x

Nyt mødested skal fremme levende landsbyliv på Mols

Nyhed 16. august 2018

Et nyt mødested i Knebel på Djursland skal danne rammen om fællesskaber for mennesker i alle aldre – både lokalbefolkningen og turister vil få gavn af Knudepunktet, der efter planen skal stå færdigt i 2020.

Ideen til Knudepunktet er resultatet af flere års arbejde med at udvikle det gode liv på Mols og Helgenæs. Foreningen Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har netop besluttet at støtte det kommende byggeprojekt, som er født af lokale ildsjæle med en klar vision om at puste nyt liv i landsbyerne på Mols og Helgenæs. Bygningen skal kort fortalt være et åbent og levende fællesskab på tværs af generationer:

"Vi vil gerne skabe et mødested, som indbyder folk i alle aldre til aktiviteter og meningsfyldt samvær. Et sted som tiltrækker både indfødte og tilflyttere – sommerhusejere og turister. Knudepunktet skal være for børnefamilier og enlige. For idrætsudøvere og kulturelskere. Her skal såvel strikkeklubben som menighedsrådet mødes i øjenhøjde," fortæller Grith Mortensen, der er formand for Mols i Udvikling, en landsbyklynge som består af 24 landsbyer placeret på Mols og Helgenæs. Her arbejder lokale ildsjæle – med Grith Mortensen i spidsen – på højtryk for at rejse de nødvendige midler til byggeriet af fremtidens mødested.

Realdania og A.P. Møller Fonden bidrager hver med 5 millioner kroner til byggeprojektet, der nu er tættere på at være fuldt finansieret. Syddjurs Kommune har tidligere afsat 12 millioner til et børnehus, 2 millioner til kulturelle aktiviteter og bidrager med ressourcepersoner i projektet.

Fællesskab på tværs af landsbyer

Det er en klar vision, at Knudepunktet skal samle, forbedre og optimere udnyttelsen af de fysiske rammer til gavn for nye og eksisterende fællesskaber i lokalmiljøet – f.eks. i form af børnehus og faciliteter til skole, idræt, madfællesskaber, kirke og kultur.

"I Realdania vil vi være med til at styrke livet og fællesskaberne uden for de store byer. Knudepunktet i Knebel vil øge livskvaliteten for borgere og gæster i alle aldre og samfundslag, og projektet er et vigtigt tiltag i bestræbelserne på at tiltrække nye beboere til området. Projektet er et konkret symbol på, hvordan samarbejde på tværs af landsbyer kan gøre en reel forskel og være med til at vende en udvikling. Derfor er vi glade for at støtte projektet og de mange lokale frivillige, der har taget udfordringen op og ønsker at skabe et Mols i udvikling," siger projektchef Simon Harboe fra Realdania. 

Bevillingerne fra henholdsvis Realdania og A.P. Møller Fonden vækker glæde lokalt:

”Det er stort for os at modtage så betydelige donationer, der hjælper os langt tættere på det endelige mål om fuld finansiering af byggeprojektet. Samarbejdet med foreninger, fonde og Syddjurs Kommune har været med til at kvalificere og udfordre vores ambitioner og ønsker. Det gør, at vi i dag står med et helstøbt og økonomisk bæredygtigt projekt tilpasset landsbyernes – og dermed brugernes – behov. Vi har fået god sparring i hele processen,” siger Grith Mortensen fra Mols i Udvikling.

FAKTA: 

Finansiering

Der arbejdes intensivt på at få alle midler bragt i hus – blandt andet via fondsmidler. Indtil videre er der – udover de 10 millioner fra de to ovennævnte fonde – modtaget tilsagn om 1,5 millioner kroner fra Tved Sparekasses Fond.

Ud over penge fra fondene har Syddjurs Kommune ønsket at understøtte den positive udvikling ved samlingen af aktiviteter i det kommende knudepunkt. Byrådet har derfor valgt at afsætte 12 millioner kroner til et nyt børnehus og 2 millioner kr. til faciliteterne for kulturelle aktiviteter på stedet. Kommunen bidrager også med en lang række ressourcepersoner i planlægningen, herunder arkitekter og bygningskonstruktører.
En lokal indsamling har været i gang siden oktober 2017. Den foregår primært via salg af folkeaktier, aktiviteter på den etablerede facebookside for indsamlingen, hvor der har været forskellige auktioner over bolsjer, brændevin og bildæk. En aktiv indsats i forhold til at få sponsorater fra områdets erhvervsliv er iværksat primo 2018. Også her møder Mols i Udvikling stor velvilje. Der er pr. 15. august 2018 indsamlet mere end 330.000 kr. Målet er at nå op på mindst 500.000 kr. 

Byggeprocessen

Bygherrerådgiver er udpeget og har i tæt samarbejde med Syddjurs Kommunes arkitekter og bygningskonstruktører udarbejdet byggeprogram og gjort klar til den forestående arkitektkonkurrence, som afholdes først på efteråret. 

Om Mols i Udvikling

Mols i Udvikling er en såkaldt landsbyklynge bestående af 24 landsbyer, der er skønt placeret på Mols og Helgenæs på Jyllands næse. I området bor der godt 3.800 indbyggere, der hurtigt har fundet ud af, at sammenhold og samarbejde giver styrke – ingen har det hele alene, men tilsammen har vi (næsten) alt. Mols i Udvikling startede i 2013 og i 2015 blev det til et pilotprojekt under Landsbyklyngeprojektet, finansieret af Realdania, DGI og Syddjurs Kommune. Mols i Udvikling er i dag en projektorganisation under Borgerforeningen Mols/det lokale distriktsråd for Mols og Helgenæs. Mere end 200 borgere arbejder under paraplyen Mols i Udvikling med at videreudvikle det gode liv i området.

Læs mere om Mols i Udvikling

Læs mere om Realdanias kampagne Landsbyklynger