x

Udsatte boligområder: Hvad virker? Og hvad kan vi lære af erfaringerne? (København)

Bliv klogere på indsatserne i udsatte boligområder på gå hjem-møde i København d. 18. april.

Arrangementet er afholdt

Dato
18. april 2018

Tidspunkt
kl. 01.00 — kl. 01.00 (Udsolgt)

Adresse
Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V

Arrangør
Realdania

Udsolgt

Se alle arrangementer
Udsatte boligområder:  Hvad virker? Og hvad kan vi lære af erfaringerne? (København)

Arrangementet er fuldtegnet. Send en mail til realdaniatogo@realdania.dk for at komme på venteliste. 

Hvad kan vi lære af 30 års indsatser i udsatte boligområder? Og er vi endelig ved at knække koden og forstå, hvad der skaber forandring? De spørgsmål har forskerne Claus Bech-Danielsen og Marie Stender analyseret omdannelsen af seks danske og otte udenlandske boligområder for at finde svar på.  

På gå hjem-mødet d. 18. april drøfter vi erfaringerne fra de 14 cases, åbner den bystrategiske værktøjskasse og diskuterer nogle af de antagelser om byen og det gode liv, den bygger på. Derefter ser vi nærmere på den nye strategiske udviklingsplan for et Bagsværd i social balance sammen med de fagfolk, der står bag.

 


 

Program

15:00 Velkomst 
ved Björn Emil Härtel Jensen, Realdania

15:15 Hvad virker? Og hvad kan vi lære af erfaringerne? 
ved Claus Bech-Danielsen og Marie Stender, Aalborg Universitet
Claus Bech-Danielsen og Marie Stender præsenterer danske og internationale erfaringer med omdannelse af udsatte boligområder.

Se slides fra Marie Stender og Claus Bech-Danielsens oplæg

16:00 En ny vision for et Bagsværd i social balance: Fra område-perspektiv til by-perspektiv
ved Sille Askefrø Bjørn, Hele Landet og Anette Lykke Otto, Gladsaxe Kommune
Hvordan kan vi omdanne et udfordret boligområde til et attraktivt bykvarter, der er integreret fysisk, socialt og mentalt med den omkringliggende by? Vi ser nærmere på den nye strategiske udviklingsplan for Bagsværd i social balance, som skal sætte retning for investeringer og indsatser i Værebro Park Kvarteret og Bagsværd de næste 40-50 år. 

Se slides fra Sille Askefrø Bjørn og Anette Lykke Ottos oplæg

17:00 Tak for i dag

ved Björn Emil Härtel Jensen, Realdania

 


 

Se også vores arrangement i Aarhus

26. april holder vi fyraftensmøde i Aarhus, hvor vi ser nærmere på omdannelsen af Gellerup og Rosenhøj med fagfolkene bag:

Udsatte boligområder: Hvad virker? Og hvad kan vi lære af erfaringerne? (Aarhus)

Desuden planlægger vi et møde i Aalborg i starten af juni (info følger). 

 

Realdanias arbejde for byer i balance

Frem til og med 2020 arbejder Realdania i partnerskab med kommuner og boligorganisationer for at udvikle strategier og konkrete projekter for socialt bæredygtige bydele.

Læs mere om initiativet By i balance og arbejdet med at formulere strategiske udviklingsplaner for tre områder i Gladsaxe, Taastrup og Esbjerg