x

Bygninger og grøn omstilling

Video

Dato
23. februar 2021

Længde
1t 29m 52s

Den 23. februar 2021 afholdte DK2020-sekretariatet i samarbejde med projektet Bygninger og Grøn Omstilling webinar om Bygninger og Grøn Omstilling.

Webinaret giver konkret inspiration og viden til kommuners arbejde med bygninger og energirenovering som en del af deres klimaindsats.

Program

00:00 

Velkomst og dagens program v. seniorkonsulent Camilla Damsø Pedersen, CONCITO

02:27 

Rammesætning v. Camilla Damsø Pedersen, CONCITO

Camilla Damsø Pedersen, præsenterer projektet Bygninger og Grøn Omstilling, og giver et indblik i de trends, der påvirker byggeriet i den grønne omstilling. Camilla giver dertil et overblik over potentialerne for energibesparelser i bygningsmassen, og understreger vigtigheden af at sætte mål for klimaindsatsen i bygninger og understøtte disse med konkrete virkemidler, der kan fremme mere energieffektive og klimavenlige bygninger.

14:14 

Gå forrest med kommunens egne bygninger v. klimachef Morten Westergaard, Middelfart Kommune.

Morten Westergaard kommer i sit oplæg omkring klimaarbejdet med kommunens egne bygninger, herunder erfaringerne med ESCO-modellen til energirenovering. Morten beretter dertil om tilvejebringelsen af Danmarks mest bæredygtige rådhus og tager os til sidst med på et helt specielt helligt værtshus. Morten opfordrer folk, der arbejder med bygninger i kommunerne til at bruge værktøjet boliganalysen.dk, der giver mulighed for nemt at målrette informationskampagner til boligejere.

35:58

Energieffektive ejerboliger, almene boliger og udlejningsboliger v. direktør Peter Rathje, ProjectZero

Peter Rathje beretter i sit oplæg om energieffektive ejerboliger, almene boliger og udlejningsboliger. Peter præsenterer ProjectZeros arbejde med at reducere drivhusgasudledninger fra bygninger i Sønderborg med konkrete eksempler og kommer med gode råd, blandt andet om dialog med lokalsamfundet.

57:58

Spørgerunde og afslutning

Deltagere

  • Camilla Damsø Pedersen, seniorkonsulent, CONCITO
  • Morten Westergaard, klimachef, Middelfart Kommune
  • Peter Rathje, direktør, ProjectZero

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. 

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.

Om Bygninger og Grøn Omstilling

Bygninger og Grøn Omstilling er et toårigt projekt støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond, udført af CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling. Projektet skal sætte fokus på de tendenser og krav, der kommer til at påvirke bygningerne som led i den grønne omstilling. Projektet kigger på alt fra materialevalg, drift, energiforsyning, indeklima, renovering, og nedrivning til bygningernes sociale funktion fx i forhold til at modvirke ensomhed. Undervejs i projektet udarbejdes en serie fremsynsnotater, interviews, artikler, webinarer, mv.

Læs mere om Bygninger og grøn omstilling på CONCITOS hjemmeside:

Bygninger og grøn omstillnger - Concito.dk