x

Konkurrencen om at udvikle fremtidens seniorbofællesskab er skudt i gang

Pressemeddelelse 17. maj 2018

27 rådgiverhold fra hele landet har søgt om at være med til at skabe fremtidens seniorbofællesskab i Ringkøbings nye naturbydel. Fire hold skal nu konkurrere om at udvikle dét projekt, som Realdania By & Byg vil opføre som et eksempelbyggeri, der kan inspirere udviklingen af seniorbofællesskaber over hele landet.

En mindre bolig uden havearbejde, mere tid til aktiviteter og tættere fællesskaber med naboer står højt på manges ønskeseddel, når børnene flyver fra reden, og overvejelserne om en ny bolig til ”den tredje alder” begynder at rumstere.

Forståelsen for, hvordan man kan imødekomme disse ønsker i et nyskabende bofællesskab med attraktive private boliger, gode rammer for fællesskaber i hverdagen og nærhed til naturen, har været helt central for valget af de fire rådgiverhold, der nu skal konkurrere om at skabe et helt nyt bud på fremtidens seniorbofællesskab i Ringkøbings nye naturbydel.

Den åbne idé- og projektkonkurrence er udskrevet af Realdania By & Byg, der – som et led i Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre” - opfører seniorbofællesskabet som et eksempelbyggeri, der skal vise nye veje for udviklingen af seniorbofællesskaber over hele landet. Og interessen for at være med i konkurrencen har været stor.

- Vi har været privilegerede at modtage 27 ansøgninger fra hele landet, der alle sammen i den grad har sat sig ind i målgruppen ”de aktive unge seniorer” og er kommet med nogle interessante overvejelser om, hvordan vi når vores mål om at skabe attraktive rammer for fællesskaber i hverdagen, siger Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania By & Byg, og fortsætter:

- Det har derfor ikke været helt nemt at vælge mellem de mange kvalificerede ansøgninger. Men i sidste ende stod fire hold frem, som både har vist stor forståelse for målgruppens identitet, ønsker og behov, og en nyskabende tilgang til opgaven, der baserer sig på gode erfaringer fra andre projekter, der har handlet om at nytænke fællesskaber.

De fire udvalgte hold bliver ledet af tegnestuerne AART architects, Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, KANT Arkitekter og Rambøll Architects og består desuden hver især af en landskabsarkitekt, en rådgivende ingeniør og virksomheder med speciale i at udvikle fællesskaber. Hvert hold har også valgt en totalentreprenør, der skal opføre vinderprojektet med Realdania By & Byg som bygherre.

Fællesskaber midt i naturen

Én af de centrale ambitioner, som holdene nu skal arbejde med, er, at udvikle et anderledes seniorbofællesskab, som ikke ligger isoleret og slutter sig om sig selv, men hvor de 15 private boliger naturligt smelter sammen med fællesarealer og den omkringliggende natur, der allerede er udviklet i Naturbydelen.

- Vi vil gerne gentænke det klassiske bofællesskab. Frem for at bygge 15 boliger rundt om et fælleshus, vil vi gerne gå helt nye veje, så der skabes attraktive og overraskende rammer for fællesskaber i hverdagen både inde og ude, siger Jørgen Søndermark, og uddyber:

- Fx bliver den private bolig måske lidt mindre, end man er vant til, men med en indretning, der passer til beboernes behov. Samtidig skal fællesarealerne rumme attraktive funktioner, der giver beboerne lyst til at tage del i fællesskabet og få en sjovere og lettere hverdag sammen med sine bofæller. Vi går også efter at skabe private uderum som terrasser eller altaner, men fremfor at luge og slå græs i hver sin lille have, kan beboerne bruge de store fælles naturområder med enge, søer og bærhaver som have og mødested.

Holdene skal samtidig sigte mod, at nogle af boligerne kan betales med en almindelig folkepension. Det betyder, at projektet skal kunne opføres inden for en relativt snæver anlægsøkonomi, hvilket igen har til formål at kunne inspirere flest muligt til at udvikle bofællesskaber andre steder i landet.

Vinder findes til efteråret

Frem mod sommerferien arbejder alle fire hold med at forestille sig, hvad der skal til, for at ambitionerne kan føres ud i livet. Herefter udvælger Realdania og Realdania By & Byg to hold, der skal tegne et konkret bud på, hvordan seniorbofællesskabet skal se ud, og herefter kåres ét af forslagene som vinder.

Vinderforslaget ventes at kunne offentliggøres i starten af september.

Konkurrencen blev skudt i gang ved et kick-off seminar i Ringkøbing og et besøg i Naturbydelen den 9. maj.

Seniorbofællesskabet ventes klar til indflytning i 2020.

Om konkurrencen

Konkurrencen er en totalentreprisekonkurrence med omvendt licitation. Det betyder, at konkurrencen er indledt med prækvalifikation af fire rådgiverhold under arkitektledelse og med deltagelse af landskabsarkitekt og ingeniør. Efter prækvalifikationen har de fire rådgiverhold valgt en totalentreprenør, der kommer til at lede holdet i den efterfølgende konkurrence. Vinderprojektet skal opføres af den pågældende totalentreprenør med Realdania Byg & Byg som bygherre.

De fire udvalgte rådgiverhold og totalentreprenører er:

  • AART architects (Århus) - med Tækker rådg. ing., Gemeinschaft, Gustin Landskab og Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S
  • Elkiær + Ebbeskov Arkitekter (København) - med Hundsbæk & Henriksen rådg. ing., Charlotte Skibsted Landskab og Per Bjørnsholm og Byggefirmaet Knudsgaard
  • KANT Arkitekter (København) - med Fuldendt rådg. ing., Skaarup Landskab, GivRum, Hele Landet og Q-Construction A/S
  • Rambøll Architects (Århus) - med Møller & Grønborg, Future Navigator, Bexcom og Jakobsen & Blindkilde A/S

Projektet er en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber på markedsvilkår. Det er Realdanias datterselskab Realdania By & Byg, der udvikler og opfører seniorbofællesskabet i Naturbydelen, som et eksempelbyggeri, der skal inspirere andre og samtidig gøre den nye naturbydel endnu mere mangfoldig.

Realdania har afsat 52 mio. kr. til initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra 2016 til 2019. Initiativet skal gennem bofællesskaber for seniorer bekæmpe ensomhed i denne gruppe. Indsatsen omfatter ud over byggeriet i Naturbydelen også partnerskaber med PKA, PFA og PensionDanmark samt den almene boligsektor. Derudover er der igangsat en oplysningskampagne, der bl.a. opfordrer til i god tid at tage beslutning om boligform i seniortilværelsen. Læs mere på websitet www.tredjealder.dk

Baggrunden for initiativet ”Rum og fællesskaber for ældre” er, at:

  • 85.000 danskere over 50 år (5%), og 50.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).
  • Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).
  • Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. (Note: De 7.000 var det estimat, der var muligt at lave i starten af indsatsen. En senere og mere præcis løbende optælling har vist, at der reelt i 2016 var omkring 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.) Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
  • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.


Om Realdania

Realdania er en filantropisk forening med omkring 150.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania er til for både nuværende og kommende generationer og ønsker at fremme bæredygtighed samt ny viden og innovation. Realdania har siden år 2000 støttet mere end 3.350 projekter med i alt mere end 18 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan blive medlem.

 

Om Realdania By & Byg

Realdania By & Byg er et datterselskab til Realdania, der fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og af arealer til byudvikling. Ejerskabet giver mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala - og at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber. Derudover opbygger Realdania By & Byg en samling af unikke historiske ejendomme, hvor interesserede kan komme tæt på restaurering og vedligehold af de historiske bygninger.

 

Om Naturbydelen i Ringkøbing

Naturbydelen i Ringkøbing udvikles i partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg i selskabet Ringkøbing K ApS. Her er det tidligere landbrugsareal, som noget nyt, blevet omdannet til et stort naturområde før de første boliger er blevet bygget. Over de næste 20 - 25 år kan der her blive opført en blanding af forskellige boligtyper og boligstørrelser i pagt med naturen, lige ud til Ringkøbing Fjord og tæt på byen.

 

Læs mere på websitet www.naturbydelen.dk