x

Erhvervsarrangement: Nyt byggeri i historisk bykerne - fra papir til praksis

Pressemeddelelse 7. marts 2018

Hvordan indpasser man nyt byggeri i en historisk bykerne? Hvordan vælger man materialer, der forener det klassiske og det moderne? Hvordan løser man logistikken på en trang byggeplads? Få svarene når Realdania By & Byg inviterer til erhvervsarrangement på byggepladsen Oluf Bagers Plads i Odense, hvor selskabet lige nu opfører to nye huse og anlægger en ny plads.

Fagfolk inden for byggeriet har nu en unik mulighed for at komme helt tæt på byggeriet på Oluf Bagers Plads midt i Odenses historiske bykerne, når Realdania By & Byg inviterer inden for på byggepladsen den 22. marts kl. 15.00-17.00 med rundvisning, faglige indlæg og netværk. 

Hvilke arkitektoniske tanker der er tænkt, inden de første entreprenørmaskiner overhovedet triller ind på disse historiske jordstykker i en af Danmarks ældste byer? Hvordan er bygherre, arkitekter, ingeniører og håndværkere kommet fra de første streger på et stykke papir til de første udgravninger på et stykke jord? Hvordan er ord blevet til handling, og hvordan er visioner om materialer og håndværksmetoder blevet til virkelige bygninger?

Det er nogle af de spørgsmål, Realdania By og Byg stiller skarpt på ved erhvervsarrangementet.

Aldrig tidligere har Odense oplevet så megen byggeaktivitet på så kort tid og på så tætpakkede arealer. Ikke mindst i den historiske bykerne – dér, hvor Thomas B. Thriges Gade tidligere skar byen over – er aktiviteten stor. Nye byggerier i forskellige højder, udformninger og nuancer skyder op mellem eksisterende gader og stræder og historiske huse, og masser af håndværkere er hver dag i gang. Nogle graver ud, andre støber fundament. Nogle murer ydervægge og sætter vinduer i, mens andre er i gang med at lægge tag.

For Realdania By & Byg, som er en af bygherrerne i den odenseanske bymidte, har det krævet mange tanker, megen planlægning og flere inspektionsture og opmålinger på den lille plads i Nørregade-kvarteret, inden selskabet gik i gang med det byggeri, som i løbet af 2018 skal blive til to nye ejendomme og en helt ny plads: Oluf Bagers Plads, opkaldt efter en af byens hedengangne storkøbmænd, som i 1500-tallet byggede sin købmandsgård i netop dette område.

Nye bygninger skal falde naturligt ind

Købmandsgården ligger der stadig, og det er for enden af gårdens gavl, at den nye plads og de nye bygninger skal falde naturligt ind. Og netop det ’at falde naturligt ind’ er for Realdania By & Bygs arkitekt Frants Frandsen, som står i spidsen for byggeriet, en evig udfordring de steder, hvor opgaven lyder at få nyt og gammelt til at smelte sammen.

Hvordan indpasser vi på bedste måde nyt byggeri i en historisk bykerne? Det har fra starten været omdrejningspunktet for vores byggeri for enden af den gamle fredede købmandsgård. Og indpasning handler ikke kun om selve udformningen af bygningen og den nye plads; det handler også om selve udgravningen til pladsen og om udførelsen af klassisk håndværk.

Frants Frandsen Arkitekt og projektleder, Realdania By og Byg

Frants Frandsen har arbejdet tæt sammen med arkitektvirksomheden Praksis Arkitekter om udformningen af både plads og bygninger.

Nænsomt gravearbejde på trang plads

Da arbejdet sker kun få meter fra Oluf Bagers Mødrene Gård og tæt på andre historiske bygninger i smalle stræder har der været tale om graveopgaver, som har skullet udføres meget nænsomt. Det betød blandt andet, at Frants Frandsen sammen med sit byggeteam valgte at nedbore spunspælene til fundamenterne i stedet for at banke dem ned, da nedboring er den mest nænsomme måde at udføre fundamentarbejderne på. 
Nærheden til nogle af Odense ældste ejendomme er ikke kun en teknisk udfordring, som hver dag skal tænkes ind. Det er også en logistisk udfordring, når håndværkere, stilladser, maskiner osv. skal klemmes sammen på en lillebitte byggeplads på blot 360 kvadratmeter imellem historiske huse og andre igangværende byggerier.

Og så har det været en arkitektonisk udfordring at skulle tegne to bygninger og en plads, som på én og samme tid spiller sammen med både det historiske bymiljø og det moderne byggeri, der lige nu opføres samme sted.

Traditionelle materialer og moderne komfort

- Placeringen mellem nyt og gammelt skal afspejle sig i husenes byggestil og materialer. Derfor har vi valgt at forene traditionelle materialetyper og klassiske håndværksmetoder med nye løsninger og moderne komfort. Lige nu er vi ved at afprøve, om vi kan bruge ler fra inderst til yderst i de to bygninger – et klassisk materiale med gode termiske egenskaber, der samtidig kan være med til at skabe et sundt indeklima og honorere kravene til moderne komfort, siger Frants Frandsen.

De nye bygninger får desuden saddeltage og rundbuevinduer i stueetagen sådan som mange andre bygninger i Odenses historiske bykerne, og samtidig bliver husene udstyret med nyeste teknologi til for eksempel styring af energiforbrug.

Bæredygtighed hele vejen rundt

- Ud over ønsket om at give husene et langtidsholdbart og moderne udtryk med det historiske bymiljø som bagtæppe, altså en form for æstetisk bæredygtighed, så har bæredygtighed generelt været et centralt omdrejningspunkt for projektet, påpeger Frants Frandsen.

Det gælder den økonomiske bæredygtighed, der betyder, at husene skal have en rentabel drift og være med til at løfte lokalområdets forretningsliv, og det gælder den miljømæssig bæredygtighed. Her har arkitekterne fokuseret på at sikre husene en god CO2-profil, central affaldshåndtering, grønne facader, lang levetid og et godt indeklima med brug af sunde, giftfrie materialer.

Hertil kommer et fjerde bæredygtighedsaspekt, nemlig den sociale bæredygtighed:

 - Det sociale aspekt er måske det allervigtigste. Vi bygger jo huse og skaber byrum for, at de skal blive brugt. Byens borgere og besøgende skal have nemt ved at komme til pladsen og bygningerne, og de skal have lyst til at bruge begge dele. Derfor åbner vi også op for større gennemstrømning gennem det historiske Oluf Bagers Gård til den nye Oluf Bagers Plads, som skal være et nyt indbydende offentligt byrum med en grøn profil, siger Frants Frandsen.

Bygningerne og pladsen indvies i foråret 2019, og herefter overdrages pladsen formelt til Odense Kommune, som fremover skal passe på byens lille nye grønne åndehul.

Bring inspiration og ny viden om restaurering, eksperimenterende byggeri eller areal- og byudvikling ind i organisationen. Tegn et erhvervsmedlemskab af Realdania By & Byg Klubben og kom med til en række nye, praksisnære erhvervsarrangementer. Benyt vores introtilbud og få 2 gratis billetter til arrangementet på Oluf Bagers Plads den 22. marts.