x

Nye energiløsninger i PHs hus har givet pote

Pressemeddelelse 20. april 2018

PH’s hus fra 1937 har fået frisk ånde. En omfattende energirenovering med brug af bl.a. et nyt og uafprøvet isoleringsmateriale gav for to år siden huset nyt liv. I dag viser regnskabet, at energifor-bruget er reduceret med ca. 60 procent, og at huset nu kan opvarmes inden for en almindelig driftsøkonomi. Og husets kulturhistoriske værdier? De er selvfølgelig bevaret.

Det er som om, at huset har fået et kæmpestort mentolbolsje. Det har fået frisk ånde.

Per Troelsen, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg
Sammenligningen med et mentolbolsje kommer fra arkitekt og projektleder Per Troelsen fra Realdania By & Byg, når han i dag skal beskrive det hus, som danskernes yndlingsprovokatør PH tegnede og byggede til sig selv for ca. 80 år siden i Gentofte, og som for et par år siden undergik en omfattende energirenovering og restaurering.

Og frisk ånde var netop, hvad huset havde brug for, da Realdania By & Byg købte det i 2014. Ambitionen var at restaurere det fredede og kulturhistorisk værdifulde hus, men før en restaurering, bevaring og genskabelse af de mange detaljer overhovedet kunne komme på tale, så skulle der skabes et sundt hus.

Huset er opført i KH betonsten og jernvinduer med ét lag glas - materialer, som dengang i 1930’erne var meget moderne og modige, men ikke gjorde noget godt for husets evne til at holde på varmen. Det var derfor afgørende for husets fremtid, at vi fandt en holdbar og bæredygtig løsning på den meget mangelfulde isolering, der indebar et ekstremt varmetab, tredoblede varmeregningen i forhold til et moderne hus af samme størrelse og gjorde det vanskeligt at leve komfortabelt i huset, fortæller Per Troelsen, som stod i spidsen for den omfattende restaurering.

Og ikke blot skulle energiløsningerne være bæredygtige; de skulle, ifølge Per Troelsen, også kunne pege på nye muligheder, så løsningerne efterfølgende kunne inspirere fagfolk i branchen og være brugbare og hjælpe ejere af huse fra samme tidsperiode.

Overvejelse om jordvarmeanlæg

Der var altså tale om en dobbeltopgave: Arkitekter, ingeniører og håndværkere skulle på den ene side sikre, at huset og dets kulturhistoriske værdier blev bevaret, og på den anden side udtænke løsninger til, hvordan energiregnskabet for huse fra denne periode kunne forbedres - uden at gøre skade på de arkitektoniske værdier.

Et af hovedgrebene i Realdania By & Bygs energirenovering blev derfor at tilføre huset en langt mere effektiv isolering, reparere facader, tilføje nye forsatsruder til de originale vinduer og døre og implementere tidssvarende tekniske løsninger til styring af husets varme. Desuden var det oprindeligt tanken, at der skulle etableres et moderne jordvarmeanlæg, som skulle kobles på et gulvvarmesystem, men denne løsning måtte droppes.

- Et jordvarmeanlæg viste sig ikke at være egnet til dette projekt bl.a. på grund af husets placering på grunden. Vi måtte gå bort fra ideen, fordi det samlet set ikke ville bidrage til projektet - i modsætning til andre projekter, hvor det har været den rigtige løsning, forklarer Per Troelsen.

Isolering fra rumfartøjer

Selv om jordvarmeanlægget måtte droppes, er det alligevel lykkedes at reducere energiforbruget med ca. 60 procent, og huset kan nu opvarmes inden for en almindelig driftsøkonomi. Ifølge Per Troelsen kan den vellykkede energirenovering bl.a. tilskrives et nyt og dengang uafprøvet isoleringsmateriale. 

I stedet for traditionel isolering er der anvendt en såkaldt aerogel – et materiale, som har noget af verdens laveste massefylde, og som i udseende og med lidt god vilje minder om en slags stift pladevat à la det, der bruges til nisselandskaber. Aerogel er kendt fra rumteknologien og benyttes også til bjergbestigningsudstyr, og det udmærker sig ved en ekstremt høj isoleringsevne og lav vægt. Materialet indeholder hele 97 procent luft og er kun 10 mm tykke. 

Med Aerogel pladerne kunne vi opnå samme tykkelse som de korkplader, som PH med sin legesyge og eksperimenterende tilgang i sin tid brugte som isolering på den indvendige side af ydervæggene. Netop fordi aerogelen havde samme tykkelse som korkpladerne, kunne vi højne husets komfort uden at forandre de fine detaljer som for eksempel fodpanelerne og vinduesindfatningerne.

Per Troelsen, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg

Mange store indgreb

Den utraditionelle og også udfordrende isolering, som krævede stor forberedelse både i projektering og udførelse, var imidlertid blot ét ud af mange store indgreb.

- De oprindelige pudsede lofter var ved at falde ned, så dem fjernede vi, og herefter isolerede vi nedefra og pudsede i traditionel forstand. Også den indvendige side af ydervæggene blev - efter at aerogelen var på plads - genopbygget med nyt pudslag, som blev malet i de oprindelige farver: pastelgrøn, pastelblå og lys- og mørkegrå, fortæller Per Troelsen, som også fik genskabt det meget vovede tapet, som PH i sin tid havde valgt til soveværelsets vægge og loft og til husets lange fordelingsgang.

Herudover blev også det originale parketgulv forsigtigt fjernet og lagt på plads igen, efter at der var blevet isoleret ned til kælderen og etableret gulvvarme. De originale radiatorer, som er et væsentlig del af interiøret, blev restaureret så de igen er fuldt funktionsdygtige. De originale jernvinduer blev restaureret og blev – sammen med alle andre bygningsdele i jern - malet i en rød farve, der var magen til den originale bemaling med rød blymønje. 

Vinduerne og enkelte døre fik forsatsrammer med lavenergiglas. Også de oprindelige røde fliser i vinduesfalse, på sålbænke og på gulvet i badeværelser, i køkkenet og ved ildstedet i opholdsstuen blev repareret. Det karakteristiske grønne tagpap var blevet fornyet og var derfor kun fem år gammelt, så det kunne bevares.

Netop disse mange intakte – og i dag nyrestaurerede detaljer - gjorde, at Realdania By & Byg for år tilbage købte PH’s hus. Trods det stærke forfald og den mangelfulde isolering fremstod huset nemlig særdeles autentisk og velbevaret. Rumfordelingen, indretningen, byggematerialerne og det faste inventar var bevaret intakt, sådan som PH havde udtænkt det, da han tegnede huset for 80 år siden.

Da vi overtog PH’s hus, overtog vi en næsten uberørt tidslomme, og det er jo guld værd for os. For under slitagen og forfaldet lå stadig alle de særegne arkitektoniske og historiske kvaliteter, som gjorde, at huset i 1995 var blevet fredet. Der var med andre ord rig mulighed for at formidle husets historie og særlige kulturværdi, bevare det som en unik eksponent for sin samtid og samtidig gøre det sundt og bæredygtigt.

Per Troelsen, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg