x

Kom med til indvielse af projekt 'Kickstart Tornhøj' i Aalborg Øst

Pressemeddelelse

22. august 2018

Aalborg Kommune og Realdania inviterer til festlig indvielse af projektet 'Kickstart Tornhøj' i Aalborg Øst fredag den 24. august kl. 14 ved Trekanten.

test

'Kickstart Tornhøj' skal gøre op med adskillelse og udgør fundamentet i et nyt og sammenhængende bydelscentrum.

Indvielsen markerer, at ombygningen af tunnelen under Humlebakken og de tilgrænsende byrum og grønne haver nu er færdig. 

Den gamle tunnel under Humlebakken er omdannet til en flot, ny bro over Astrupstien. Broen skaber en både ikonisk og tryg forbindelse mellem byområderne på begge sider. Også nabobyrummene er nyindrettede med attraktive opholds- og mødesteder. Og Tornhøjgårds gamle have er omlagt til en ny offentlig bypark med plads til både torveliv, stille rekreation og leg - alt sammen i skyggen af de flotte gamle træer.

Kickstart-projektet er gennemført i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania. Målet har været at lægge fundamentet for et attraktivt og levende bydelscentrum i Tornhøj med mangfoldighed, aktivitet og tryghed i fokus. 

Byrumsprojektet indgår i rækken af ambitiøse renoveringsprojekter i den nordlige del af Aalborg Øst, som tilsammen udgør den igangværende transformation af boligområdet til en bæredygtig bydel, præget af diversitet og med livlige mødesteder, butikker og aktivt byliv med mange forskellige typer af boliger og beboere. 

Bybygning på tværs af matrikler

Byrumsprojektet 'Kickstart Tornhøj' rækker ud over den fysiske ombygning af tunnelen og knytter en lang række forskellige projekter og investeringer sammen. 

På Tornhøjvej har Aalborg Kommune netop indviet det nye Demenscenter Tornhøjhaven, og på den tidligere Tornhøjgårdgrund i kanten af den nye bypark er både detailhandel samt nye private og almene boliger undervejs. Ligeledes er en ny dagligvarebutik, ejerboliger mv. undervejs på grunden, hvor det nu nedrevne Tornhøjcenter tidligere var placeret. Og på områdets nye hovedgade, Astrupstien, bliver der i efteråret sat en førerløs bus ind, i første omgang på en delstrækning mod nord. Den førerløse bus vil styrke bydelens interne forbindelser mellem bydelscentrets servicetilbud og de mange boliger og institutioner, som ligger længere mod nord. 

Sammen med områdets eksisterende veletablerede institutioner; Tornhøjskolen, Sundheds- og Kvartershuset, Trekanten Bibliotek og Kulturhus samt Fritidscentret Byggeren, er rammerne dermed sat for opblomstringen af et særdeles attraktivt og mangfoldigt bydelscenter. Hertil kommer Himmerland Boligforenings ambitiøse renoveringer af over 1.000 boliger i det nærliggende boligområde, "Kildeparken 2020". Renoveringen omfatter bl.a. indretning af et nyt 'erhvervsstrøg' mellem Trekanten og Sundheds- og Kvartershuset med etablering af nye erhvervsboliger med fokus på iværksætteri samt opførelse af et seniorbofællesskab i tæt relation hertil. Endelig har der netop været rejsegilde på de første punkthuse, som er under opførelse på Blåkildevej af en privat investor, og som man nu ser rejse sig på bakken og byde på unikke udsigtsboliger.   

Fælles indsats

Det er de mange projekter, som tilsammen skaber den store forvandling, båret af viljen til en fælles indsats og en fælles vision om nye bæredygtige bykvaliteter for både eksisterende og nye beboere. 

"Hele det østlige Aalborg er aktuelt midt i en enorm forandringsproces. Og de mange flotte resultater, der toner frem, skyldes ikke mindst den helt unikke evne og vilje til at samarbejde lokalt -imellem såvel private investorer, kommunen og selvfølgelig ambitiøse boligselskaber. Det er en særlig indsats, vi kan være stolte af - og som er til stor inspiration nationalt i arbejdet med bæredygtig byomdannelse af vores forstæder" fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

"Projektet viser, hvordan der kan skabes bæredygtige og varige forandringer i et tidligere udsat boligområde, når vi samarbejder. Aalborg Øst er godt i gang med at blive en helt ny bydel med blandede boligformer, butik- og caféliv og mødesteder for mennesker i alle aldre. De nye byrum og tunnelen er en vigtig brik, når der skal skabes sammenhænge og nye mødesteder på tværs af byen og dermed en styrket social sammenhængskraft i byen. Tillykke til Aalborg med endnu en milepæl i transformationen af Aalborg Øst," siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

Undervejs i processen har også områdets mange beboere og institutioner, unge, gamle, skolebørn m.v. ydet deres bidrag til projektets gennemførelse. Ikke mindst har Tornhøjskolens elever bidraget, de yngste fx med fantasifuld udsmykning undervejs i byggerodet, og de ældste elever med egenproduktion af nye flotte byrumsmøbler. 

 "De byrum, vi nu er klar til at indvie, udspringer af byplankonkurrencen 'City in between' i Aalborg øst, en konkurrence som Aalborg Kommune og Realdania udskrev for syv år siden! Det flotte resultat viser med al tydelighed vigtigheden af at turde og ville holde fast i en stor vision. En vision, som samtidig rummer mulighed for påvirkninger undervejs, i dialogen med de mange aktører, der er nødvendige for at realisere visionen og det gode resultat. Vi vil derfor gerne ved denne lejlighed sige et stort tak til vores mange samarbejdspartnere omkring "Kickstart Tornhøj", afslutter stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, Aalborg Kommune.

Åbningsfest

Åbningsfesten fredag d. 24. august kl. 14 byder på taler ved borgmester Thomas Kastrup-Larsen og Astrid Bruus Thomsen, Realdania. Der er også underholdning, loppemarked og meget mere. Alle er velkomne!

Bag om 'Kickstart Tornhøj' 

Aalborg Øst er udbygget op igennem 1970'erne i datidens planlægningstradition med en skarp opdeling af bolig, erhverv, etagehuse, parcelhuse og rum til biler og mennesker. Kickstart Tornhøj skal gøre op med denne adskillelse og udgør fundamentet i et nyt og sammenhængende bydelscentrum. Broen skaber en lys og tryg forbindelse mellem områderne på begge sider. Her er anlagt nye byrum, som også i mørketiden vil blive oplyst af flot ny belysning. 

Baggrund for bro- og byrumsprojekt ved Tornhøj 

I 2012 gennemførte Aalborg Kommune i samarbejde med Realdania forstadskonkurrencen 'City in Between', som del af kampagnen 'Fremtidens Forstæder'. Ét af temaerne i konkurrencen var at skabe nye fortætningspunkter med tættere byggeri og nye mødesteder samt at skabe nye forbindelser på tværs af forstadens store indfaldsveje. 

Team Vandkunsten vandt konkurrencen - siden er projektet for Tornhøj videreudviklet i tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania.  

Bro- og byrumsprojektet ved Tornhøj indgår desuden som realiseringsprojekt i Realdanias kampagne Kickstart Forstaden Version 2.0. Projektet har også givet erfaringer og viden til Realdanias kampagne om udsatte boligområder By i balance.

Fakta om anlægsprojektet 

Økonomi

50 mio., fordelt 50/50 mellem Aalborg Kommune og Realdania

Tid

1. marts 2017 - 1. august 2018

Entreprenør

Arkil A/S Bro & Beton

Konsulenter

  • Tegnestuen Vandkunsten
  •  Marianne Levinsen Landskab
  • Tyréns
  • Cowi (byggepladsstyring)

Bygherre

Realdania og Aalborg Kommune

Kontakt

Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen
Aalborg Kommune
Tlf.: 25 20 22 00

Programchef Astrid Bruus Thomsen
Realdania
Tlf.: 29 69 52 23

Projektleder Anne Brogaard
Aalborg Kommune
Tlf.: 99 31 23 75