x

SEMINAR: Merværdi i byudvikling

Nyhed 2. oktober 2018

Mød de tre projekter, som er indstillet til Byplanprisen 2018. Og hør, hvordan syv parter sammen løftede den centrale del af Kokkedal.

På dette seminar kan du blive klogere på 3 projekter og byplaner, der har haft så meget succes, at de alle tre er blevet nomineret til årets Byplanpris. Det er bymidteudvikling i Esbjerg, havneudvikling i Vejle og forstadsudvikling i Kokkedal.

På seminaret kan du høre, hvordan kommune og byplanlæggere i de tre projekter har udvidet deres rolle og er blevet aktive parter i byudviklingen af et byområde. I løbet af dagen vil vi bl.a. diskutere: Hvad kræver det at overskride den traditionelle planlæggerrolle, hvor lokalplanen er omdrejningspunktet? Hvordan får vi mange aktører til at samle sig om en fælles projektide? Og hvordan håndterer vi, at alle aktører er lige, og ingen har bemyndigelse til at trumfe beslutninger igennem?

Hovedfokus vil være på det store og komplekse projekt Klimatilpasning Kokkedal, der netop er realiseret. Projektet blev født, da syv parter for syv år siden satte sig for i fællesskab at løfte bydelen Kokkedal, der var fysisk nedslidt og ramt af både oversvømmelser og sociale problemer. I stedet for at lave klimatilpasning, boligrenoveringer og byrumsprojekter som adskilte projekter, samlede parterne både økonomiske og vidensmæssige ressourcer i ét stort projekt. I dag er projektet
færdigt, og med et budget på 145 millioner kroner og 40 delprojekter er det lykkedes at løfte en hel bydel på tværs af organisatoriske og fysiske grænser. På seminaret vil vi både høre om projektets udvikling, se resultaterne og blive præsenteret for hovedkonklusionerne fra en forskergruppe, som har fulgt projektet, og som har samlet op på erfaringerne med at udvikle og styre et komplekst projekt som Klimatilpasning Kokkedal.

Program

10:30 Tjek ind - kaffe og brød

11.00 Velkomst
THOMAS BARFOED, direktør Fredensborg Kommune

11.15 Kommunen som facilitator og medspiller
Direktør ELLEN HØJGAARD JENSEN, Dansk Byplanlaboratorium vil dele sine erfaringer og refleksioner over byplanlæggerens nye rolle, hvor fokus ikke alene er på regulering gennem formelle planer, men i lige så høj grad handler om, at skabe et fælles fokus hos mange aktører.

11.30 Klimatilpasning Kokkedal - optakten og det lange seje træk
Etnolog SØREN MØLLER CHRISTENSEN, der har fulgt Klimatilpasning Kokkedal fra første færd, vil føre os igennem de syv år, som er gået fra ideen om Klimatilpasning Kokkedal blev født, til i dag, hvor projektet er færdigudviklet. Undervejs vil en række hovedaktører fortælle om deres rolle i projektet. Mød direktør THOMAS BARFOED fra Fredensborg Kommune, som var tilstede da Usserød Å gik over sine bredder og oversvømmede Kokkedal. Mød den første projektchef BJARNE STEEN LARSEN, der samlede de mange parter og mød forvaltningsdirektør LARS LEHMANN fra Boligkontoret Danmark, der var med til at tænke de stor almene boligområder i Kokkedal ind i projektet.

12.30 Klimatilpasning Kokkedal - mød aktørerne og se løsningerne. Frokost, varm suppe
Landskabsarkitekt ULRIK KUGGAS fra Schønherr, og projektchef JØRGEN DREYER fra Fredensborg Kommune, viser os rundt i det forandrede Kokkedal. Vi får serveret varm suppe på Bølgepladsen, og møder undervejs på ruten viceskoleleder NIKLAS WINSTEN, der har spillet en aktiv rolle i udviklingen af projektet, og vi møder NOEMI FODOR RASMUSSEN fra det boligsociale samarbejde, der bl.a. har påtaget sig en stor rolle med at igangsætte aktiviteter, som tager de mange nye byrum i brug.

14.00 Pause - kaffe og kage

14:20 Kokkedal - hvad har forskerne lært af projektet?
To forskere, KARINA SEHESTED og DORTHE HEDENSTED LUND, har fulgt Klimatilpasning Kokkedal i mere end 5 år. SØREN MØLLER CHRISTENSEN samler op på de to forskeres arbejde og præsenterer deres anbefalinger til andre, som vil løfte store og komplekse udfordringer ved at løfte i flok.

14:40 Vejle - en fælles indsats for en ny havnefront
Vejle har udviklet en hel ny skyline ved havnen. Det har krævet et tæt samarbejde med havnens mange aktører heriblandt de maritime klubber og de maritime erhverv. Hør om Vejles arkitekturpolitik og aktive samarbejde med byens aktører. Stadsarkitekt LISBETH WOLTERS fortæller om tilgangen til havneudvikling i Vejle.

15.00 Esbjerg - et tæt samarbejde mellem kommune, havn og byforum
Esbjerg Kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet målrettet for at styrke Esbjerg som en levende by. Nu kan man se resultatet, der er udviklet i samarbejde med havnen og Esbjerg Byforum. Hør mere om det lange seje træk, som ligger bag udviklingen. Arkitekt JAN OVE PETERSEN fortæller om tilgangen til udvikling af Esbjerg by.

15:20 Nye roller og personlige erfaringer
Hvad er potentialet i koordineret byudvikling? Diskussion og debat v. stadsarkitekt LISBETH WOLTERS fra Vejle, arkitekt JAN OVE PETERSEN fra Esbjerg,  projektchef JØRGEN DREYER fra Fredensborg Kommune og projektchef PELLE LIND BOURNONVILLE fra Realdania. Diskussionen styres af direktør ELLEN HØJGAARD JENSEN fra Dansk Byplanlaboratorium.

 

16.00 Afrunding og tak for i dag

Tid og sted:
Den 13. november 2018 kl. 11:00-16:00, Kokkedal Skole, Holmegårdsvej 101, 2980 Kokkedal. 


Tilmelding:

Tilmelding på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside

Pris: 450 kr.
Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium og medlemmer af NYP: 350 kr.

 

Se invitation og program