x

Nyt liv til bymidten i Blåvand

Pressemeddelelse 4. oktober 2018

Foreningen Blåvand Udvikling og Varde kommune tager i samarbejde med Realdania det næste skridt mod en realisering af sommerens ambitiøse Udviklingsplan for Vestkysten. Målet er en attraktiv bymidte i Blåvand til gavn for både borgere og tilrejsende turister.

I juni 2018 lancerede Partnerskab for Vestkystturisme en ambitiøs udviklingsplan for den samlede vestkyst. Kysten, vandet og landskaberne binder vestkysten sammen som destination – og med udviklingsplanen blev der tegnet en ny geografi, der går på tværs af administrative skel. 

I Blåvand tager man nu det næste skridt mod en realisering. En strategisk og fysisk plan for Blåvand skal være rettesnor for byudviklingen i mange år frem og være med til at skabe en mere attraktiv bymidte for beboere og besøgende, hvor det er nemt at færdes.  

Lokal opbakning til byudvikling

Den strategiske og fysiske plan for Blåvand skal indeholde en fremtidig identitet for byen. Det handler om at finde de unikke fordele og aktiver i bymidten, der kan bruges som løftestang for ny udvikling. Som et vigtigt led i arbejdet, bliver der blandt andet udarbejdet en trafikplan og foretaget forbedringer af infrastrukturen:

”Vi er utrolig glade for opbakningen fra de lokale i Blåvand, både med deres deltagelse i det kommende arbejde og medfinansieringen af masterplanen for udvikling af deres egen by. Det lokale ejerskab er afgørende for planens indhold og gennemførelse. Og det glæder mig mindst lige så meget, at Realdania nu går ind i projektet. Det tyder på, at vi har fat i noget af det rigtige,” siger Borgmester Erik Buhl, Varde Kommune.

Blåvand Udvikling medfinansierer planen, der bærer arbejdstitlen ’En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand’. Foreningen Blåvand Udvikling består af Blåvand-Ho Erhverv, Blåvand-Ho Borgerforening og de to grundejerforeninger: ”Det glæder mig meget, at vi allerede nu kommer i gang med udviklingen af Blåvand bymidte – både at vi får en langsigtet plan, men også at der er 5 millioner kroner til konkrete løsninger. Det vil få en enorm betydning for Blåvand, at der både arbejdes med byens udtryk, konkrete løsninger med trafikken og attraktive byrum – det vil gøre forskel,” siger formand for Blåvand Udvikling Finn Christensen.

Fra vision til virkelighed

Foreningen Realdania var en aktiv part i udarbejdelsen af den samlede Udviklingsplan for Vestkysten. Sekretariatschef Jens Böhme ser frem til at omsætte de samlede visioner til lokale planer:  

”Vi betragter Blåvand som en af de vigtigste kystferiedestinationer i Danmark med en klar helårsprofil. Samtidig har byen de demografiske udfordringer, som også gælder andre kystbyer i Danmarks yderområder. Vi vil gerne være med til at fremme de stærke potentialer, der findes i Blåvand til gavn for såvel lokalbefolkningen som de tilrejsende gæster. Vi forventer, at erfaringerne fra Blåvand kan komme mange kystbyer til gode, både når det gælder byudvikling og turisme,” siger sekretariatschef Jens Böhme fra Realdania.

Planen for Blåvand vil koste 2 millioner kroner. Varde kommune støtter trafikløsninger i Blåvand med i alt 6 millioner kroner, hvoraf 1 million kroner er øremærket en strategisk og fysisk plan. Blåvand Udvikling og Realdania bidrager begge med en halv million kroner.

Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter for Blåvand Udvikling, Varde Kommune og Realdania, som skal forberede et offentligt udbud af en plan for Blåvand Bymidte. Det forventes at udbuddet gennemføres sidst på året.

En samlet destination

Udviklingsplan for Vestkysten sætter en række mål for vestkysten som samlet destination. Bevarelsen og beskyttelsen af den rå og unikke natur, som er hovedårsagen til, at turisterne besøger den danske vestkyst, er et vigtigt omdrejningspunkt i planen. Udviklingsplanen lægger op til tættere samarbejde langs hele kysten og fokuseret udvikling på 18 udvalgte feriesteder.
Udviklingsplanen er finansieret af og udarbejdet i tæt samarbejde med de 11 Vestkystkommuner, de tre vestdanske regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania.

Hvad er en ’strategisk og fysisk udviklingsplan’?

En strategisk og fysisk udviklingsplan for et udvalgt feriested er en plan, der i skala ligger mellem en lokalplan og en kommuneplan og i præcision ligger mellem vision og handlingsplan. 

Det er en plan, som beskriver, hvad der skal ske, og hvor det skal ske. Samtidig forholder planen sig til, hvornår der skal ske noget, og hvordan det kommer til at ske. En strategisk og fysisk udviklingsplan er helhedsorienteret – udover at beskrive den ønskede fysiske udvikling rummer udviklingsplanen vision, økonomi, organisering og rækkefølge.