, der har arbejdet med transformationer eller det stedbundne potentiale som løftestang for en positiv udvikling og omstilling.  

Det stedbundne potentiale er det eller de forhold på stedet, der ikke kan flyttes og ikke sådan lige lader sig kopiere af andre. Det kan findes i alt fra bygningsarv og iværksætterkultur til natur, fællesskaber eller et blomstrende kulturliv. Det er de forhold, der gør stedet unikt og attraktivt. 

Fold eksemplerne ud ved at klikke på bynavnene herunder. 

 
 • Et varehus fra 1968 på gågaden i Herning er gennem renovering blevet transformeret til et bibliotek, som udover bøger også danner rammen om lektiecafé, kulturformidling, scene og café.

  Hovedformålet med renoveringen har været at skabe et fælles kulturcentrum for byens borgere. Og det må man sige er lykkes. Siden biblioteket stod færdigt i slutningen af august sidste år, har der været mere end 375.000 besøgende – markant flere end Herning bibliotek oplevede på deres forrige adresse i den nordvestlige del af Herning. 

  Herning bibliotek 

 • Fra midten af 1800-tallet og frem til årtusindeskiftet var Maltfabrikken i Ebeltoft en stolt produktionsvirksomhed og en vigtig arbejdsplads i byen. De monumentale røde fabriksbygninger vidner om et industrieventyr i en dansk købstad med eksport til landets bryggerier, Europa og sågar helt til Sydamerika.

  Ny Maltfabrik 

  Fra Maltfabrikkens storhedstid og frem mod i dag er de industrielle aktiviteter aftaget. Nu bliver de historiske bygninger brugt som et centralt element i udviklingen af Ebeltofts bymidte.

  Maltfabrikken

 • Den lille by Marielyst ligger ved en af Danmarks bedste strande. Beliggenheden er blevet brugt som løftestang for byen siden 1896, hvor det første sommerpensionat åbnede og det københavnske borgerskab samledes i byen. 

  Med årene blev selve byen dog slidt og ændrede karakter. Plastikpalmer skød frem. En trafikeret vej løb henover dét gamle og centrale torv. Og der var ingen forbindelsen mellem by og strand. 

  Sammen med Guldborgsund Kommune, har vi genrejst den gamle badeby med udgangspunkt i stranden og stedets historie. Et stor gulv i egetræsplanker samler i dag byen og har fået følelsen af sommerhus og fortidens prominente badehoteller frem igen. Torvet er tilbage og en ny stiforbindelse leder gæsterne mod den attraktive strand. Resultatet har blandt andet været en udvidet turistsæson og en stigende omsætning hos forretningerne på torvet.

  Marielyst

 • Hovedgaden i Nykøbing Sjælland er, som mange andre hovedgader i yderområderne, under pres. Det har Odsherred Kommune besluttet at ændre på. Derfor købte Odsherred kommune i 2015 en tom Irmabutik midt på gågaden i Nykøbing Sjælland. Her er der blevet gjort plads til Odsherred teater, der tidligere lå i Annebergparken uden for byen. 

  Teateret flyttede ind på hovedgaden i 2016 og besøgstallene steg det første år fra 3.000 årlige besøgende i Annebergparken til godt 4.000 på hovedgaden. 

  Odsherred Teater

 • I Ribe er bygningsarven et oplagt stedbundent potentiale. Den historiske bykerne hører til blandt Danmarks bedst bevarede kulturmiljøer. Domkirken står som et monumentalt midtpunkt. Gadenettet i bymidten er stort set uændret siden middelalderen, og mange af byens historiske huse og anlæg er fint bevaret. 

  Til gengæld var selve domkirkepladsen nærmest ”sunket” i jorden, efterhånden som byen voksede op omkring kirken. Pladsen blev frem mod 2008 primært brugt til parkering. 

  Sammen med Esbjerg Kommune har vi løftet pladsen til et aktivt og storslået byrum. Kirkens gulv er bogstavelig talt bredt ud over hele kirkepladsen og i dag spiller byrummet sammen med domkirken til gavn og glæde for Ribes borgere og de mange turister, som hvert år besøger byen – netop på grund af det historiske kulturmiljø. 

  Ribe domkirkeplads

 • Svendborg i det sydlige Fyn har altid været præget af søfart og sin havn. Bymidten ligger desuden unikt placeret på en bakke i kort afstand fra et nyere havneområde, 

  Trafik og landskab har dog i mange år afskåret bylivet fra havnen. Byen vendte så at sige ”ryggen mod vandet” og fik dermed ikke udnyttet havnens rekreative potentiale. 

  Sammen med Svendborg Kommune har vi været med til at forene byen fysisk, mentalt og symbolsk ved at lave en ny forbindelse mellem bymidte og havn. Der er skabt et forløb af byrum med nye fodgængerforbindelser, aktivitetsformer og trafikløsninger, ligesom dele af erhvervshavnen er blevet omdannet til egentlig by.
   

  Svendborg bymidte

 • Vendsyssel er et område med en lang og stolt tradition for kunst og kultur. Der-for har vi støttet Hjørring Kommune i opførelsen af et nyt visionært teater i bymidten. 

  Det nye teater skal være med til at nytænke kulturinstitutioners rolle som en del af byens offentlige rum. Teateret skal skabe fornyet aktivitet og sammenhæng i selve byen og samtidig bidrage til kulturlivet i hele regionen som et kulturelt fyrtårn. Stedet er tænkt som et samlingssted og et vækstlag for de lokale unge og de ikke–organiserede, der interesserer sig for musik, teater og kulturliv. 

  Kulturlivet i Vendsyssel og regionens identitet og selvbevidsthed er blevet styrket gennem etableringen af det nye teaterhus i Hjørring bymidte og skal understøtte både bosætning, uddannelse og erhverv. 
   

  Vendsyssel teater

Kontakt

Projektchef
Björn Emil Härtel Jensen

E-mail:bje@realdania.dk
Mobil: +45 20 98 93 64

 • Data og analyser

 • Nyheder

 • Relaterede projekter

Data og analyser

Data og analyser

Vi har fået udarbejdet og støttet en række analyser og metoder, som til sammen udgør et vigtig grundlag for vores indsats ’Hovedbyer På Forkant’ 

Hovedbyerne på forkant

Af analysechef Henrik Mahncke, 2017.
Her har Realdanias analysechef samlet en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer På Forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra Danmarks Statistik og viser bl.a. en tydelig dobbelturbanisering i Danmark.
Ved spørgsmål kontakt analysechef Henrik Mahncke på hma@realdania.dk

Detailhandelen og bymidterne – udvikling og udfordringer

Af ICP 2017.
Heri har Institut for Centerplanlægning (ICP) analyseret detailhandlens udvikling og betydning for bymidten med udgangspunkt i eksisterende analyser og viden om detailhandelsforhold. Rapporten lægger samlet op til, at kommunerne nøje bør overveje deres bymidtestrategier, hvis de vil fastholde liv og aktivitet i byernes centrum.


Kommuner på Forkant

Af Erhvervsministeriet v/Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania, 2017.
I 2014 gik staten, KL og Realdania sammen om kampagnen ’På Forkant’, med fokus på, hvordan kommunerne udenfor de største byer kan sætte gang i en langsigtet tilpasning, omstilling og udvikling. 25 kommuner udviklede strategiplaner som del af kampagnen og flere arbejdede med byer som drivere for udvikling. Se f.eks. temaet om ’differentieret udvikling’ på side 30 for mere viden om byer som ’drivere’. 


Stedet tæller

Af Realdania, 2017.
I denne publikation kan du komme tættere på Realdanias erfaringer med stedbunden, lokal udvikling i de danske yderområder. 


Værdien af bygningsarven

Af Incentive 2015.
Bygningsarven kan være med til at skabe nyt liv i yderområderne. Og det kan betale sig – også økonomisk – at værne om og udvikle bygningsarven. Et eksempel er Ribe, hvor 2/3 af turistovernatningerne skyldes bygningsarven. Det viser analysen ”Værdien af bygningsarven”, som konsulenthuset Incentive og BARK Rådgivning har udført for Realdania.

 

{{ title }}

{{ description }}