x

Ti globale tech-startups klar til at accelerere byudviklingen i Danmark

Pressemeddelelse 3. juli 2019

Ti danske og internationale startups er nu udvalgt af COWI, EWII, VKR Holding/VELUX og Realdania i det danske innovations og acceleratorprogram Urbantech.

Fra energiproducerende vinduer til geotekniske analysesystemer. Ideerne spænder vidt blandt de ti startups, der er udvalgt til det nye innovations- og acceleratorprogram Urbantech.

Virksomhederne er udvalgt efter en tre måneders ansøgningsperiode og 400 ansøgninger fra danske og internationale startups. De 10 udvalgte er de første deltagere i Urbantech – et program for verdens mest lovende, nye og innovative teknologivirksomheder. Programmet har til formål at styrke udviklingen af tech-baserede løsninger til bæredygtigt byggeri og byudvikling.

Gennem partnerskaber med en række danske virksomheder er det ambitionen, at programmet over de næste tre år skal bidrage til udviklingen af nye teknologiske løsninger til fremtidens byer. Målet er, at programmets fokus på digitale løsninger skal gøre byggeri mere effektivt, bygninger og energisystemer mere fleksible, offentlige byrum mere multifunktionelle, eller byer mere CO2-besparende. Det hele koblet med den danske tradition for at sætte brugerne og borgerne i centrum med fokus på livskvalitet – inde som ude.

Urbantechs ambition er at koble danske styrkepositioner inden for arkitektur, design og byudvikling med international ekspertise, teknologisk innovation og forretningsudvikling. Derfor er programmet skabt i et samarbejde mellem private virksomheder og de førende institutioner på de respektive områder, der alle bidrager til at give de udvalgte startups et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. Programmet har desuden etableret et stærkt
netværk af mentorer og investorer.

Programmet giver de udvalgte startups et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. De ti deltagende startups skal skalere deres forretning og dermed være med til at fremme udviklingen af fremtidens bæredygtige byer, både globalt og inden for Danmarks grænser. Det skal understøtte den endnu større ambition med Urbantech; at forstærke Danmarks internationale position som frontløber i at skabe bæredygtige byer gennem et stærkt økosystem.

Programpartnerne er COWI, VKR Holding/VELUX, EWII, som alle investerer både penge og tid i programmet. De skal i samspil med egne forretningsenheder arbejde med de udvalgte iværksættere for at videreudvikle deres teknologi og forretning. Iværksætterne vil desuden få mulighed for at arbejde hos programmets partnere med henblik på at udforske konkrete pilotprojekter.

Urbantech er udover virksomhedspartnerne også støttet af den filantropiske forening Realdania og Industriens Fond. Urbantech drives af Rainmaking i samarbejde med BLOXHUB, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center og Amazon Web Services.

Citater fra de involverede parter

”Jeg glæder mig til at se hvilke resultater der kommer ud af denne første fase af Urbantech-programmet. Målet er, at de løsninger, de ti startups får hjælp til at udvikle, i sidste ende skal være til gavn for byer i Danmark og resten af verden, men også at danske virksomheder i byggebranchen får ny inspiration”, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

”Et ambitiøst iværksætterprogram kan tiltrække talenter til Danmark, og det er et skridt i den rigtige retning i forhold til at få opbygget et dansk økosystem med fokus på intelligente byløsninger. I programmet faciliteres mødet mellem aktører i sektoren, og når virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder samarbejder, så kan det føre til gode resultater for alle parter. Målet er at skabe et konkurrencedygtigt UrbanTech miljø i Danmark,” siger Thomas Hofman-Bang, Adm. direktør i Industriens Fond og peger på, at Danmark allerede står stærkt grundet gode erfaringer inden for design, velfærd, cleantech, datahåndtering og
infrastruktur.

”Hver uge flytter mere end tre millioner mennesker ind til de store byer verden over. Det skaber store udfordringer og behov for nye innovative løsninger. Med deltagelse i Urbantech vil vi gerne være med til at støtte op om udviklingen af nye bæredygtige, digitale løsninger og samtidigt blive inspireret af de udviklingsmiljøer som findes omkring start-up virksomheder”, siger Lars-Peter Søbye, CEO i COWI.

“Innovation og bæredygtighed er en vigtig del af vores DNA og for at understøtte dette, vil vi gerne i højere grad give mulighed for at vores selskaber, herunder bl.a. VELUX, kommer endnu tættere på startupvirksomheder og miljøet heromkring”, siger Mads Kann-Rasmussen, CEO i VKR Holding.

“Digitalt integrerede løsninger i byggeriet er nødvendige for at sikre omstillingen til vedvarende energikilder. Fleksibilitet i energisystemet er en nødvendighed for at matche forbrug og produktion uden anvendelse af fossile brændsler”, siger Lars Bonderup Bjørn, adm. direktør / CEO i EWII.

De ti udvalgte startups i 2019

De 10 startups flytter ind hos BLOXHUB til program start 19. August.

NEXT Energy Technologies (US)

NEXTs banebrydende solenergiteknologi omdanner vinduer til energiproducerende enheder med skarpt fokus på æstetik og ydeevne.

AIRBOXLAB (LU)

AIRBOXLAB har skabt Foobot der måler indendørs luftkvalitet 24/7, og derved opnår bedre indeklima ved brug af ventilation og filtrering.

SAALG Geomechanics (ES)
En softwareløsning der bruger systemisk analyse, 'cloud computing' og 'machine learning' algoritmer til at minimere geotekniske usikkerheder.

Anyware Solutions (DK)

Anyware Solutions har designet en Smart Adapter der blandt andet måler indeklima og energieffektivitet, og giver adgang til ’Smart Living’ services i private hjem.

Moeco (DE)
Moeco er en blockchain-drevet platform designet til at understøtte Internet-of-Things-netværk og -services. Moeco crowdsourcer infrastrukturen og gør derved systemet markant billigere i drift end konkurrerende løsninger.

Catenda (NO)

Den næste generation af cloud-baseret samarbejdsplatforme, hvor konstruktionsinformation bliver visualiseret. Bimsync fra Catenda sparer virksomheder tid og penge, og sikrer fokus på miljøet.

PurCity (DK)
PurCity har udviklet et selvrensende og effektivt luftrensningssystem, der nemt kan integreres i nye eller eksisterende bygninger, og omdanne dem til store
luftrensningssystemer.

RYSTA (DE)
RYSTA leverer bæredygtig beskyttelse af ejendomme gennem en modulær IOT-overvågningsløsning. Løsningen reducerer omkostninger og øger energieffektiviteten.

Powerfox (DE)

Powerfox er en skalerbar platform der giver adgang til energiforbrugsdata. Platformen åbner op for en online markedsplads med datadrevne energiservices.

Orxagrid (UK)

OrxaGrid leverer smarte løsninger til energiinfrastrukturen ved at eftermontere IOT-sensorenheder på netværkspunkter og derved analysere og forudsige
effektivitetsforbedringer.

Urbantech-programmet løber i alt over tre år og tager 10 startups fra urban tech-branchen ind om året i et tre måneders accelerationsforløb med efterfølgende alumne-program. Både danske og udenlandske teknologi-startups kan ansøge om at være med.

Når programmet starter den 19. august, flytter de 10 startups ind i BLOXHUB’s lokaler, der ligger i BLOX og Fæstningens Materielgård på Københavns Havn.

Urbantech er grundlagt af COWI, VKR Holding/VELUX, EWII og støttet af Realdania og Industriens Fond. Programmet faciliteres af Rainmaking i samarbejde med BLOXHUB, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center og Amazon Web Services. Rainmaking
driver og faciliterer programmet.

Udover virksomhedspartnerne og de filantropiske støttegivere, vil Urbantech-programmet have op til 100 mentorer og investorer tilknyttet programmet. De årlige Urbantech-forløb afsluttes efter de tre måneder med en demodag, hvor de 10 startups vil præsentere deres løsninger foran et særligt indbudt publikum af blandt andre danske og internationale investorer og venturefonde.

Urbantech 2019 finder sted fra august til november. Ansøgningsfristen til forløbet i 2020 bliver annonceret i december 2019.

Læs mere på www.urbantechprogram.io