x

Oluf Bagers Plads i Odense hædres med pris af Byforeningen for Odense

Pressemeddelelse 1. marts 2019

Hvert år tildeler Byforeningen for Odense en pris – Odinprisen - til et forskønnende bygningsværk i Odense. Fredag den 1. marts blev Oluf Bagers Plads hædret med prisen.

Byforeningen for Odense uddeler Odinprisen til en bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst, økonomisk offervilje og sans for kvalitet i forbindelse med en renovering eller et nybyggeri i Odense. Årets Odinpris er i dag blevet tildelt Realdania By & Byg, som er bygherre for det samlede anlæg bestående af to nye byhuse på Oluf Bagers Plads nr. 2 og 4-8 samt pladsen foran husene.

Med Realdania By & Byg som bygherre og Praksis Arkitekter som formgivere har Odense fået to nye huse og et karakterfuldt, poetisk og smukt detaljeret nyt byrum, som er en brik i samarbejdet mellem foreningen Realdania og Odense Kommune om det store byomdannelsesområde ”Fra Gade til By”, hvor Thomas B. Thriges Gade omdannes til en ny central bydel. Oluf Bagers Plads skal fungere som en port til den nye bydel og som bindeled mellem den gamle og den nye bydel.

 

De to nye byhuse i forbindelse med pladsen er en fin nytolkning af en gammel bygningsarketype, som findes overalt i de danske købstæder: Længehuset med saddeltag. De to huse er som vokset ud af stedet i en tidløs, men dog moderne arkitektur, der med stor respekt indlejrer sig i den eksisterende kontekst og åbner op til og fremhæver stedets fine gamle bygninger.

De fint detaljerede teglstenshuse står solidt og tungt på pladsen og optager stedets skæve vinkler på en overraskende og elegant måde, som man har lyst til at gå på opdagelse i. Husene har en nærmest medfødt patina, og de danner en meget fin kobling mellem den over 400 år gamle Oluf Bagers Mødrene Gård og de nye tidstypiske byhuse på den anden side af den kommende letbane.

Det samlede anlægs huse, pladsdannelser og passager åbner i samspil med de gamle stræder og baggårde helt nye fodgænger-forbindelser, som inviterer borgere og gæster indenfor i et byrum, som tidligere blev opfattet som private baggårde. Byforeningen forudser, at nye bevægelsesmønstre gennem området vil bidrage til at revitalisere en forsømt del af Odense Centrum. 

Læs mere om Oluf Bagers Plads her

Smukt og gedigent byggeri

- Det er prisværdigt, når et samarbejde mellem en ambitiøs bygherre og et talentfuldt arkitektfirma, begge med stor lyst til at eksperimentere med nye byggeteknikker og materialer, kobles med modige og dygtige håndværkere, som er i stand til at materialisere de spændende tanker og tegninger til et smukt og gedigent byggeri, vi kan være stolte af i Odense, siger Sharon Fisher, formand for Byforening for Odense. 

Hun fortsætter: - Det er dejligt, når en bygherre indtænker og værdiforøger hele området omkring et nybyggeri, og ikke kun har øje for selve bygningens indretning og arkitektur. Odinprisen gives i år derfor ikke kun til én bygning, men til hele by-bygningsprojektet, Oluf Bagers Plads, som vi mener på forbilledlig vis styrker og forskønner hele den bydel, som det er en del af.

Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, udtaler: - Vi er på én gang meget glade, men også ydmyg over, at Byforeningen for Odense har tildelt Oluf Bagers Plads Odinprisen. Som bygherre har vi ønsket at skabe en plads og to bygninger, der kunne få det historiske og det moderne til at spille sammen. Vores håb er, at Oluf Bagers Plads bliver en lille oase, hvor odenseanerne får lyst til at slå sig ned under trækronerne og nyde roen, de historiske bygninger og den moderne arkitektur.

Byforeningen for Odense

Foreningen blev stiftet d. 8/4 1976 som en reaktion på tidens store nedrivningsbølger, som fx totalsaneringen af Sct. Jørgensgade kvarteret. Foreningen har til formål at arbejde med emner vedrørende Odense Bys liv i fortid, nutid og fremtid, at øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier. 

Odinprisen

Odinprisen blev indstiftet af Byforeningen for Odense i 1985. Prisen gives til en bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst, økonomisk offervilje og sans for kvalitet i forbindelse med en renovering eller et nybyggeri i Odense. Prisens nuværende udformning er fra 2009 og er en bronze-plakette til indmuring, udført af kunstneren Eiler Madsen. Hvis der er værdige emner, tildeler Byforeningen hvert år denne anerkendelse til et forskønnende bygningsværk i Odense.

Siden Odinprisen første gang blev uddelt for 34 år siden, har 27 meget forskellige bygningsværker fået tildelt prisen. Et år er der blevet uddelt to priser og 8 år er ingen emner fundet værdige.
Prisen årstalsættes det år, hvor byggeriet er færdiggjort, og uddeles typisk det følgende år.
De seneste 10 år har nedenstående bygningsværker fået tildelt Odinprisen:
 • 2008 (Uddelt 2009): Saabyes Stryg, fisketrappe mm. i Munke Mose.
 • 2009 (Uddelt 2010): Odense Ny Silopakhus, renovering og ny anvendelse af pakhus på Odense Havn.
 • 2010: Ingen værdige emner.
 • 2011: Ingen værdige emner.
 • 2012: (Uddelt 2013): Skovbrynet, en ny boligbebyggelse ved Skibhusskoven.
 • 2013: (Uddelt 2014):  Det adelige Jomfrukloster, renovering og Nordatlantisk hus, nybygning.
 • 2014: (Uddelt 2015): Ydunæble Have nr. 7, Villestofte, Nybygget halvcirkelformet ét-plans hus.
 • 2015: Ingen værdige emner.
 • 2016: (Uddelt 2017): Lahnsgade 70, Renovering af ældre villa.
 • 2017: Ingen værdige emner.
 • 2018: (Uddeles 2019) Oluf Bagers Plads nr. 2 og 4-8 med tilhørende plads.


Oluf Bagers Plads

I 2016 påbegyndte Realdania By & Byg etableringen af Oluf Bagers Plads – et nyt byrum og to nye bygninger. Som baggrund for byggeriet blev der i 2014 gennemført et grundigt volumenstudie med stedanalyse af de historiske omgivelser og den tilstødende nye bebyggelse i TBT-området.

Projektet er en brik i samarbejdet mellem foreningen Realdania og Odense Kommune om det store byomdannelsesområde ”Fra Gade til By”, hvor Thomas B. Thriges Gade omdannes til en ny central bydel. Oluf Bagers Plads skal fungere som en port til den nye bydel og som bindeled mellem den gamle og den nye bydel.

Realdania By & Byg ejer ejendommen Oluf Bagers Mødrene Gård i Odense, som består af bygninger fra hhv. 1500- og 1700-tallet. Her har Realdania By & Byg sit Odense-domicil. Realdania By & Bygs areal – hvor Oluf Bagers Plads nu er anlagt - kom i spil i forbindelse med den store omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. 

Realdania By & Byg ønskede at bakke op om dette nye byområde ved at udnytte selskabets til-stødende areal som et fysisk bindeled, der sammenfletter den historiske Oluf Bagers Gård med TBT-projektets nye bebyggelser og den mellemliggende letbane. Udviklingen af pladsen og de to nye bygninger er en del af Realdania By & Bygs arbejde med at udvikle sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri og med at fremme udviklingen bæredygtige byer.


 

Yderligere information
Byforeningen for Odense: Jarl Abrahamsen, tlf. 25 54 43 86 eller jarlabrahamsen@hotmail.com 

Realdania By & Byg: 
Frants Frandsen, arkitekt og projektleder, tlf.  29 69 52 73 eller ff@realdaniabyogbyg.dk
Lise Vølund Jacobsen, projektleder kommunikation, tlf. 22 24 07 74 eller lvj@realdaniabyogbyg.dk