x

Elektrificering af varetransport

Video

Dato
03. marts 2021

Længde
1 t 26 m 15 s

Den 3. marts 2021 holdt DK2020-sekretariatet og Copenhagen Electric webinar om elektrificering af varetransport.

Vare- og lastbiler bidrager væsentligt til CO2 udledningen. Webinaret fokuserer på hvordan man kan begrænse generne fra den tunge trafik i byen af hensyn til både miljø, trafiksikkerhed og klima. 

Christina Bech Godskesen Andersen fra Region H introducerer kort Regionens indsats vedr. elektrificering af transport. Henrik Gudmundsson fra CONCITO belyser hvilke køretøjsteknologier der er, samt deres fordele og ulemper. Desuden får vi indblik i internationale erfaringer med at regulere byens logistik. 

Kent Filt fra Multiline fortæller om logistikkæden og virksomhedens erfaringer og udfordringer med at levere emissionsfrit. Endelig hører vi fra to kommuner, Lyngby-Taarbæk og Roskilde, som har etableret vareforsyning til kommunen i samarbejde med firmaet Citylogistik, der leverer med nul-emissionskøretøjer.

Program

00:00:00 

Velkomst v/ Susanne Krawack, seniorkonsulent, CONCITO og introduktion v/ Christina Bech Godskesen Andersen, specialkonsulent, Copenhagen Electric

Christina præsenterer Copenhagen Electric, der er Region Hovedstadens videncenter for e-transport og de projekter de arbejder på for tiden.

00:05:29 

Tung trafik, citylogistik og klima v/ Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent, CONCITO

Henrik giver en baggrund for hvorfor citylogistik er aktuelt og et indblik i varetransport og klimabelastningen herfra. Henrik introducerer konceptet ’citylogistik’, kommer med eksempler på tiltag præsenterer en række cases.  Afslutningsvis kommer Henrik med anbefalinger til proces for lokalt samarbejde om citylogistik.

00:29:50

Transportkøberens perspektiv v/ Kent Filt, Logistikchef, Multiline

Kent præsenterer Multilines arbejde med logistik og erfaringer med konsolidering af gods, udnyttelse af køretøjer og levering med nul-emissionskøretøjer i Københavnsområdet. 

00:47:54 

Varelevering med Citylogistik v/ Marie Vang Nielsen, trafik- og mobilitetsplanlægger, Roskilde Kommune 

Marie fortæller om Roskilde Kommunes erfaringer med at omlægge indkøb til rådhuset med brug af nul-emissionskøretøjer fra virksomheden Citylogistik.  herunder fordele og hvilke udfordringer der har været ved implementeringen. Derudover tegnes perspektiver de næste år frem 

00:54:30 

Varelevering med Citylogistik v/ Jakob Jespersen, klimkoordinator, Lyngby-Taarbæk Kommune

Jakob giver Lyngby-Taarbæk Kommunes erfaringer efter det første år med samarbejde med firmaet Citylogistik. Udover leverancer til kommunen ses at også private begynder at benytte tjenesten.

01:01:48 

Spørgsmål fra deltagere og moderator 

Deltagere

  • Christina Bech Godskesen Andersen, specialkonsulent, Copenhagen Electric 
  • Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent, CONCITO 
  • Kent Filt, Logistikchef, Multiline
  • Marie Vang Nielsen, trafik- og mobilitetsplanlægger, Roskilde Kommune
  • Jakob Jespersen, klimkoordinator, Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Spørgsmål modereret af Susanne Krawack, seniorkonsulent, CONCITO

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050.

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.