x

Første spadestik til Maltfabrikkens fremtid

Nyhed 5. februar 2018

Industrimiljøet omkring Maltfabrikken i Ebeltoft fra 1861 står foran en gennemgribende forvandling. Ildsjæle skaber byens nye mødested i et stort byudviklingsgreb, der sammenbinder den historiske bymidte og kystens rum. Fredag den 9. februar 2018 igangsættes byggeprocessen med det første officielle spadestik.

Området omkring Maltfabrikken er allerede blevet fyldt med lyden af maskiner og råb fra ivrige håndværkere. Den tidligere åbne Maltgård er nu lukket af med hegn, byggepladsen er gjort klar, og det liv som har udspillet sig i Maltgården til de mange koncerter, fællesspisninger og markeder, må for en tid vige pladsen for gravemaskiner og byggefolk. Men inden det officielt går i gang, åbnes gårdrummet op en sidste gang, for alle interesserede, til at fejre den spændende fremtid, byen går i møde. Med til den skelsættende begivenhed er repræsentanter for flere af de bidragsydende fonde som f.eks. Realdania, A. P. Møller Fonden og Salling Fondene. 

Når Maltfabrikken står færdig i 2019, skal stedet inspirere, både lokalt og i national og international skala. Maltfabrikken skal være Ebeltoft og Syddjurs Kommunes bud på, hvordan historiske byer kan genskabe sig selv indefra og udgøre moderne centre for kulturel og kreativ aktivitet. Fremover skal købstaden i Nationalpark Mols Bjerge indtage en førerposition, hvad angår lokalfunderet kreativ og kulturel udvikling. Og én ting er borgerne i Ebeltoft enige om: Maltfabrikken skal være byens samlingspunkt. Et stykke levende kulturarv med et indhold, der kredser om det gode liv. Det skal være stedet med de mange brugerrettede faciliteter, og samtidig et netværk, en dynamo og en formidler af aktiviteter og arrangementer. Fabrikken skal summe af liv hele døgnet – hele året. Det skal være et sted for børn, unge, voksne og ældre, og et sted for de mange turister om sommeren – men lige så meget for livskvaliteten og energien i området. Sammen vil borgere, aktører, ildsjæle og iværksættere skabe et kulturelt fyrtårn, der kan give værdi og oplevelser til glæde for alle.

Totalrådgiver for Maltfabrikken:

 • Praksis Arkitekter
 • VMB (bevaringsarkitekter)
 • Kirstine Jensens Tegnestue (landskab)
 • Henry Jensen (ingeniør)

Om Den ny Maltfabrik:

Den ny Maltfabrik er et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune.

Projektet er finansieret med bidrag fra bl.a. Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Salling Fondene, Lokale og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond og en række lokale bidragsydere.

Projektet skal renovere ca. 4.000 m2 fabrik og nybygge 1.000 m2 samt revitalisere udearealer på omkring 17.000 m2.

Projektet er bredt forankret i en række lokale netværk, brugergrupper og kommende lejere.

Maltfabrikken forventes at stå færdig medio 2019.

Fremtidens funktioner i Maltfabrikken:

 • Et nyt samtænkt bibliotek, museum og arkiv
 • Ebeltoft Kulturhus - byens spillested
 • Et kreativt arbejdsfællesskab med kontorer og atelierpladser
 • Udstillings- og oplevelsesrum
 • Offentlige værksteder
 • Rampen - et ungekulturmiljø med cafe og skatepool
 • Lydens rum - et øvelokale for musikere
 • Et lokalt mikrobryggeri med brew pub
 • Et madværksted
 • Et 'artist in residence' med fire gæstekunsterboliger
 • Grønne ude- og opholdsrum med legepladser