x

Danskerne får bedre adgang til et af Europas vigtigste fuglereservater

Pressemeddelelse 31. august 2017

På mandag indvier miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen den renoverede fuglestation Tipperhuset i bunden af Ringkøbing Fjord ved et af Europas vigtigste fugleområder. Projektet er gennemført som en del af Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”. Pressen er velkommen.

Hvert år sætter tusindvis af fugle kurs mod strandengene på halvøen Tipperne i Ringkøbing Fjord. I juli-august, hvor vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a. se ryler, spover, hjejler og gæs. I vinterhalvåret kan man også nyde synet af Danmarks nationalfugl svanen. 

Hidtil har området været svært tilgængeligt for offentligheden, men nu udvides åbningstiderne og samtidig indvies et helt nyt fugletårn, hvorfra besøgende kan observere de mange fugle i passende afstand. 

- Tipperne er et af Danmarks vigtigste fugleområder, og nu kan alle danskere endelig få større del i oplevelsen. De nye besøgsforhold er et godt eksempel på, at beskyttelse og benyttelse af vores vigtige naturområder sagtens kan gå hånd i hånd, så flere får mulighed for at komme ud i naturen. De nye adgangsforhold kan også bidrage til at styrke turismen og den lokale udvikling og betyde, at områdets mange gæster vælger at blive lidt længere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Udover et nyt observationstårn er der blevet etableret et lille pyramideformet skjul ved Tippesande, der gør det muligt at observere fugletrækkene helt tæt på uden at forstyrre. Den gamle stråtækte forpagterbolig Tipperhuset er desuden blevet renoveret, herunder også den gamle fuglestation på husets første sal, så der fortsat kan ske fugletællinger på Tipperne og i vildtreservatet. Besøgende vil også kunne nyde deres medbragte mad i tørvejr i et madpakkerrum. 

Flere besøgende til vestkysten

De forbedrede besøgsforhold på Tipperne er sket i et partnerskab mellem Naturstyrelsen og Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”, der med en række projekter skaber oplevelser i Danmarks yderområder.  Med kampagnen er Tipperne udvalgt som ét blandt 10 særlige steder i det danske landskab. På hver af de 10 udvalgte steder realiseres projekter, som med underspillet arkitektur formidler og skærper oplevelsen af naturen.

- Naturen og landskaberne er for mange noget af det bedste ved Danmark og udgør et stærkt potentiale, der kan aktiveres på nye måder. Til at skabe fantastiske oplevelser, øge lokal stolthed og styrke turismen. Tippertårnet er et fornemt eksempel på, hvordan man kan gribe udfordringen an og iscenesætte landskabet på nye måder – uden at stjæle hele billedet, siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Tidsrummet for offentlighedens adgang til fuglereservatet ændres i forbindelse med indvielsen, så der bliver åbent på daglig basis i perioden fra den 1. marts til 30. november, hvor der i dag kun er åbent én dag om ugen. Der åbnes ikke op for de vitale dele af reservatet, men der bliver blandt andet mulighed for en kortere gåtur rundt om Tipperhuset. 

De udvidede åbningstider vil løbende blive monitoreret og evalueret af hensyn til de ynglende engfugle samt de trækkende og rastende fugle. 

Realdania har gennem kampagnen Stedet Tæller støttet projektet med 3 mio. kr., Naturstyrelsen har bevilget 1 mio. kr. og Miljøstyrelsen 600.000 kr.  Projektet er tegnet af Johansen Skovsted Arkitekter.

Tipperne
Tipperne ved Ringkøbing Fjord er et af de vigtigste fuglereservater i Europa og blev fredet allerede i 1898. Tipperne er et af de vigtigste yngleområder i Danmark for blandt andet brushane og almindelig ryle. Derudover er Tipperne sammen med de lavvandede grunde omkring halvøen rasteplads for mange hundrede tusinde småfugle, rovfugle, vadefugle, ænder og gæs. De forskellige fuglearter nåede et minimum omkring 1970, men efter genskabelsen af strandengen yngler der i dag mere end 1.000 par fugle på Tipperne, hvoraf knap 300 par er vadefugle. 

Om Realdania-kampagnen ”Stedet Tæller”
”Stedet Tæller” er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet er, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder. Tipperne er et projekt blandt 10, der skal højne oplevelsen af særlige steder rundt omkring i det danske landskab i forbindelse med kampagnens fokusområde ”Steder i landskabet”.
Se mere på www.stedet-taeller.dk 

Tid og sted for indvielse
Mandag den 4. september 2017 kl. 09.00-09.45
Tipperhuset, Tippervej 6, 6830 Nr. Nebel.