x

Nyt globalt startup-program vil accelerere udviklingen af fremtidens byer

Pressemeddelelse 26. februar 2019

Et nyt dansk innovations- og accelerationsprogram for verdens mest lovende, nye og innovative teknologivirksomheder, Urbantech, har til formål at styrke udviklingen af tech-baserede løsninger til bæredygtigt byggeri og byudvikling. Nu inviteres både danske og internationale tech-startups til at ansøge om at blive en del af det nye program. Ansøgninger modtages allerede nu via programmets hjemmeside.

Gennem partnerskaber med en række danske virksomheder er det ambitionen, at der over de næste tre år skal opdyrkes og styrkes nye idéer og løsninger inden for teknologisk innovation til fremtidens byer. Urbantech er den samlende betegnelse for programmets fokus på digitale løsninger, som kan gøre byggeri mere effektivt, bygninger og energisystemer mere fleksible, offentlige byrum mere multifunktionelle, eller byer mere CO2-besparende. Det hele koblet med den danske tradition for at sætte brugerne og borgerne i centrum med fokus på livskvalitet – inde som ude.

Danske styrkepositioner og global innovation

Formålet med Urbantech er at koble danske styrkepositioner inden for arkitektur, design og byudvikling med international ekspertise, teknologisk innovation og forretningsudvikling. Konkret vil programmet udvælge en gruppe af både danske og internationale startups og understøtte deres vækst gennem et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. Omkring denne gruppe vil programmet etablere et netværk af ca. 100 mentorer og investorer samt inkludere programpartnerne i udforskningen af mulige pilotprojekter. 

Forventningen er, at de deltagende startups efter forløbet kan skalere deres forretning yderligere og dermed være med til at fremme udviklingen af fremtidens bæredygtige byer, både globalt og inden for Danmarks grænser. Det skal understøtte den endnu større ambition med Urbantech; at forstærke Danmarks internationale position som frontløber i at skabe bæredygtige byer gennem et stærkt økosystem. 

De bedste tech-løsninger til fremtidens byggeri

Programpartnerne er COWI, VKR Holding og EWII, som alle investerer både penge og tid i programmet. De skal i samspil med egne forretningsenheder hjælpe de udvalgte iværksættere med at videreudvikle deres teknologi og forretning. Iværksætterne vil desuden i perioder få mulighed for at arbejde hos og med programmets partnere med henblik på at udforske muligheder for konkrete pilotprojekter.

Urbantech er udover virksomhedspartnerne også støttet af den filantropiske forening Realdania og Industriens Fond. Urbantech drives af Rainmaking i samarbejde med BLOXHUB, Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center.

”Byggeriet kan lære meget af tech-verdens tilgang til innovation. Med Urbantech håber vi at kunne koble denne tankegang med fremtidens byggeri og byudvikling, så ikke bare de startups, der bliver koblet på programmet lykkes med at realisere deres løsninger til gavn for både danske byer og globalt, men så også danske virksomheder i byggebranchen får ny inspiration til deres arbejde og ideer”, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

”Et ambitiøst iværksætterprogram kan tiltrække talenter til Danmark, og det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at få opbygget et dansk økosystem med fokus på intelligente byløsninger. I programmet faciliteres mødet mellem aktører i sektoren, og når virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder samarbejder, så kan det føre til gode resultater for alle parter. Målet er at skabe et konkurrencedygtigt UrbanTech miljø i Danmark,” siger Thomas Hofman-Bang,  Adm. direktør i Industriens Fond og peger på, at Danmark allerede står stærkt grundet gode erfaringer inden for design, velfærd, cleantech, datahåndtering og infrastruktur.

COWI: ”Hver uge flytter mere end tre millioner mennesker ind til de store byer verden over. Det skaber store udfordringer og behov for nye innovative løsninger. Med deltagelse i Urbantech vil vi gerne være med til at støtte op om udviklingen af nye bæredygtige, digitale løsninger og samtidigt blive inspireret af de udviklingsmiljøer som findes omkring start-up virksomheder”, Lars-Peter Søbye, CEO.

VKR Holding: “Innovation og bæredygtighed er en vigtig del af vores DNA og for at understøtte dette, vil vi gerne i højere grad give mulighed for at vores selskaber, herunder bl.a. VELUX, kommer endnu tættere på startupvirksomheder og miljøet heromkring” - Mads Kann-Rasmussen, CEO

EWII: “Digitalt integrerede løsninger i byggeriet er nødvendige for at sikre omstillingen til vedvarende energikilder. Fleksibilitet i energisystemet er en nødvendighed for at matche forbrug og produktion uden anvendelse af fossile brændsler” - Lars Bonderup Bjørn, Adm. Direktør / CEO

Både danske og udenlandske teknologi-startups kan ansøge om at være med.

Ansøgningsfrist er 26. maj 2019.

Læs mere på:

www.urbantechprogram.io

 

 

 
Urbantech-programmet løber i alt over tre år og tager 10 startups fra urban tech-branchen ind om året i et tre måneders accelerationsforløb med efterfølgende alumne-program.

Det er målet, at de 10 udvalgte startups, med støtte fra programmets virksomhedspartnere, skal udvikle deres forretning, så de kan ansætte flere medarbejdere og øge deres omsætning. Tilsvarende kan partnervirksomhederne gennem samarbejdet få adgang til ny innovation og viden, der kan hjælpe deres udvikling på det danske marked.

Forløbet kommer primært til at foregå i det tværfaglige innovationsmiljø og kontorfællesskab BLOXHUB hos BLOX i København. Udover BLOXHUB bidrager Dansk Arkitektur Center og Dansk Design Center, som også holder til i BLOX, til Urbantech. DAC hjælper med at udbrede læring og viden til interesserede, som ikke deltager i programmet.  Og DDC skal, via deres ekspertise i designdrevet innovation, understøtte de startups, der bliver en del af programmet. 

Rainmaking driver og faciliterer programmet. Rainmaking har indgående erfaring med lignende acceleratorprogrammer både globalt og i Danmark samt flere internationale urban tech- og smart city-programmer.  

Udover virksomhedspartnerne og de filantropiske støttegivere, vil Urbantech-programmet have op til 100 mentorer og investorer tilknyttet programmet. 

Urbantech afsluttes efter tre måneder med en demodag, hvor de 10 startups vil præsentere deres løsninger foran et særligt indbudt publikum af blandt andre danske og internationale investorer og venturefonde.

Både danske og udenlandske teknologi-startups kan ansøge om at være med.

Ansøgningsfrist er 26. maj 2019.

Urbantech 2019 finder sted fra august til november. 

Urbantech er finansieret af COWI, VKR Holding og EWII og støttet af Realdania og Industriens Fond.