x

Bedre mødesteder skal styrke livet i landsbyerne

Pressemeddelelse 4. marts 2019

Landsbyklynger spirer frem over hele landet, men der mangler tidssvarende samlingssteder, som kan få fællesskabet og fritidslivet til at gro. Nu kan klynger over hele landet søge om penge til et lokalt mødested. Foreningen Realdania og Lokale og Anlægsfonden har afsat 50 millioner kroner til formålet.

Et stærkt bånd mellem landsbyer, der ligger geografisk tæt på hinanden, kan være med til at løfte et område og vende en negativ udvikling. Det handler om samarbejde – om at samle kræfterne og sammen prioritere mellem tilbud og faciliteter. I en landsbyklynge er det måske ikke alle landsbyer, der kan beholde deres sportshal – til gengæld kan landsbyerne til sammen igen stille f.eks. fodbold- eller gymnastikhold. 

En landsbyklynge er baseret på relationer og samarbejde, og det kræver, at man har gode rammer for at dyrke fællesskabet og fritidslivet. Foreningen Realdania og Lokale og Anlægsfonden har derfor bevilget 50 millioner kroner til udvikling af fysiske mødesteder i landsbyklynger over hele landet. 

Potentiale på landet

Over de sidste 40 år er befolkningstilvæksten i de større byer accelereret. Men landdistrikterne er flere steder præget af tomme huse, omlagte busruter og butiksdød:

”Der er demografiske udfordringer på landet. Men der er samtidig positiv energi og masser af potentiale for udvikling. De seneste tre år har vi set, at landsbyer står stærkere, når de samarbejder på tværs af traditionelle by- og sognegrænser. Vi har også set, at der er et behov for bedre mødesteder, som alle byer har ejerskab til, og som passer til de nye fællesskaber – derfor er vi glade for at kunne støtte de fremtidige fysiske rammer sammen med Lokale og Anlægsfonden,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. 

Alle landsbyklynger med gode idéer til innovative mødesteder kan søge om midler til formålet – i første omgang er det muligt at søge om støtte til at få udviklet idéen til et egentligt projekt. Fristen for ansøgning er den 1. september 2019. Projektet er en naturlig forlængelse af et samarbejde mellem Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden, der fra 2016-2018 støttede og udviklede 29 landsbyklynger i en landsdækkende kampagne.

Stærkere rammer om fællesskab 

Et stærkt mødested gør det naturligt at samles i klyngen. Mødestedet kan f.eks. danne ramme om fritidsaktiviteter, tilfældige møder mellem folk i alle aldre eller planlagte arrangementer i landsbyklyngen. Bygningen kan være ny, men mødestedet kan i ligeså høj grad bygge på eksisterende faciliteter, der bliver genopfundet til lejligheden: 

”Brugsen, hallen og forsamlingshuset er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet. Men kan vi forstærke rammerne om fællesskabet og fritidslivet ved at samle flere funktioner, vende vrangen ud på et forladt hus eller bygge noget nyt op om en stærk lokal kultur? Vi håber, at de nye mødesteder kan inspirere andre lokalsamfund til at samle kræfterne”, siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden. 

Men hvad er en landsbyklynge? En klynge er et antal landsbyer, der samarbejder formaliseret om fælles strategiske mål. Landsbyklynger er ikke en mirakelkur, der virker alle steder – men en samarbejds- og udviklingsstrategi som bygger videre på stolte danske traditioner for frivillighed og foreningsliv.

Fakta om kampagnen:

Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter op til 20 anlægsprojekter i landsbyklynger fordelt over hele Danmark. 

De fysiske projekter skal:

  • Fremme nye fællesskaber og fritidsliv, styrke lokalt samarbejde og skabe synergi mellem klyngernes landsbyer – gerne med afsæt i det stedbundne potentiale
  • Sikre mødesteder med en høj arkitektonisk kvalitet eller bygningskulturel værdi
  • Sikre mødesteder, der er socialt inkluderende og mangfoldige
  • Bidrage til en bæredygtig drift i klynge og kommune, f.eks. ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter
  • Være innovative og have høj eksempelværdi for andre landsbyklynger

Læs mere her:

Mødestedet

Konference om landsbyernes fremtid

Realdania, DGI, Lokale og Anlægsfonden og Dansk Byplanlab inviterer interesserede kommuner til konference om landsbyernes fremtid. Deltagerne på konferencen vil blandt andet se nærmere på de nye lovkrav til strategisk planlægning for landsbyerne og samle op på erfaringer med landsbyklynger.  

Konference om fremtidens landsbyer løber af stablen den 25. april i Fængslet i Horsens og er målrettet praktikere og politikere i kommunerne. 

Læs mere og tilmeld dig