x

DK2020 politisk topmøde 2022 - Per Vers

Video

Dato
12. maj 2022

Længde
33s

Den 12. maj 2022 samledes 150 toppolitikere og -embedsfolk fra de danske kommuner og regioner til politisk topmøde i DK2020.

Se eller gense et uddrag af Per Vers’ rap-opsamling på det politiske topmødes mange indlæg og samtaler.

Formålet med topmødet var at gøre status for klimaarbejdet i og efter DK2020, søge inspiration i erfaringer fra det banebrydende arbejde samt sætte kurs for de næste vigtige skridt for den lokale klimaindsats i hele Danmark.

Gennem dagen behandledes tre temaer: klimatilpasning, reduktion af drivhusgasser samt adfærd og livsstil. Til emnerne var oplægsholdere som fx Isabelle Navarro Vinten, vicedirektør i Miljøstyrelsen, og Dr. Lewis Akenji, managing director i Hot or Cool Institute. Derudover havde en række organisationer og ministre bidraget med inspirationstaler og -eksempler på video.

Læs mere, om hvordan det politiske topmøde forløb her.

Se videoerne fra dagen herunder

Dan Jørgensen, Klima-, energi- og forsyningsminister

Marie Stærke, Borgmester i Køge Kommune

Lea Wermelin, Miljøminister 

Søren Steen Andersen, Borgmester i Assens Kommune
Energi på Tværs

Coast to Coast Climate Challenge: Indlæg til DK2020 Klimatopmøde 2022

Sadiq Khan, Mayor of London and C40 chair 

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. 

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.