x

Bulletin fra Ballonhangaren

Pressemeddelelse 26. juli 2018

Et nyt informations-banner ved den 100 år gamle træbygning – Ballonhangaren - på Islands Brygge fortæller om Realdania By & Bygs restaurering af den fredede bygning.

Forbipasserende på stien ved det grønne område nær Ballonhangaren ved Artillerivej på Islandsbrygge på Amager kan nu læse, hvad der er i gang med den gamle og usædvanlige træbygning – kendt som Ballonhangaren.

På et 5 meter langt info-banner, som Realdania By & Byg har sat op tæt ved Ballonhangaren, kan man se og læse, at den fredede bygning bliver restaureret og dermed sikret for eftertiden. Mens arbejdet står på, er der stadig fuld gang i rideklubben. 

Ballonhangaren, som blev fredet i 2014, er en usædvanlig bygning, som blev bygget til militært formål i en periode, hvor luftballonerne havde deres storhedstid i europæisk krigsførelse.
Træbygningen er opført i 1917 af Hærens Ballonvæsen. Bygningerne husede varmluftsballoner, som bl.a. blev brugt til at observere, hvor præcist kanonerne på Amager Fælleden kunne ramme deres mål under øvelser. 


Realdania By & Byg besluttede i 2017 at købe bygningen for at bevare og istandsætte den særlige bygnings- og kulturarv, som var noget mærket af tidens tand.

Realdania By & Byg køber udvalgte, unikke bygninger, som repræsenterer væsentlige dele af dansk bygnings- og arkitekturhistorie.
Formålet er at beskytte og bevare bygningsarven og sørge for, at bygningerne også kan bruges med moderne krav til benyttelse. Realdania By & Byg har indtil nu erhvervet knap 50 historiske ejendomme over hele landet, fra senmiddelalder og op til nutiden.

I dag er luftballonerne væk, og lige nu er der gang i restaureringen af den meget højloftede træbygning, som i mange år har være benyttet af ”Rideklubben Ridevenner”.
Når restaureringen af Ballonhangaren er færdig, kan rideklubben igen benytte Ballonhangaren som ride-hal.