x

Støtte til at beskytte byerne mod oversvømmelse

Pressemeddelelse 8. marts 2019

Nu åbner første ansøgningsrunde i partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Kommuner kan søge om økonomisk støtte til videre udvikling af nytænkende løsninger, som kan ruste danske byer til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder.

Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder. Det giver store udfordringer for danske byer, som ligger udsat ved vandet. Der er nu økonomisk og faglig hjælp at hente fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. 

Nu kan kommunerne søge en pulje, som støtter pilotprojekter, der er tænkt helhedsorienteret. Det vil sige, at projekterne på samme tid kan beskytte byerne mod oversvømmelse og også skabe attraktive byområder. Puljen er første ansøgningsrunde i et partnerskab, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård lancerede i august 2018. 

- Der ligger en stor, fælles samfundsudfordring i at beskytte byerne mod havvandsstigninger og stormfloder, og det kræver samarbejde mellem mange parter. Vi håber, at mange kommuner vil søge, sådan at vi sammen kan udvikle ideer og nytænkende løsninger og i fællesskab styrke indsatsen – og på den måde også udvikle de enkelte byer i bæredygtig retning, siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk. 

- Mange kommuner har forebyggelse mod oversvømmelse til at stå højt på to-do-listen. Selv om det kan lyde enkelt, er det en ganske kompleks opgave. Hvilke aspekter bør der tages højde for i en helhedsløsning, og hvordan kan der skabes merværdi. Kommunerne har her en unik mulighed for at søge om vejledning og finansiering til projekter, hvor beskyttelsen mod havet tænkes sammen med byudvikling, siger kystdirektør Merete Løvschall.

I første ansøgningsrunde kan kommuner, som allerede har udvist en særlig opmærksomhed på klimaudfordringen og er langt fremme med helhedsløsninger om oversvømmelsesbeskyttelse, søge om tilskud til udvikling af nytænkende og helhedsorienterede løsninger. Det vil sige løsninger, hvor både planlægning, sikring og beredskab tænkes sammen.

De kommuner, som vælges ud, vil få hjælp til udvikling af deres pilotprojekter. Konkret for eksempel hjælp fra rådgivere og forskere. Det forventes, at der i første ansøgningsrunde vil være tale om støtte til cirka 10 pilotprojekter. Der er afsat 10 mio. kr. til støtte af de cirka 10 pilotprojekter. På et senere tidspunkt vil enkelte af disse kommuner kunne opnå støtte til realisering af pilotprojekterne. 

I anden ansøgningsrunde vil kommuner, som er i gang med en proces om oversvømmelsesbeskyttelse, men endnu ikke helt så langt med projekterne, kunne ansøge om støtte til plan- og procesprojekter. Det forventes, at der åbnes for anden ansøgningsrunde i 2020.

Hvem kan søge?

Kommuner med en by, hvor dele af byen eller et byudviklingsområde med placering i by-zone er i risiko for at blive oversvømmet af havvandsstigninger og stormflod. Det er muligt, at flere kommuner kan gå sammen om at søge, når der er tale om udfordringer og/eller løsninger, der går på tværs af kommunegrænser. 

Hvilke projekter kan få støtte?

Innovative og helhedsorienterede pilotprojekter, der rykker den udfordrede by et afgørende skridt mod en løsning, der nedbringer oversvømmelsesrisikoen og sikrer en bæredygtig byudvikling.

Hvordan søger man?

For at være med skal kommunen udfylde og indsende ansøgningsskema, som findes på

Projektbeskrivelsen: Byerne og det stigende havevand

Er der mulighed for at høre mere om ansøgningsmuligheden?

Der afholdes informationsmøde om første ansøgningsrunde den 4. april 2019 kl. 13-16 i Odense, hvor interesserede kommuner og andre har mulighed for at høre mere om første ansøgningsrunde. Tilmelding til informationsmødet skal ske inden d. 22. marts 2019 på:

Projektbeskrivelsen: Byerne og det stigende havvand

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Den 29. maj 2019 kl. 12.00. 

 

Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer - til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. Partnerskabet henvender sig primært til kommuner, som kan søge om at være med.

Miljø- og Fødevareministeriet og Realdania udvælger projekter efter en række kriterier. Kriterierne omfatter blandt andet:

  1. at der er en reel risiko for oversvømmelse,
  2. at kommunen har udvist faglig og politisk opmærksomhed på klimaudfordringen,
  3. at kommunen i den pågældende by arbejder helhedsorienteret med proaktiv nedbringelse af risiko for oversvømmelse,
  4. at projektet er solidt forankret kommunalt – politisk og administrativt og
  5. at ansøgningen er præcis og klar i sit fokus og resultater, herunder de kvaliteter, som er beskrevet i ansøgningsvejledningen. 

Partnerskabet er en del af Realdanias samlede kampagne om Byer og havvandsstigninger og løber frem til 2022.

Læs mere på:

Tema om havvandsstigninger