x

Fra hjemløshed til hjemlighed i egen bolig – betydningen af bofærdigheder

Få viden om hvordan kommunen og civilsamfundet i fællesskab med de unge kan styrke unges overgang til og fastholdelse af egen bolig.

Arrangementet er afholdt

Dato
12. oktober 2021

Tidspunkt
kl. 11.00 — kl. 15.00

Adresse
Odense Kommune
Festsalen
Flakhaven 2

Se alle arrangementer
Fra hjemløshed til hjemlighed i egen bolig – betydningen af bofærdigheder

Program:

Kl.10.45: Ankomst med kaffe og croissanter

Kl.11.00: Velkommen v/Realdania

 


Kl.11.10: Bofærdigheder – de unges behov v. chefkonsulent Sussi Maack, SUS

Præsentation af rapport, der bygger på interview med unge, som tidligere har levet i hjemløshed, og deres oplevelser og behov i overgangen til at bo i egen lejlighed.

Kl. 11.40: Samtale med de unge – panelinterview v. Sussi MaackTilhørende powerpoints

Kl.12.10: Frokost

Kl.12.50: Hvordan kan kommune og civilsamfund sammen støtte unges mestring af livet i egen bolig – potentialer, udfordringer og eksempler v. Sussi Maack

Præsentation af analyse af samspil mellem kommune og civilsamfundsaktører, som kan understøtte de unges behov.Tilhørende powerpoints

Kl.13.20: Kommunens rolle. Case: Esbjerg Kommune v. direktør for  Borger & Arbejdsmarked Lise Plougmann Willer 

Om Esbjerg Kommunes strategiske arbejde med bl.a. etablering i og fastholdelse af egen bolig – også på den lange bane.Tilhørende powerpoints

Kl.13.45: Kaffe og kage

Kl.14.00: Civilsamfundets rolle – og samspillet med kommunen

Case: Fonden Bindeleddet v. direktør Rune Utzon-Frank. Et eksempel på, hvordan en frivillig organisation støtter i overgangen fra hjemløshed til livet i egen bolig. Og hvordan det gøres i samarbejde med kommunen.Tilhørende powerpoints

Kl.14.25: Er der potentiale for et stærkere samarbejde mellem kommune og civilsamfundsaktører? Paneldebat

Lars Benjaminsen, seniorforsker i VIVE; Rune Utzon-Frank, direktør i Fonden Bindeleddet; Vibe Klarup, direktør i Hjem til Alle Alliancen

Kl.14.55: Tak for i dag

To nye publikationer sætter fokus på, hvad unge på vej ud af hjemløshed har brug for i overgangen til at få egen bolig, og hvordan samarbejde mellem kommuner og civilsamfund kan støtte op om de unge i processen.

Fra hjemløshed til egen boligFra hjemløshed til egen bolig - med støtte