x

Kampagne har gjort en positiv forskel i yderområderne

Nyhed 5. marts 2019

Siden 2011 har kampagnen Stedet Tæller støttet udvikling og realisering af fysiske projekter, som skal styrke livskvaliteten i Danmarks yderområder. Og dette mål er lykkedes, vurderer en afsluttende evaluering af kampagnen.

Ambitionen med Stedet Tæller var at adressere nogle af de udfordringer, som de danske yderområder står over for i disse år med fraflytning, færre unge og bygninger der forfalder flere steder. Med kampagnen ville Realdania invitere til at se med nye øjne på yderområdernes særlige muligheder og potentialer. Formålet var at støtte konkrete fysiske projekter, der viser nye veje til, hvordan man kan øge livskvaliteten og sætte gang i en positiv og bæredygtig udvikling. 

I alt er 35 projekter blevet til virkelighed med støtte fra kampagnen – eller tæt på at blive det.

Nu er kampagnen evalueret af Moos-Bjerre, som konkluderer, at Stedet Tæller har været vellykket og levet op til sit formål. 

”Jeg er rigtig glad for, at evalueringen viser, at projekterne har styrket både livskvaliteten og sammenholdet i hele lokalsamfundet. Målet har nemlig fra start været, at effekten af projekterne skal sprede sig som ringe i vandet til gavn for både lokalmiljø og besøgende. Og så styrker det vores tese om, at yderområderne med fordel kan bygge videre på det lokale stedbundne potentiale, altså det særlige der findes i forvejen, hvis de skal udvikle steder, der er gode at besøge – og samtidig rigtig gode steder at bo," siger programchef Stine Lea Jacobi, Foreningen Realdania, som understreger, at erfaring og læring fra kampagnen vil indgå i Realdanias videre arbejde i yderområderne.

Evalueringen viser i hovedtræk:

At projekterne har udviklet stedbundne potentialer ved at øge fokus på, skabe adgang til eller gøre opmærksom på unikke steder og kvaliteter, der fandtes i forvejen.

At de støttede projekter lader til at have bidraget til at styrke livskvaliteten i lokalområdet og det lokale sammenhold.

At de støttede projekter lader til at have bidraget til udviklingen i lokalområderne.

At projektejerne overordnet er meget tilfredse med kampagnen, ansøgningsprocessen og dialogen med Realdania.

Og at projekterne har en høj realiseringsgrad. Kun ét enkelt af de i alt udvalgte 36 projekter er faldet fra i perioden.

Hent evalueringen i pdf