x

Sammen kan vi mere

Vi er en filantropisk forening, der fokuserer på at løse samfundets udfordringer i samarbejde med ildsjæle samt lokale og nationale partnere

Foreningen Realdania støtter store og små projekter, der bidrager til at nå vores filantropiske mål og vores mission: At skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Og samarbejde er en central del af vores filantropiske arbejdsform. Vi mener nemlig, at det er en vigtig rolle for en filantropisk forening at kunne samle alle relevante parter omkring de projekter, vi går ind i. På den måde kan vi bedst bidrage til at løse samfundsudfordringer. 

Partnerskaber med de rigtige aktører omkring et problem giver de bedste, mest forankrede og mest effektfulde løsninger. Vores samarbejdspartnere er f.eks. staten, kommunerne, fonde, foreninger, det private erhvervsliv og lokale frivillige ildsjæle.

Sammen kan vi noget, som vi ikke kan hver for sig.

Jesper Nygård adm. direktør

Ved at udnytte vores uafhængighed og vores langsigtede perspektiv arbejder vi problemorienteret og dagsordensættende. 

I det filantropiske arbejde vil vi i partnerskaber med andre aktører udvikle og forandre gennem nytænkning, samarbejde og med den nødvendige risikovillighed. 

Videndeling er vigtig

Vi ser det som en vigtig opgave at dele den viden og de erfaringer, vi opnår gennem vores arbejde. Vi mener, at videndeling er med til at skabe større effekt af vores filantropiske indsats, fordi den kan inspirere og være til nytte for andre.

Netværk, samskabelse og gensidig inspiration er med til at sikre, at de filantropiske aktiviteter er forankrede i det hverdags- og arbejdsliv, hvor vi skaber værdi. 

Derfor er videndeling i både faglige miljøer og i bredere kredse til f.eks. offentligheden og til vores medlemmer en central del af vores strategi.