x

Rejsegilde: Der danses på tåspidser på Oluf Bagers Plads i Odense

Pressemeddelelse 2. februar 2018

”I formår at danse på tåspidser på den trange plads”. Sådan lød de rosende ord til håndværkerne, da Realdania By & Byg for nyligt holdt rejsegilde for det første af to nye huse på den kommende Oluf Bagers Plads midt i Odenses historiske centrum.

En lillebitte byggeplads klemt inde mellem historiske bygninger og igangværende nybyggerier. Det er arbejdsforholdene for de håndværkere, som siden marts sidste år har arbejdet med at opføre to nye huse på den kommende Oluf Bagers Plads i Odense. Men ”I løfter opgaven, og I formår at danse på tåspidser på den trange plads”, lød det anerkendende fra arkitekten, da der den 31. januar blev holdt rejsegilde for det første af to nye huse, som Realdania By & Byg opfører som et led i den store igangværende omdannelse af Odense centrum.

– Oluf Bagers Plads er en vigtig brik i omdannelsen af Odense. Både pladsen og bygningerne skal danne indgangsmotiv eller portal til indgangen til det nye TBT-område, dvs. det område, hvor den tidligere firesporede Thomas B. Thriges Gade lå, udtalte Realdania By & Bygs arkitekt og projektleder Frants Frandsen, som står i spidsen for opførelsen af de nye bygninger og den kommende plads, Oluf Bagers Plads.

Samspil mellem arkitekt og håndværkere

For at skabe denne portal mellem nyt og gammelt på den kun 360 kvadratmeter store plads - der ligger klos op ad fine og skrøbelige historiske bygninger - må håndværkerne sno sig. De må ”danse på tåspidser”, som arkitekt Mette Tony fra Praksis Arkitekter formulerede det ved rejsegildet.

For halvandet år siden vandt Praksis Arkitekter opgaven med at slå stregerne til pladsen og de to bygninger, og for Mette Tony var det derfor en særlig fornøjelse at se de første konkrete resultater af arkitektfirmaets tanker og tegninger. Også Frants Frandsen glædede sig over, at samspillet mellem arkitektens gode tanker og håndværkernes gode takter er på vej til at lykkes.

Ved rejsegildet, der blev fejret indendørs i den nye toetagers bygning, blev rollen som bindeled mellem nyt og gammelt i hvert fald helt tydelig: Fra den lille bygning og den lille nye plads havde de fremmødte frit udsyn til den mere end 400 år gamle Oluf Bagers Mødrene Gård på den ene side og de spritnye moderne bygninger på den anden side.

Traditionelle materialer og moderne komfort

Placeringen mellem nyt og gammelt afspejler sig også i husenes byggestil og materialer. Her forenes traditionelle materialetyper og klassiske håndværksmetoder med nye løsninger og moderne komfort. Det gælder for eksempel brugen af ler fra inderst til yderst i de to bygninger – et klassisk materiale med gode termiske egenskaber, der kan være med til at skabe et sundt indeklima og honorere kravene til moderne komfort.

De nye bygninger får desuden saddeltage og rundbuevinduer i stueetagen sådan som mange andre bygninger i Odenses historiske bykerne, og samtidig bliver husene udstyret med nyeste teknologi til fx styring af energiforbrug.

Bæredygtighed hele vejen rundt

Ud over ønsket om æstetisk bæredygtighed, dvs. ønsket om at give husene et langtidsholdbart og moderne udtryk med det historiske som bagtæppe, så har bæredygtighed været et centralt omdrejningspunkt for projektet.

- Det gælder den økonomiske bæredygtighed, der betyder, at husene skal have en rentabel drift og være med til at løfte lokalområdets forretningsliv, og det gælder den miljømæssig bæredygtighed, hvor vi har fokuseret på at sikre husene en god CO2-profil, central affaldshåndtering, grønne facader, lang levetid og et godt indeklima med brug af sunde, giftfrie materialer, understregede Frants Frandsen og tilføjede et fjerde bæredygtighedsaspekt, nemlig den sociale bæredygtighed:

- Det sociale aspekt er måske det allervigtigste. Vi bygger jo huse og skaber byrum for, at de skal blive brugt. Byens borgere og besøgende skal have nemt ved at komme til pladsen og bygningerne, og de skal have lyst til at bruge begge dele. Derfor åbner vi også op for større gennemstrømning gennem det historiske Oluf Bagers Gård til den nye Oluf Bagers Plads, som skal være et nyt indbydende offentligt byrum med en grøn profil, lød det fra Frants Frandsen.

De to nye bygninger og selve pladsen, Oluf Bagers Plads, vil efter planen stå klar til aflevering i november måned. Herefter skal bygningerne i et par måneder anvendes til fremvisning for offentligheden og i faglige sammenhænge. Bygningerne og pladsen indvies i foråret 2019. Herefter overdrages pladsen formelt til Odense Kommune, som fremover skal passe på byens lille nye grønne åndehul.