x

Invitation til parallelkonkurrence om wayfinding langs Vestkysten

Nyhed 13. september 2019

Nu inviterer Realdania, Dansk Kyst- og Naturturisme og Partnerskab for Vestkystturisme tværfaglige teams med kompetencer inden for kommunikation, design og arkitektur til at anmode om prækvalifikation i en parallelkonkurrence om at nytænke wayfinding på den jyske vestkyst.

Med Udviklingsplan for Vestkysten blev der sidste år sat retning for en fælles indsats, som skal gøre Vestkysten til en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. Nu skal ambitionen føres ud i livet – blandt andet gennem udvikling af et kreativt greb på wayfinding, som skal skabe forbindelse mellem Vestkystens mange kvaliteter, attraktioner og aktører og åbne for nye oplevelser og forretningsmodeller. 

Målet er at skabe en sammenhængende destination, styrke gæsternes mobilitet og at løfte kvaliteten i det fysiske miljø langs hele den 550 kilometer lange kyststrækning ved Jyllands vestkyst. Det kan være i form af fx udvikling af byernes karakter og bygningstyper, ved hjælp af skiltning, belægning, farver, materialer, byrumsinventar, beplantning, udsigtspunkter og gennem digitale tiltag. 

Hvem kan byde ind?

Med denne invitation opfordres teams med kompetencer inden for kommunikation, arkitektur, design og teknologi til at anmode om at blive prækvalificeret i parallelkonkurrence om at skabe et samlet greb for wayfinding. Prækvalifikationen gennemføres i en dansk kontekst, men også nordiske eksperter opfordres til at byde ind.

Ansøgningsfrist er den 27. september 2019, og parallelkonkurrencen gennemføres i perioden oktober 2019 - februar 2020. 

Hent invitation til prækvalifikation

Der vælges tre teams som skal komme med hver deres kreative bud på løsning af opgaven henover efterår og vinter 2019-2020. I marts 2020 offentliggøres det team, der skal udvikle det endelige koncept, der færdiggøres henover resten af 2020 i nær dialog med Vestkystens mange interessenter.
Om Vestkysten viser Vejen
Parallelkonkurrencen om wayfinding sker som en del af initiativet Vestkysten viser Vejen. Konkurrencen udbydes af Realdania i samarbejde med Partnerskab for Vestkystturisme, der repræsenterer de 10 vestkystkommuner samt Dansk Kyst- og Naturturisme. 

Vestkysten viser Vejen er et initiativ, som skal styrke flere af Vestkystens centrale kystbyer og attraktioner og skabe sammenhæng mellem dem. 

Ud over udvikling af et nyt samlet wayfinding-greb støtter initiativet også udvikling af strategisk-fysiske udviklingsplaner i otte kommuner samt udvikling af foranalyser for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner.

Læs om de udvalgte kommuner