x

Ny konkurrence: Hvordan kan vi bygge med affald?

Pressemeddelelse 24. august 2018

Genanvendelse af affald er en afgørende brik i byggeriets grønne omstilling. Derfor lancerer Realdania innovationskonkurrencen Circular Construction Challenge – Rethink Waste, der skal realisere nye ideer til, hvordan affaldsprodukter kan genanvendes til byggeriet. Konkurrencen skydes i gang i dag i BLOX med deltagelse af erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Opdatering d. 18.01.23: Links i denne artikel er ikke længere aktive, da konkurrencen er afviklet.

Mængden af affald i verden vokser og vokser, og det har store omkostninger for både klimaet og verdensøkonomien. Byggesektoren er blandt verdens største producenter af affald: Hvert år produceres 1,3 milliarder tons affald på verdensplan, og halvdelen kommer fra byggeriet. 

Det er årsagen til, at Realdania i dag lancerer innovationskonkurrencen Circular Construction Challenge – Rethink Waste, hvor virksomheder med ideer til, hvordan affald kan genanvendes i byggeriet, inviteres til at byde ind med innovationsprojekter. 

Ud af de indsendte ideer vælges tre vindere, som får hjælp til at samle det rigtige hold af samarbejdspartnere omkring ideens realisering – samt 1 mio. kr. til at udvikle den første prototype.

Samarbejde med Erhvervsministeriet og Challenges.dk

Innovationskonkurrencen gennemføres sammen med Erhvervsministeriet og lanceres via den nye, digitale platform: Challenges.dk. 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov siger: ”Byggeaffald er ikke bare murbrokker og gammel beton uden værdi. Affaldet er fyldt med værdifulde byggematerialer, som vi skal blive meget bedre til at udnytte på ny og ikke bare smide på lossepladsen.  Så jeg håber, at projektet kan være med til at åbne for nye ideer og forretningsmodeller og sætte skub i den cirkulære økonomi. Til gavn for både danske virksomheder og ikke mindst en grøn og bæredygtig fremtid.”

En datingservice for byggevirksomheder

Det tilknyttede internationale dommerpanel er noget af det særlige ved Circular Construction Challenge. Panelet vurderer og udvælger de tre vinderhold og vil hjælpe dem til at inddrage samarbejdspartnere fra hele verden. På den måde er initiativet også en slags international datingservice for de deltagende virksomheder.

Den filantropiske forening Realdania har en stærk tradition for at støtte innovation og bæredygtighed i byggeriet. Adm. direktør Jesper Nygård, siger: ”Byggeriet er en klimamæssig magtfaktor og en motor for samfundsudviklingen og den grønne omstilling. Med et initiativ som Circular Construction Challenge, der har fokus på at styrke innovation i byggebranchen og på udvikling af nye produkter og samarbejder herhjemme og internationalt, håber vi at bidrage med én af de mange byggeklodser, som fremtidens bæredygtige samfund skal bygges på.”

Circular Construction Challenge gennemføres med Dansk Design Center som hovedoperatør og som del af BLOXHUB. 

Ansøgninger til Circular Construction Challenge skal indsendes via Erhvervsstyrelsens nye, nationale platform: challenges.dk 

Realdania har indgået et strategisk partnerskab med Erhvervsstyrelsen om platformen. Sammen med Via University College vil de strategiske partnere være med i udbredelsen af denne konkurrencebårede forretningsmodel og deltage i udviklingen af challenges.dk.

Region Sjælland, VIA University College og Nordisk Ministerråd har afviklet challenges. Det forventes at partnerkredsen udvides med ministerier, styrelser, kommuner, organisationer, virksomheder, fonde og pensionskasser.

 

 

 • Befolkningstilvækst og global urbanisering er med til at gøre byggesektoren til en af de hurtigst voksende industrier i verden. Den er samtidig en af de største affaldsudledere, og langt det meste affald fra byggeri og nedrivning ender som fyld under vores veje eller på lossepladser. 
 • Ifølge Verdensbanken generer verden godt 1,3 milliarder tons affald om året, det forventes at stige til 2,2 milliarder i 2025. Halvdelen af verdens affald kommer fra byggeriet. I Danmark står byggesektoren for godt en tredjedel af affaldsproduktionen. 
 • Samtidig forbruger vi varer og ressourcer som aldrig før. Tal fra OECD viser, at vi anvender vores naturressourcer dobbelt så hurtigt, som de produceres. I Danmark er byggesektoren en af de største energislugere og står for ca. 40 % af det samlede energiforbrug (Dansk Byggeri, 2017).
 • De økonomiske fordele ved en omstilling fra lineær til cirkulær økonomi estimeres til at være 1,8 milliarder euro for Europa i år 2030. I Danmark mere end 6 milliarder euro i 2035 (Ellen MacArthur Foundation et al., 2015) 
 

De tre vinderhold får adgang til et seks måneder langt innovationsprogram med rådgivning fra eksperter i cirkulær økonomi og byggeri.

Samtidig modtager vinderne op til 1 mio. kr. til at dække omkostningerne i forbindelse med udviklingen af en prototype. I slutningen af forløbet vil vinderne modtage rådgivning, netværk og støtte til at få prototypen på markedet.

Circular Construction Challenge er for alle, både virksomheder og privatpersoner, der har nye ideer til, hvordan affald kan genanvendes i byggeriet.

Vinderforslagene vil blive bedømt af en styringskomité, der består af danske og internationale eksperter. Forslagene bliver bedømt ud fra fem kriterier, blandt andet mængden af CO2 reduktion, værdiskabelse og skaleringspotentiale.

 • 24. august 2018: Kick-off i BLOX
 • 1. oktober: Deadline for indsendelse af ideer
 • 31. oktober: De seks finalister udvælges 
 • 1. november holdansøgninger åbner
 • 15. januar 2019: Deadline for indsendelse af budget og forretningsplan for de 6 finalisthold
 • Ultimo januar: De 3 vinderhold udvælges
 • Februar – august: Innovationsfase
 • August-september 2019: Demonstration og distribution af prototyper
Circular Construction Challenge gennemføres af Realdania med Dansk Design Center som kreativ partner og sekretariat. Initiativet er en fortsættelse af Realdanias løbende indsats for at understøtte bæredygtig innovation i byggeriet. En indsats, der er gået ind i en ny og meget ambitiøs fase med etablering af innovations- og væksthubben BLOXHUB i samarbejde med Københavns Kommune og Erhvervsministeriet.