x

Coast to Coast Climate Challenge: Indlæg til DK2020 Klimatopmøde 2022

Video

Dato
20. maj 2022

Længde
2m 21s

Den 12. maj 2022 samledes 150 toppolitikere og -embedsfolk fra de danske kommuner og regioner til politisk topmøde i DK2020.

Se eller gense inspirationsvideoen om klimatilpasningsprojektet Coast to Coast Climate Challenge, der er ledet af Region Midtjylland og i samarbejde med 30 partnere. Den overordnede målsætning med projektet er at skabe en klimarobust region, bl.a. ved at formulere en fælles langsigtet strategi blandt de lokale aktører.

Formålet med topmødet var at gøre status for klimaarbejdet i og efter DK2020, søge inspiration i erfaringer fra det banebrydende arbejde samt sætte kurs for de næste vigtige skridt for den lokale klimaindsats i hele Danmark.

Gennem dagen behandledes tre temaer: klimatilpasning, reduktion af drivhusgasser samt adfærd og livsstil. Til emnerne var oplægsholdere som fx Isabelle Navarro Vinten, vicedirektør i Miljøstyrelsen, og Dr. Lewis Akenji, managing director i Hot or Cool Institute. Derudover havde en række organisationer og ministre bidraget med inspirationstaler og -eksempler på video. 

Læs mere om hvordan det politiske topmøde forløb her.

Se videoerne fra dagen herunder

Dan Jørgensen, Klima-, energi- og forsyningsminister
Lea Wermelin, Miljøminister 

Marie Stærke, Borgmester i Køge Kommune

Energi på Tværs

Søren Steen Andersen, Borgmester i Assens Kommune

Sadiq Khan, Mayor of London and C40 chair

Per Vers, Rapkunstner

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. 

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40.

Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.