x

Klimatilpasning Kokkedal vinder klimapris

Pressemeddelelse 15. november 2017

En uafhængig jury har udpeget Klimatilpasning Kokkedal som vinder af DANVA og Realdanias Klimapris 2017. Prisen blev uddelt ved Dansk Vand Konference i Aarhus tirsdag den 14. november 2017.

I alt 15 projekter fra hele landet var indstillet til prisen, og juryen glæder sig over den store spændvidde og kvalitet i projekterne. 

Juryens motivation for at vælge Klimatilpasning Kokkedal som dette års vinder lyder blandt andet på, at det er et projekt af høj og nytænkende standard for klimasikring i et by- og boligområde. Derudover har projektet stor synlighed og gennemslagskraft. Mange beboere og andre aktører har desuden deltaget aktivt undervejs i det lange projektforløb - helt i tråd med nogle af klimaprisens centrale kriterier. 

Kokkedal ligger i Fredensborg Kommune, og projektområdet dækker en 69 ha. stor bydel med et grønt ådalsområde, skole, plejecenter, hal, indkøbscenter og boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skovengen og Engen. I alt bor der cirka 3.000 mennesker i projektområdet. Projektets økonomi er på cirka 145 mio. kr., og det forventes at være endeligt afsluttet i 2018.

Men allerede nu har man etablereret ny infrastruktur og regnvandstekniske løsninger, der kan tilbageholde regnvand, så mange grønne områder og byrum er omdannet til nye, rekreative oaser i et byområde. Visionen med Klimatilpasning Kokkedal er at bruge klimatilpasningen som en mulighed for at binde Kokkedal bedre sammen, skabe nye aktive byrum og styrke bylivet.

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, der sammen med Realdania har indstiftet prisen, kan glæde sig på borgernes vegne, der med projektet både har fået løst et teknisk problem, men samtidig har fået en helt ny bydel: ”Med projektet kan hele området glæde sig over, at en akut klimamæssig udfordring er løst. Samtidig er der skabt unikke møde- og aktivitetssteder for beboerne, der kan medvirke til at binde byen bedre sammen. Projektet er derfor et flot eksempel på, hvordan klimatilpasning kan spille sammen med mennesker i byområder og både giver konkret nytte og anvendelse. Projektet er blevet til tæt på borgerne, og vi håber, mange kommuner vil lade sig inspirere af projektet og de løsninger, der er valgt i Kokkedal.” 

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania, siger: ”Med klimaprisen ønsker Realdania at støtte DANVA i at sætte fokus på det store potentiale ved klimatilpasning, som giver værdi udover at beskytte mod vand. Både på kvalitet, samarbejde og bundlinje. Prisen sætter også fokus på de gode resultater, som kan opstå, når flere aktører går sammen om at løse en fælles, påtrængende udfordring. Vi håber, at klimaprisen inspirerer aktører på området til at udvikle nyskabende klimatilpasningsløsninger i byområder og i byens rum.”

FAKTA

Jury

• Hans Reymann-Carlsen, Forsikring og Pension
• Laila Kildesgaard, KL
• Per Holm, BlueKolding
• Ellen Braae, KU
• Jarl Krausing, Concito

Juryens motivation

Prisjuryen bag årets Klimapris har udpeget Kokkedal som vinder af Klimaprisen 2017.

Projektet omfatter klimasikring af en 69 ha. stor bydel i Kokkedal, Nordsjælland. Her bor ca. 3.000 mennesker fordelt på boligområderne Egedalsvænge, Byengen, Nordengen, Skoven-gen og Engen, der foruden de mange boliger også rummer skoler, plejecenter, hal og centerområde. Projektet er det største samlede klimasikringsprojekt i Danmark og fordelt på 40 delprojekter, der på én gang adresserer tekniske, sociale og tryghedsskabende aspekter. I et koordineret samarbejde mellem de involverede kommuner, boligforeninger og beboere har Schønherr udviklet et mangefacetteret og normsættende projekt.

Vi står her med et anlæg, der forsinker vandets vej mod Usserød Å samtidig med, at det indbyder til leg og ophold – og gennem en samlet højnelse af udearealernes kvalitet og skabelse af større overblik styrker trygheden i et ellers nedslidt og udfordret område. Gennem åbne, borgerinvolverende processer har byen med dette projekt ikke bare fået et nyt ansigt, men også en række sports-, motionsfremmende og rekreative anlæg med tiltag, der sikrer regnvandets flow, forsinkelse og byder på adskillige nye og innovative løsninger til håndtering af regnvand og endvidere integrerer kunst som et aktivt og socialt element. 

Prisjuryen tildeler Klimatilpasning Kokkedal Klimaprisen 2017 for dets høje og nytænkende standard for klimasikring i et på mange måde trængt område. Projektet byder på et stort udvalg af innovative, kreative og æstetiske løsninger, der bidrager til at give et større byområde i Kokkedal et samlet løft og anviser klimatilpasningens potentialer i samspil med andre aspekter, der her opleves som nye og rekreative byrum, der desuden på forbilledlig vis udfolder stedets landskabelige egenart og potentiale.

Med projektet har bydelen fået løsninger, der både forsinker vandet og byder på rekreative elementer, så beboerne har fået nye attraktive uderum til leg og ophold. Projektet giver konkret nytte og anvendelse for klimatilpasning ved at styrke samspillet mellem klimatilpasningstiltag og mennesker i byområdet. Alene på grund af sin størrelse har projektet stor synlighed og gennemslagskraft, og da det ligeledes er kendetegnet ved deltagernes engagement gennem omfangsrige og involverende processer, er projektet helt i tråd med nogle af klimaprisens centrale kriterier. Med et sandt katalog af regnvandshaver er projektet en fornyende spydspids i klimatilpasningen og tjener som forbillede, og det er oplagt at adoptere løsninger her andre steder i landet. Vi kan kun anbefale, at alle slår en tur forbi Kokkedal og lader sig inspirere af et stort, komplekst projekt, der både er bæredygtig og peger fremad.

Det er prisjuryens vurdering, at projektet kan være til stor inspiration for andre beslutningstagere, og vi er glade for at kunne tildele årets klimapris til et projekt som dette.

Nominerede projekter

1. Sluseløsningen
2. Klimaklar Skibhus
3. KlimaHaven
4. Jomfrustien
5. Vandvejen
6. Låsby Søpark
7. Fæstningskanalen
8. St. Vejle Å
9. ”Kilen”
10. KLIKOVAND
11. Byparken Kolding
12. Klimaprojekt Kokkedal
13. Solrødgård Klima- og Miljøpark
14. Separering af Kastrup Havn
15. Klimabyen Middelfart

Klimatilpasning Kokkedal

Projektet består af 40 anlæg fordelt på 69 hektar. Det samlede budget var på 145 millioner kroner. Anlæggene i byen er dimensioneret til at kunne håndtere 5-årshændelser. Vandet føres herfra videre til bassiner tæt ved åen, som er dimensioneret til 20-årshændelser.

Parterne bag projektet er

• Fredensborg Kommune
• Boligselskabet Ab Hørsholm Kokkedal
• Boligforeningen 3B
• Realdania
• Lokale og Anlægsfonden
• Landsbyggefonden
• Fredensborg Forsyning A/S
• Statens Kunstfond

 

Projektet følges af tre forskerteam, der kigger på

• Vandteknik
• Byliv og arkitektur
• Organisering

Bygherre/ordregiver

• Fredensborg Kommune
• Realdania
• Lokale- & Anlægsfonden AB Hørsholm Kokkedal
• Boligforeningen 3B

Ingeniør: Rambøll
Landskabsarkitekt: Schønherr 

DANVA og Realdanias Klimapris

DANVA og Realdanias Klimapris skal fremhæve klimatilpasnings aktiviteter og anderkende projekter – og ildsjælene bagved – der bidrager til at tilpasse den danske vandsektor til nye klimatiske forhold. Ønsket er, at DANVA og Realdanias Klimapris er med til at skabe dialog og samtale om klimaforandringer og klimatilpasning, først og fremmest i vandsektoren, men også i den danske offentlighed.

Kriterier for nominering og uddeling af prisen

DANVA og Realdanias præmierer klimatilpasningsaktiviteter, der forebygger oversvømmelser eller på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ og nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag.

• Aktivteten giver konkret nytte og anvendelse for klimatilpasning i vandsektoren (f.eks. ved at styrke samspillet mellem klimatilpasningstiltag og mennesker i urbane og rurale områder i Danmark).
• Aktiviteten har stor synlighed og gennemslagskraft
• Aktiviteten er kreativ og innovativ og er karakteriseret ved deltagernes engagement
• Aktiviteten kan let adopteres af andre
• Aktiviteten peger fremad og er bæredygtig

Pressemeddelelsen er udsendt af DANVA.