x

The Silo vinder RENOVER prisen

Pressemeddelelse 7. september 2018

Årets bedste renovering ligger i Nordhavn. Parterne bag renoveringen af The Silo kan nu kalde sig danske mestre i bygningsrenovering.

Siden januar har alle danskere -  indstillet deres favorit renoveringsprojekter, og i år blev det til hele 182 indstillinger på tværs af hele landet. Ud af dem blev seks nomineret, og torsdag aften kunne repræsentanterne fra det store renoveringsprojekt i Københavns Nordhavn efter flere måneders venten så stille sig øverst på sejrsskamlen, da RENOVER prisen 2018 blev uddelt.   

Det var formand for nomineringsudvalget, Gøsta Knudsen, der stod for uddeling af prisen.

”The Silo er et fornemt eksempel på en ambitiøs transformering fra havneerhverv til attraktive, eksklusive boliger. Det er værdifuldt, fordi der i mange danske havne er funktionstømte siloanlæg, som venter på en stillingtagen til bymæssig genbrug eller nedrivning. Boligernes fandenivoldske materialemæssige råhed, den frigjorte indretning og det banebrydende arkitektoniske facadeudtryk er så perspektivrigt, at der ikke kan herske den mindste tvivl om renoveringens kaliber,” Gøsta Knudsen, tidligere stadsarkitekt i Aarhus og formand for nomineringsudvalget.

Et projekt i særklasse

The Silo var før renoveringen en ikonisk bygning i Nordhavn, der stod ubrugt hen. Den rå silo er blevet renoveret med ny facade af stål, hvor altaner, isolering og døre er blevet en integreret del. 
Siloens råhed består også indvendigt, hvor de eksklusive lejligheder fremstår med ubehandlede betonvægge og de originale loftshøjder på mellem 3,5 og 7 m er bevaret.

Sammen med RENOVER prisen og den eftertragtede prisstatuette kommer en check på 100.000 kroner. 

Særlig hæder til unikt projekt

Udover RENOVER prisen blev også Specialprisen uddelt. Specialprisen går til et unikt, originalt og særligt projekt, der måske ikke lever op til alle RENOVER prisens kriterier. 

Prisen gik i år til Whiskyhuset på Ærø, der er et forfriskende indspark i fortællingen om landdistrikternes deroute, hvor Whiskyhuset var et gammelt vaskehus, som nu er forvandlet til Danmarks mindste whiskydestilleri i et projekt, der har været båret frem af det stærke lokale sammenhold på Ærø. 

Vinderen af RENOVER prisen 2018 er udpeget af et valgkollegium bestående af 70 branchemedlemmer, der har haft samtlige nominerede projekter under luppen siden offentliggørelsen af de seks frontløbere.

I år er sjette gang, at Realdania og GI uddeler RENOVER prisen til et renoveringsprojekt i særklasse. Det er håbet, at vinderprojekterne vil tjene som eksempler for fremtidige renoveringsprojekter og være med til at sætte fokus på renovering i Danmark.

Processen

Projekter kunne indstilles frem til 1. marts 2018, hvorefter et nomineringsudvalg på baggrund af prisens nomineringskriterier, interviews og analyser fra SBi og advokatfirmaet Molt Wengel nominerede seks projekter til RENOVER prisen 2018. Siden da har et valgkollegium bestående af 70 personer fra byggebranchen stemt om, hvilke nominerede projekter, der skulle vinde prisen. 

Om RENOVER prisen

RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. 

Nomineringsudvalget

Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherre-erfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for RENOVER prisen og består af:

  • Formand for udvalget, Gøsta Knudsen (tidl. stadsarkitekt i Aarhus Kommune)
  • Henrik Mielke (direktør, CEO, Enemærke & Petersen)
  • Torben Esbensen (rådg. civilingeniør hos Dansk Energi Management & Esbensen A/S)
  • Karen Mosbech (adm. direktør, Freja Ejendomme)
 

BONDEGÅRDEN I HAVREHOLM 

I landsbyen Havreholm i Nordsjælland er en bondegård fra 1700-1800-tallet blevet bygget om til en moderne familiebolig med erhverv. Med renoveringen har en udtjent landbrugsbygning fået nye funktioner uden at slette gårdens historie.

Rødbøgegaard lå tom og faldefærdig hen, da ejerne købte den. Gården er bevaringsværdig, så ombygningen er sket i tæt dialog med kommunen. Staldene er blevet til bolig, fordi de vender mod den bedste udsigt og har et større areal, og i det tidligere stuehus har ejerne indrettet deres egen virksomhed. Oven på kontoret er der blevet plads til en ekstra lejlighed. De mange funktioner giver aktivitet på gården døgnet rundt, og det er med til at give liv i landsbyen.

På landet har man traditionelt brugt enkle materialer. Det går igen i renoveringen, hvor der er anvendt byggematerialer, som kan købes i det nærmeste byggemarked uden at vælte budgettet. Væggene er pudsede, den nye tagkonstruktion har ubehandlede saksespær, taget er af metalplader uden tagrender, og gulvene er af beton.

Parter bag projektet  
Bygherre: Uffe Topsøe-Jensen og Kira Snowman
Arkitekt: MONOMAL ApS
Ingeniør: Frits Lønfeldt 
Entreprenør: D Byg ApS

 

KORNGÅRDEN I BALLERUP

I Ballerup ligger den almene boligbebyggelse Korngården, der er opført i 1958 og består af fire stokke i fire etager. Bebyggelsen har været igennem en helhedsrenovering, der har omfattet både udearealer og de enkelte boliger, der har fået lavere energiforbrug og bedre indeklima. Især et nyt facadesystem har forbedret boligkvaliteten samtidig med, at den modernistiske arkitektur er fastholdt.

Før renoveringen var lejlighederne utidssvarende, og der var en dårlig varmeøkonomi. Ved at erstatte den oprindelige facade med en ny, er lejlighederne blevet større og har fået altaner. I facadeelementerne er integreret nye og større vinduer, isolering og ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Alle boliger har fået nyt køkken og bad, og der er skabt variation i boligernes størrelse, så de i dag har 2-4 værelser og kan tiltrække en blandet beboerskare. I nogle opgange er der etableret elevator og indrettet tilgængelighedsboliger, og i hver blok er nedlagt en stuelejlighed. Her er i stedet skabt en portgennemgang, der giver forbindelser på tværs i bebyggelsen og er med til at styrke det sociale liv.

Parter bag projektet 
Bygherre: Ballerup Almennyttige Boligselskab v. DAB
Arkitekt: DOMUS arkitekter
Ingeniør og totalrådgiver: DOMINIA
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen

MULTIKULTURHUSET I SØNDERBORG 

På havnen i Sønderborg ligger Ewers gamle pakhus fra 1897, der er blevet bygget om og har fået nyt liv som en del af et nyt multikulturhus. Det tidligere kornlager viser, hvordan man kan indrette nye funktioner i gamle industribygninger, og i dag er pakhuset ramme om bibliotek og kunstskole med fordoblede udlånstal og nye brugergrupper.

Inden renoveringen var det gamle pakhus tomt og forfaldent, og mange ønskede at rive det ned. Men ved at genbruge bygningen er der bevaret en synlig fortælling fra tiden, hvor området var en aktiv erhvervshavn. Den oprindelige tømmerkonstruktion er bevaret, mens der er fjernet nogle af de mange dæk fra pakhusets tid, så loftshøjden er øget. Det træ, der er fjernet, er genbrugt til møbler andre steder i huset.

Pakhusets gamle jernvinduer er blevet erstattet af nye vinduer magen til, og de solide teglmure er sat i stand. Frem for at skjule murene bag en indvendig isolering, er der etableret lette, isolerede indervægge med afstand til ydermurene. Gennem udskårne åbninger kan man se det oprindelige murværk, så nyt og gammelt står side om side.

Parter bag projektet 
Bygherre: Sønderborg Kommune
Arkitekt: AART Architects og ZENI Arkitekter
Ingeniør: Alectia og Niras
Entreprenør & Totalrådgiver: Hoffmann A/S


MODERNISERET HOSBYHUS I HERNING 

I Herning ligger et typisk parcelhus fra 1974, som efter en renovering ikke er så almindeligt mere. Der ligger tusindvis af lignende huse overalt i Danmark, og projektet er et godt eksempel på, hvordan man kan forvandle et utidssvarende 70’erhus til en moderne, lys og luftig familiebolig.

Parcelhuset var slidt og trist at se på og blev af de lokale kaldt spøgelseshuset. Men de nye ejere kunne se mulighederne i et gammelt hus – der er penge at spare ved at bevare husets grundkonstruktion og materialer, og man får en have foræret, hvor træer og buske allerede er vokset op. Udvendigt er de traditionelle gule mursten bevaret, så man kan aflæse husets alder og historie, men den oprindelige tagdækning og de slidte plader øverst på facaderne er blevet udskiftet med nye, sorte beklædninger.

Indenfor er køkkenet flyttet til centrum af huset, og skillevægge er fjernet, så stue og køkken hænger sammen i ét stort fællesrum. Nye dør- og vinduespartier med energiglas giver visuelle forbindelser gennem huset, udsigt til haven og masser af dagslys til det helt hvide interiør. 

Parter bag projektet 
Bygherre: Marianne Søndergaard og Morten Brinch Jensen 
Arkitekt: Christoffersen Arkitekter maa APS
Ingeniør: Morten Brinch Jensen
Entreprenør: Skjern Murerfirma ApS, Sanitec APS, NTT Entreprise og EL:CON

RØMERSHUS I AARHUS 

Markant placeret på Strøget i centrum af Aarhus ligger en etageejendom fra 1895. Ud mod gågaden er der butik, mod åen – et niveau lavere – er der restaurant, og i de øvre etager er der kontorer. Med en omfattende ombygning er installationer og energiforhold optimeret, og der er skabt et stort, fleksibelt og oplevelsesrigt butiksrum og nye, lyse kontorer.

Bygningen er bevaringsværdig, så kommunen har været inddraget i forhold til facaderne, der er bevaret eller har fået genskabt oprindelige detaljer, f.eks. kviste i tårnet og vinduer med samme inddeling som de gamle. Men på gårdsiden og indenfor er der sket store ændringer.

Med nye konstruktioner er det blevet muligt at etablere butikken i flere etagers højde med åbne planer og forskudte trappeforløb. To nye kæmpesøjler og loftet er udsmykket af kunstneren Christian Lemmerz. Restauranten er ændret fra to lave etager til én etage med højt til loftet. I den øverste kontoretage er der under den nye tagkonstruktion etableret et vinduesbånd, der giver udsigt over byen. Mod gården er taget hævet, så loftshøjden er øget, og der er blevet plads til store vinduer, der vender ud mod et nyt, fælles gårdrum oven på butikken.

Parter bag projektet 
Bygherre: Bestseller
Arkitekt: E + N Arkitektur
Ingeniør: Søren Jensen
Entreprenør: Hansson & Knudsen / Per Aarsleff A/S
Totalrådgiver: E + N Arkitektur

THE SILO I NORDHAVN 

På Nordhavn i København er en gammel DLG-kornsilo fra 1962 blevet transformeret til 38 forskellige lejligheder, restaurant i en ny tilbygning på toppen og offentligt tilgængelige rum i stueetagen. Renoveringen viser, hvordan man kan ombygge en udtjent betonsilo til nye formål med unikke rum og bevarede historiske spor som gevinst.

Før renoveringen stod siloen tom og ubrugt hen, men den har med sin højde og den kendte graffiti Hva drikker Mølr altid været et vartegn på havnen. Det er den stadig, for betonbygningen er bevaret og er udenpå blevet beklædt med nye, specialdesignede facadeelementer af galvaniseret stål, der som materiale passer godt til den rå beton. Altaner, isolering og døre og vinduer er integreret i facadeelementerne.

Siloens råhed er især tydelig indenfor. I de nederste etager er korntragte bevaret, og bygningens rum står med ubehandlede betonvægge. Den overvældende loftshøjde på mellem 3,5 og 7 m er videreført fra inddelingen af den gamle silo til lejlighederne. Der er skåret store åbninger i betonskallen, hvor der nu er døre og vinduer, der uden synlige rammer giver panoramaudsigt over havnens liv.

Parter bag projektet 
Bygherre: Union Holding A/S og NRE Denmark A/S
Arkitekt: COBE 
Totalentreprenør: NRE Denmark A/S
Ingeniør: Balslev og Wessberg