x

Konkurrence om fremtidens seniorbofællesskab: To markante forslag går videre til den afgørende fase

Pressemeddelelse 2. juli 2018

Et nytænkende bud på de fysiske rammer for fællesskaber og en stærk kobling mellem boliger, fællesfaciliteter og natur. Dét er nogle af de kvaliteter, som har været afgørende for valget af de to forslag, der nu er gået videre til den afgørende fase i konkurrencen om udviklingen af fremtidens seniorbofællesskab i Ringkøbings nye naturbydel.

Hvordan skal fremtidens bofællesskab for aktive seniorer se ud for at skabe de bedste rammer for fællesskaber i hverdagen?

Det er det centrale spørgsmål, som fire rådgiverhold med arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter, entreprenører og eksperter med viden om seniorers liv har arbejdet med siden starten af maj, hvor Realdania By & Byg igangsatte en idé- og projektkonkurrence om udviklingen af et nyt bud på fremtidens seniorbofællesskab i Ringkøbings nye naturbydel.

I sidste uge afleverede de fire hold deres første tanker om udformningen af seniorbofællesskabet, som Realdania By & Byg opfører som et eksempelbyggeri, der skal vise nye veje for udviklingen af seniorbofællesskaber over hele landet. Byggeriet er et led i Realdanias samlede indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’, der bl.a. handler om at kickstarte byggeriet af seniorbofællesskaber og om at få nuværende og kommende seniorer til at overveje, hvordan de gerne vil bo, når de bliver ældre. 

- Alle fire forslag præsenterer nogle interessante bud på, hvordan bofællesskabets 15 private boliger og fællesarealer kan smelte sammen på nye måder, der fremmer fællesskaber i hverdagen, siger Jørgen Søndermark, projektleder i Realdania By & Byg, og fortsætter:

- Samtidig har alle holdene forstået at bringe den mangfoldige natur, der allerede er udviklet i Naturbydelen, helt tæt på bebyggelserne og gøre den til omdrejningspunkt for fælles faciliteter og aktiviteter.To af holdene, som ledes af hhv. Elkiær + Ebbeskov Arkitekter og AART architects, har præsenteret særligt markante og anderledes bud, og det er derfor de to forslag, der nu skal arbejdes videre med i konkurrencens anden og afgørende fase.

- Vi har valgt at gå videre med to forslag, der rummer to meget forskellige strategier og bud på, hvordan vi indfrier vores ambitioner om at skabe fremtidens bofællesskab for aktive seniorer, siger Jørgen Søndermark, og uddyber:

- Det ene forslag udmærker sig på udformningen af byggeriet og ideerne til, hvordan privatliv og fællesskaber kan smelte sammen i hverdagen, mens det andet præsenterer en meget stærk kobling mellem bygningerne, landskabet og naturen. Det er nogle kvaliteter, som vi ser frem til at arbejde videre med i den næste fase.

I konkurrencens anden fase skal de mange gode tanker og ideer omsættes til to konkrete projektforslag med tegninger, planer og diagrammer, der viser, hvordan boligerne, fællesfaciliteterne og landskabet omkring konkret vil komme til at se ud. Ét af forslagene udpeges som vinder og vil efterfølgende blive opført med Realdania By & Byg som bygherre.

De to endelige forslag bliver afleveret den 22. august, og vinderforslaget ventes at blive offentliggjort i starten af september.

Seniorbofællesskabet ventes at stå klar til indflytning i 2020.

Ud over byggeriet i Ringkøbing, udvikler Realdania i samarbejde med pensionsselskaber og almene boligorganisationer nye seniorbofællesskaber en række andre steder i landet.

Om konkurrencen

Konkurrencen er en totalentreprisekonkurrence med omvendt licitation. 27 rådgiverhold under arkitektledelse og med deltagelse af landskabsarkitekt, ingeniør og eksperter med viden om seniorers liv ansøgte om at være med i konkurrencen. Fire hold blev udvalgt til konkurrencens første fase, hvorefter holdene valgte en totalentreprenør. Vinderprojektet skal opføres af den pågældende totalentreprenør med Realdania By & Byg som bygherre.

Alle de fire deltagende rådgiverhold og totalentreprenører i konkurrencens første fase står nedenfor, hvoraf de to øverste nu er videre til den anden og afgørende fase:

AART architects (Århus) - med Tækker rådg. ing., Gemeinschaft, Gustin Landskab og Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S

Elkiær + Ebbeskov Arkitekter (København) - med Hundsbæk & Henriksen rådg. ing., Charlotte Skibsted Landskab og Per Bjørnsholm og Byggefirmaet Knudsgaard

KANT Arkitekter (København) - med Fuldendt rådg. ing., Skaarup Landskab, GivRum, Hele Landet og Q-Construction A/S

Rambøll Architects (Århus) - med Møller & Grønborg, Future Navigator, Bex-com og Jakobsen & Blindkilde A/S

Projektet er en del af Realdanias initiativ ”Rum og fællesskaber for ældre”, der skal afprøve nye løsninger og tilgange til at udvikle bofællesskaber på markedsvilkår. Det er Realdanias datterselskab Realdania By & Byg, der udvikler og opfører seniorbofællesskabet i Naturbydelen, som et eksempelbyggeri, der skal inspirere andre og samtidig gøre den nye naturbydel endnu mere mangfoldig.

Realdania har afsat 52 mio. kr. til initiativet ’Rum og fællesskaber for ældre’ fra 2016 til 2019. Initiativet skal gennem bofællesskaber for seniorer bekæmpe ensomhed i denne gruppe. Indsatsen omfatter ud over byggeriet i Naturbydelen også partnerskaber med PKA, PFA og PensionDanmark samt den almene boligsektor. Derudover er der igangsat en oplysningskampagne, der bl.a. opfordrer til i god tid at tage beslutning om boligform i seniortilværelsen. Læs mere på websitet www.tredjealder.dk

Baggrunden for initiativet ”Rum og fællesskaber for ældre” er, at:

  • 85.000 danskere over 50 år (5%), og 50.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: SFI).
  • Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: SFI og Methods/Petersen).
  • Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. (Note: De 7.000 var det estimat, der var muligt at lave i starten af indsatsen. En senere og mere præcis løbende optælling har vist, at der reelt i 2016 var omkring 4.200 boliger i seniorbofællesskaber i Danmark.)
    Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
  • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.


Om Realdania

Realdania er en filantropisk forening med omkring 150.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania er til for både nuværende og kommende generationer og ønsker at fremme bæredygtighed samt ny viden og innovation. Realdania har siden år 2000 støttet mere end 3.350 projekter med i alt mere end 18 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan blive medlem.

 

Om Realdania By & Byg

Realdania By & Byg er et datterselskab til Realdania, der fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og af arealer til byudvikling. Ejerskabet giver mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala - og at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber. Derudover opbygger Realdania By & Byg en samling af unikke historiske ejendomme, hvor interesserede kan komme tæt på restaurering og vedligehold af de historiske bygninger.

 

Om Naturbydelen i Ringkøbing

Naturbydelen i Ringkøbing udvikles i partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By & Byg i selskabet Ringkøbing K ApS. Her er det tidligere landbrugsareal, som noget nyt, blevet omdannet til et stort naturområde før de første boliger er blevet bygget. Over de næste 20 - 25 år kan der her blive opført en blanding af forskellige boligtyper og boligstørrelser i pagt med naturen, lige ud til Ringkøbing Fjord og tæt på byen.

 

Læs mere på websitet www.naturbydelen.dk