x

Ny luft til Ballonhangaren og unik fritidsklub reddet

Pressemeddelelse 6. november 2017

Realdania By & Byg har netop købt den 100 år gamle ballonhangar, som er en af få tilbageværende i Europa. Dermed er fritidstilbuddet ”Rideklubben Ridevenner” reddet og fortsætter i Ballonhangaren.

Luftballonerne er væk, og der lugter mest af hest og hø i den meget højloftede træbygning, som i dag er ramme om det meget populære ”Rideklubben Ridevenner”, som er et by-dækkende fritidstilbud.

Men ballonhangaren er meget medtaget af 100 års vejr og vind og i fare for at lukke. Men nu er hjælpen på vej for den unikke bygning og dermed også for fritidsklubben.


Realdania By & Byg har netop indgået en købsaftale med det statslige ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S om Ballonhangaren og de tilhørende bygninger. Og Københavns Kommune sikrer driften af klubben.

 

Bevares og bruges


”Vi er meget glade for at kunne købe og restaurere Ballonhangaren, da det er en helt igennem unik bygningstype, som stort set ikke længere findes i Europa,” siger adm. direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld og understreger:

 

”En af vores fornemmeste opgaver er at sikre bygningsarven, for at den også kan bruges meningsfyldt i en moderne sammenhæng. Det er i høj grad tilfældet her, hvor de nuværende brugere ”Rideklubben Ridevenner” kan fortsætte og få endnu bedre rammer for aktiviteterne, når vi er færdige med restaureringen af Ballonhangaren og istandsættelse af øvrige bygninger. Tilsammen udgør de et fantastisk kulturmiljø, som vi er meget glade for nu at være med til at bevare og holde i live.”

 

En perle i byen


Københavns Kommune bliver fremtidig lejer af Ballonhangaren, og her er der stor glæde over Realdania By & Bygs køb og restaurering af Ballonhangaren og de tilhørende bygninger.
Det betyder også, at der nu endelig kan komme en god, permanent løsning, der giver tryghed og sikkerhed for, at fritidstilbuddet ”Rideklubben Ridevenner” i Ballonhangaren kan fortsætte. 

 

”Vi har med ”Rideklubben Ridevenner” på Islands Brygge et helt unikt fritidstilbud til børn og unge, hvor de kan passe heste, dyrke udendørs aktiviteter og nyde fællesskabet i klubben i historiske omgivelser. Derfor er jeg rigtig glad for, at Realdania By & Byg vil restaurere den gamle ballonhangar– nu kan Rideklubben fortsætte de næste mange år," siger overborgmester Frank Jensen (S).

 

Som en del af budgettet for 2018 har kommunen sikret driftsmidler til en lejekontrakt af Ballonhangaren, der er uopsigelig mange år frem. Samtidig planlægger kommunen at etablere skolehaver, plejecenter og daginstitution på et areal, der grænser lige op ad ballonhangaren, så der samlet set kan skabes et stort, rekreativt, grønt åndehul midt på Islands Brygge.

 

Tidligere stald for hæren

Oprindelig fra 1917 og 25 år frem var Ballonhangaren ”stald” for Hærens Ballonvæsen og deres prægtige observations-balloner. Og heste har da også altid haft deres gang ved Ballonhangaren, da de blev brugt til at trække den store aflange svæveballon ud og ind ad den 10 meter høje og 32 meter lange hangar, når den skulle i luften for at holde øje med, om artilleriet kunne ramme plet på skydearealerne på Amager Fælled.

 

Ballonhangaren blev fredet i 2014, fordi det er en enestående bygning, og hele kulturhistorien omkring området og de tilhørende bygninger fortæller om en særlig epoke i militærhistorien, hvor luftskibe og svæveballoner havde deres storhedstid.

 

Ballonparkens kulturmiljø

Ballonhangaren er beliggende på den nordvestlige del af Amager Fælled, som engang udgjorde en del af militærets øvelsesterræn. I tilknytning til ballonhangaren ligger en baraklejr opført i 1880’erne, hvor artilleri- og ballonmandskab var indkvarteret.

 

De små huse – kendt som ’Ballonparken’ - er sammen med hangaren et samlet kulturmiljø, som mirakuløst har undgået nedrivning trods afvikling af militærets aktiviteter sidst i 1940’erne og ikke mindst Københavns byudvikling.
I år kan kulturmiljøet fejre 100 års fødselsdag.

***

 

FAKTA

 

Ballonhangaren

Ballonhangaren er opført i 1917 af Hærens Ballonvæsen
Den er opført i træ, 32 x 10 meter, som en stor åben hal med en gigantisk port i gavlen. Det er en usædvanlig stor og høj træbygning, som er blevet til efter omhyggelige beregninger, streng symmetri og militær præcision. Ballonhangaren blev fredet i 2014.

 

Det oprindelige formål var opbevaring af en aflang observationsballon, som blev brugt under artilleriets øvelser i præcisionsskydning. Fra en kurv under svæveballonen kunne soldaterne se, om artilleriet ramte plet.

 

Luftballoner var i sidste del af 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig en veletableret del af den militære teknologi. Navnlig under 1. verdenskrig spillede ballonerne en vigtig rolle, idet de kunne observere bag fjendens linjer og rapportere om batteriernes stilling og evt. troppebevægelser. Den danske hær fik sin første ballon i 1889.
Ballonhangaren blev under 2. verdenskrig ligesom andre militæranlæg i Danmark besat af tyskerne. Efter krigen blev hangaren et par år brugt til at huse tyske flygtninge, inden militæret i 1947 helt rømmede området.

 

 

Brugerne af Ballonhangaren

I 1961 blev Ballonhangaren indrettet til ridehal for politiet. I dag benyttes den af den selvejende institution ” Rideklubben Ridevenner”, som er et fritidstilbud til børn og unge i Københavns Kommune til ca. 100 børn og unge.

 

Efter Realdania By & Bygs overtagelse af ejendommen fortsætter klubben som brugere af bygningen, og der vil blive indgået en langtids-lejekontrakt mellem kommunen og Realdania herom. Denne skal behandles på Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune onsdag, d. 8. november

 

Den forestående restaurering og genopretning omfatter selve ballonhangaren og de omkringliggende bygninger, der fungerer som bl.a. hestestald, ridehal, stalde og halmlager.

 

Realdania By & Byg

Realdania By & Byg har købt Ballonhangaren og tilhørende bygninger af Freja ejendomme, et statsligt aktieselskab, der erhverver og sælger ejendomme.

Realdania By & Byg forventer, at restaureringen ventes at gå i gang i løbet af 2018.

Realdanias datterselskab Realdania By & Byg fører foreningen Realdanias mission om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling.

Realdania By & Byg køber udvalgte, unikke bygninger, som repræsenterer væsentlige dele af dansk bygnings- og arkitekturhistorie med det formål at sikre, at bygningsarven kan bevares og bruges i fremtiden. Samlingen rummer i dag af knap 50 unikke historiske ejendomme over hele landet og spænder fra senmiddelalder op til nutiden.

 

Læs mere på: Fredede og Bevaringsværdige Bygninger