x

HIP

Video

Dato
17. juni 2021

Længde
36m 28s

KL har i samarbejde med Region Midt og CONCITO arrangeret fire webinarer, der med en undervisende tilgang præsenterer hhv. Klimaatlas, HIP, KAMP og Kystplanlæggeren.

DK2020 kommunerne skal lave klimatilpasningsplaner baseret på opdaterede klimascenarier. Til det står en række statslige hjælpeværktøjer og platforme til rådighed – Klimaatlas, HIP, KAMP og Kystplanlæggeren. 

I en række webinarer, afholdt af de fire fagligt ansvarlige institutioner, præsenteres disse værktøjer. Webinaret har karakter af undervisning og fokuserer på kommune-specifikke data og besvarer spørgsmål som: hvor skal/kan de hentes, hvilke valg skal der træffes, og hvilke standardrapporter og formater kan der hentes?

Dette webinar går i dybden med HIP (Hydrologisk Informations- og Prognosesystem) og er afholdt af Styrelsen for dataforsyning og effektivisering.

Om DK2020

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde til international best practice. Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050

DK2020 kommunerne arbejder med den samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale bynetværk C40. Med DK2020 er det første gang, at C40’s internationale standard ’Climate Action Planning Framework’ (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.