x

Udsatte boligområder: Hvad virker? Og hvad kan vi lære af erfaringerne? (Aarhus)

Bliv klogere på indsatserne i udsatte boligområder på gå hjem-møde i Aarhus d. 26. april.

Arrangementet er afholdt

Dato
26. april 2018

Tidspunkt
kl. 01.00 — kl. 01.00

Adresse
Godsbanen
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C

Arrangør
Realdania

Adgang for alle

Se alle arrangementer
Udsatte boligområder:  Hvad virker? Og hvad kan vi lære af erfaringerne? (Aarhus)

Hvad kan vi lære af 30 års indsatser i udsatte boligområder? Og er vi endelig ved at knække koden og forstå, hvad der skaber forandring? Det spørgsmål har forskerne Claus Bech-Danielsen og Marie Stender analyseret omdannelsen af seks danske og otte udenlandske boligområder for at finde svar på.  

På gå hjem-mødet d. 26. april drøfter vi erfaringerne fra de 14 cases, åbner den bystrategiske værktøjskasse og diskuterer nogle af de antagelser om byen og det gode liv, den bygger på. Samtidig ser vi nærmere på to ambitiøse omdannelser i Rosenhøj og Gellerup sammen med de fagfolk, der står bag.

Foreløbigt program:

15:00 Velkomst
ved Björn Emil Härtel Jensen, Realdania

15:15 Hvad virker? Og hvad kan vi lære af erfaringerne? 
Claus Bech-Danielsen præsenterer danske og internationale erfaringer med omdannelse af udsatte boligområder.

16:00 Har Aarhus knækket koden? 
Leif Jensen fra Aarhus Omegn og Per Frølund fra Aarhus Kommune fortæller om to af de senere års allermest omfattende og ambitiøse omdannelsesprojekter – nemlig i Gellerup i form af en ny helhedsplan og i Rosenhøj i form af omfattende renovering, der blev afsluttet i 2016. Vi ser nærmere på, hvilke greb der er anvendt, hvilke effekter man vil opnå – og hvorfor det lige netop er i Aarhus, vi ser nogle af de største og mest ambitiøse projekter lige nu. 

17:15 Tak for i dag
ved Björn Emil Härtel Jensen, Realdania.

 

Se også vores arrangement i København

18. april holder vi fyraftensmøde i København, hvor vi ser nærmere på den nye strategiske udviklingsplan for et Bagsværd i balance med fagfolkene bag:

Udsatte boligområder: Hvad virker? Og hvad kan vi lære af erfaringerne? (København)

Desuden planlægger vi et møde i Aalborg i starten af juni (info følger). 

 

Realdanias arbejde for byer i balance

Frem til og med 2020 arbejder Realdania i partnerskab med kommuner og boligorganisationer for at udvikle strategier og konkrete projekter for socialt bæredygtige bydele.

Læs mere om initiativet By i balance og arbejdet med at formulere strategiske udviklingsplaner for tre områder i Gladsaxe, Taastrup og Esbjerg