x

Danske byer leverer klimaløsninger i verdensklasse

Pressemeddelelse 18. september 2017

Gladsaxe og København repræsenterer nogle af de mest innovative klimaløsninger i verden, viser den nye Cities100-rapport, som udkommer i dag. Rapporten præsenterer 100 af de mest banebrydende klimaløsninger fra byer verden over.

De voldsomme orkaner, vi har oplevet dette efterår, sætter en tyk streg under det akutte behov for at sikre verdens byer mod oversvømmelser og andre naturkatastrofer. At der også i Danmark er løsninger, som kan inspirere, fremgår af den nye Cities100-rapport, som udkommer i dag. Her præsenteres 100 af de bedste klimaløsninger fra verdens byer.

 

Både Gladsaxe og København er repræsenteret i kategorien ”klimatilpasning”.

Gladsaxe kommune har med det ambitiøse klimakvarter i Høje Gladsaxe formået at klimatilpasse et stort område i Gladsaxe, skabe bedre vilkår for områdets plante- og dyreliv og gøre området mere attraktivt for sports -og fritidsaktiviteter. I Københavns Kommune har man oprettet et videndelingssamarbejde med New York City for at løse fælles problemer forårsaget af ekstremt vejr. New York anvender for eksempel Københavns metoder mod skybrudsoversvømmelser, mens København henter inspiration fra New Yorks kystsikring.

 

Begge projekter formindsker samtidig byernes klimaaftryk – Gladsaxe ved at konvertere bilister til cyklister med dets nye cykelsti, og København ved at bygge grønnere områder, som kan absorbere overskydende vand.

 

Foruden de to klimatilpasningsløsninger fra København og Gladsaxe er København også repræsenteret i kategorien ’energi’ med deres energioptimeringsprojekt i kommunale bygninger. (Læs mere om projekterne i fakta delen nedenfor).

 

Udgivet af C40 og Sustainia – støttet af Realdania

Løsningerne i Cities100-rapporten kommer fra byer over hele verden, og er nøje udvalgt af eksperter fra det internationale storbynetværket C40 og tænketanken Sustainia. De udgiver rapporten for tredje år i træk med støtte fra Realdania.

 

Lancering under Climate Week NYC

Cities100-rapporten lanceres i New York d. 20. september over for et internationalt publikum under Climate Week NYC.

 

 

Citater

Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse, siger: ”Vi er glade og stolte over, at vores klimakvarter er blevet udvalgt til Cities100. Projektet har sikret området mod oversvømmelse på helt nye måder og samtidig givet Gladsaxes borgere bedre muligheder for at komme ud og bruge området. Det er blevet et grønt område, hvor det er rart for mennesker at færdes og få nye oplevelser i. Samtidig får regnvandet en helt ny betydning, fordi det nu er synligt i byrum og natur. Vi håber, at andre byer, i både ind- og udland kan lade sig inspirere og se mulighederne i at bruge regnvand og byens områder på nye måder.” 

Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Morten Kabell siger: “I København fokuserer vi på at lave skybrudsløsninger, som samtidig giver noget tilbage til københavnerne. Vi har gennem de senere år oplevet klimaforandringerne på egen krop og indset nødvendigheden af sikre byen mod både skybrud og stormflod. I den sammenhæng er samarbejdet mellem København og New York et foregangseksempel på samarbejde på tværs af kontinenter. Vi står med de samme udfordringer mange forskellige steder i verden, og derfor bør vi også lære af andres gode eksempler, hvor mange er samlet i Cities100. At to af vores egne løsninger er kommet med blandt 100 af de mest banebrydende klimaløsninger verden over er et kvalitetsstempel, jeg kun kan være stolt over."

Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård, siger: ”Klimasamarbejderne mellem verdens byer har aldrig været hyppigere eller stærkere, end de er nu. Derfor er det fantastisk, at Cities100-rapporten også i år kan vise, at danske byer blander sig med den internationale elite. Byer som København og Gladsaxe viser, at danske klimaløsninger er noget, andre byer rundt om i verden kan lære af. Det er godt nyt både for verdens klima og for de danske virksomheder, der arbejder med byer og klima.” Direktør og stifter af Sustainia, Erik Rasmussen, siger:  ”Vi har kun 1000 dage til at mobilisere de forandringer, som skal afværge en regulær klimakatastrofe, som beskrevet i flere internationale rapporter, bl.a. i  ’2020 The Climate Turning Point’. Her spiller byer en helt afgørende rolle. Derfor bliver Cities100 en vigtig del af vores innovationsplatform, Global Opportunity Explorer, for netop at understrege behovet for et tæt samarbejde mellem byer, virksomheder, investorer m.fl. og koble løsningerne.”   

Mark Watts, Executive Director, C40, siger: “The recent extreme monsoon rains that flooded Mumbai and Dhaka, along with a series of hurricanes that caused such damage to Houston, Miami, Havana and cities across the Caribbean, reveal the urgency of the climate crisis facing the world’s cities. The case studies in Cities100 show, yet again, that it is mayors who recognize the scale of the threat and are creating the most innovative solutions to climate change. Through Cities100, C40, Sustainia and Realdania hope to inspire the mayors of cities large and small to take the very best ideas from around the world and make them work in their city.”

København, ’NYC-Copenhagen Climate Neighborhoods’

Med udgangspunkt i fælles udfordringer, har Københavns Kommune og New York City oprettet et videndelingssamarbejde, som skal sikre begge byer mod oversvømmelser forårsaget af ekstremt vejr. I New York har man draget nytte af Københavns skybrudsplan til at skabe grønne, sociale områder, som samtidig sikrer byen mod kraftige regnskyl. Samtidig har København hentet inspiration fra New Yorks tilgang til kystsikring for at forebygge oversvømmelser i tilfælde af for eksempel stormflod. Videndelingen har klare økonomiske fordele. Det vurderes for eksempel, at New Yorks skybrudsprojekter kan spare byen op mod 603 millioner dollars. Læs mere om samarbejdet på side 77 i Cities100-rapporten.

 

Gladsaxe, klimakvarteret i Høje Gladsaxe Park

Høje Gladsaxe er Gladsaxes nye klimakvarter, og med et areal svarende til 200 fodboldbaner, er det blandt de største klimatilpasningsprojekter i Danmark nogensinde. Det 142 hektar store område samler overskydende regnvand fra veje, pladser, et idrætsanlæg og 2700 husstande, og er dermed med til at forhindre oversvømmede kloakker. Regnvandet bliver blandt andet håndteret i ni forskellig udformede bassiner tilknyttet Gladsaxe Svømmehal og Gladsaxe Stadion. Bassinerne bliver brugt til forskellige fritids- og sportsaktiviteter, når det ikke regner og sportsudøvere kan blandt andet prøve kræfter med ‘paddle tennis’. Projektet har også haft til formål at skabe bedre rammer for friluftsliv i Høje Gladsaxe Parken og bedre cykelforbindelser. Man estimerer, at projektets nye cykelstier og deres forøgede cykeltrafik reducerer byens CO2 -udledning med 99 tons om året. Læs mere om projektet på side 69 i Cities100-rapporten.

 

København, energi- og vandoptimeringsprojekt i kommunale bygninger

Som en del af Københavns Kommunes vand -og energioptimeringsprojekt, sender 90% af alle kommunens bygninger data om vand- og energiforbrug hver time. Kommunen samarbejder med forsyningsselskaber for at samle og analysere disse oplysninger på én fælles platform, så det bliver lettere og hurtigere at identificere lækager og planlægge optimering i ineffektive bygninger. I 2016 sparede projektet kommunen 6,500 MWh i varme og 345 MWh i elektricitet, og næste skridt er at udbrede metoderne til private bygninger, som en del af Københavns ambition om at blive CO2-neutral i 2025. Læs mere om projektet på side 16 i Cities100-rapporten.

 

Cities100 indeholder projekter og initiativer i kategorierne klimatilpasning, reducering af klimaaftryk, transport, energi og affald, og i alt 73 byer og 29 lande er repræsenteret. Som noget nyt bliver de 100 løsninger i årets rapport, samt de 200 fra tidligere år, præsenteret i deres eget digitale univers på Sustainias nye Global Opportunity Explorer – en platform, som samler den mest banebrydende, bæredygtige innovation og de mest forandringsskabende forretningsmuligheder globalt. Målet er, at denne platform skal få byer, virksomheder, institutioner og investorer til at samarbejde om at implementere de løsninger, som hjælper med at nå FN’s verdensmål, herunder at takle global opvarmning.

Om C40

C40 Cities Climate Leadership Group har eksisteret i 12 år og er et netværk for flere end 90 af verdens største byer, repræsenterende mere end 650 million mennesker og 1/3 af den globale økonomi. Grundlagt og ledet af byerne selv, fokuserer C40 på at tackle klimaforandringerne og drive en forandring, der vil reducere udslippet af drivhusgasser og følgerne af klimaforandringer i byerne og samtidig skabe øget sundhed, livskvalitet og vækstmuligheder for borgere i byen. Den nuværende formand for C40 er Paris’ borgmester Anne Hidalgo. Michael Bloomberg, som var borgmester i New York i tre perioder, er bestyrelsesformand. C40’s arbejde er gjort muligt af tre strategiske partnere: Bloomberg Philanthropies, Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) og Realdania. 

 

Om Realdania

Realdania er en filantropisk forening, der støtter projekter til gavn for alle i Danmark. Realdania forandrer og forbedrer byggeriet, byerne og bygningsarven. Sammen med bl.a. ildsjæle, kommuner, fonde og foreninger skaber Realdania livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdania har støttet mere end 3.000 projekter siden år 2000, hvor foreningen blev dannet. Realdania er Strategic Funder af C40 og Founding Partner af Sustainia.

 

Om Sustainia

Sustainia er en international tænketank og konsulentvirksomhed, som hjælper offentlige og private virksomheder med at skabe en mere bæredygtig fremtid, baseret på de løsninger, der er tilgængelige i dag. Sustainia identificerer nye løsninger markedsmuligheder, som udspringer af FN’s verdensmål, og hjælper byer, private og offentlige organisationer med at innovere morgendagens forretningsmodeller og kommunikere effektivt. Sustainia er grundlagt af den skandinaviske tænketank Mandag Morgen og udviklet i tæt samarbejde med UN Global Compact.

For at finde de projekter med størst potentiale for at skabe klimatilpassede, grønne byer, har Cities100-panelet modtaget ansøgninger fra byer verden over. Ansøgningerne er blevet undersøgt og vurderet af klima- og byudviklingseksperter hos Sustainia og C40, ved hjælp af et pointsystem baseret på fem kriterier:

 

  1. Klimaeffekt: Projektets forventede eller opnåede CO2-reduktion og / eller nedsættelse af klimarisici.

  2. Sociale, økonomiske, miljømæssige og sundhedsfordele: I hvilken grad projektet har positive sociale fordele udover klimatilpasning og CO2-reduktion.

  3. Innovation: I hvilket omfang projektet udviser en ny eller banebrydende tilgang til løsning af klimamæssige udfordringer.

  4. Governance: Hvor godt projektet er inkorporeret i større byplaner, samarbejder med andre institutioner i byen samt engagerer borgere i projektets udvikling og implementering.

  5. Deling og skalering: I hvilket omfang erfaringer fra projektet er delt med andre byer og regioner samt projektets potentiale for skalering i den pågældende by.

 

Cities100-panelet er: Pernille Jægerfelt, Analyst, Sustainia; Jack Robinson, Project Coordinator, Sustainia; Anders Vestergaard Jensen, Senior Analyst, Sustainia; Caroline Watson, Network Manager, Low Emission Vehicles; Chantal Oudkerk Pool, Head of Adaptation Planning; Kayley Goff, Awards & Events Project Manager; Tim Pryce, Programme Director, Energy and Buildings; Maria Lucila Spotorno, Network Manager, Bus Rapid Transit; Max Jamieson, Programme Manager, Technical Assistance; Molly Wang, Project Manager, Technical Assistance; Kate Laing, Network Manager, Mobility Management; Katie Vines, Senior Manager, Adaptation Planning and Research; Ricardo Cepeda-Márquez, Head of the Solid Waste Initiative