x

Sociale Mursten - fysiske rammers betydning i velfærdsindsatser

Hvad kan forskningen fortælle om fysiske rammers betydning for velfærdsindsatser – og hvordan kommer vi på tværs af fagdiscipliner videre med at opbygge mere viden? Kom til gratis gå hjem-møde tirsdag 8. oktober kl. 15-17.

Arrangementet er afholdt

Dato
8. oktober 2019

Tidspunkt
kl. 15.00 — kl. 17.00

Adresse
Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V

Adgang for alle

Se alle arrangementer
Sociale Mursten - fysiske rammers betydning i velfærdsindsatser

I 2017 udgav Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond forundersøgelsen ”Sociale Mursten – seks eksempler på arkitektur, som gør en forskel for socialt udsatte”.

Læs forundersøgelsen om Sociale Mursten her

Nu er vi klar til at følge op med mere omfattende viden: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har netop offentliggjort en stor forskningskortlægning af fysiske rammers betydning i velfærdsindsatser. 

Læs VIVE's nye forskningskortlægning af sociale mursten

Formålet med at supplere foranalysens konkrete cases med en forskningskortlægning, er at få et overblik over, hvad der eksisterer af forskningsdokumenteret viden om de fysiske rammers selvstændige betydning.

Konklusionerne fortæller os, at der på visse områder ér veldokumenteret viden – men at der også er mange videnshuller. Feltet kalder på et bredt samarbejde på tværs af fagdiscipliner inden for det byggede miljø, velfærdsforskningen og praktikkerne.

Mødet er gratis og åbent for alle. Arrangementet er målrettet fagpersoner inden for forskningsverdenen, inden for velfærdsforskning og videninstitutionerne inden for det byggede miljø. Herudover er arrangementet relevant for rådgivere og andre aktører, som udvikler og påvirker velfærdsbyggeri.

Program

Kl. 14.45
Ankomst, kaffe og kage

Kl. 15.00
Velkomst
Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør, Realdania

Kl. 15.10
Præsentation af Sociale mursten:

En forskningskortlægning af fysiske rammers betydning i velfærdsindsatser.

v. Kræn Blume Jensen, Forsknings- og analysechef, VIVE

Kl. 15.30
Hvordan kan vi bruge forskningskortlægningen og hvordan kan vi hver især bidrage til videnopbygningen og praksis?

Paneldebat med:

  • Natalie Mossin, Arkitekt MAA Institutleder, KADK
  • Nicolai Carlberg, etnolog, partner Carlberg/Christensen
  • Robert Olsen, forstander, Kofoeds Skole
  • Marie Stender, Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut
  • Henrik Mahncke, Analysechef, Realdania

Ordstyrer:

Mette Margrethe Elf, Projektchef, Realdania

Kl. 16.10
Spørgsmål til panelet

Kl. 16.25
Afrunding og opsamling v. Realdania                 

Kl. 16.30
Forfriskninger