x

Dansk bidrag skal skabe grønne klimaløsninger i verdens byer

Pressemeddelelse 10. oktober 2019

Minister for udviklingssamarbejde og den filantropiske forening Realdania sætter turbo på det globale bynetværk C40 Cities’ arbejde med klimaløsninger. Med betydelige bidrag og et styrket strategisk partnerskab mellem Danmark og C40 Cities vil verdens byer få bedre muligheder for at levere på Paris-aftalen og verdensmålene til gavn for klimaet og mennesker i byer.

Minister for udviklingssamarbejde, Rasmus Prehn, indgår et strategisk samarbejde med C40 Cities og foreslår samtidig med regeringens finansforslag for 2020 at afsætte 67 mio. kr. til netværket over en femårig periode. Bidraget vil særligt gå til klimaindsatser i byer i udviklingslande, ikke mindst i Afrika.

Realdania styrker sit eksisterende partnerskab med C40 og vil i samme periode bidrage med ca. 170 mio. kr. til C40. Realdania har desuden afsat 20 mio. kr. til at sikre, at viden og erfaringer fra C40-byerne kan bruges i Danmark og kommer danske byer og kommuner til gavn.

Det samlede strategiske partnerskab kommer på et afgørende tidspunkt i C40’s arbejde. Det er nu, at byernes ambitiøse klimaplaner skal omsættes til handling og konkrete resultater for borgere og verden. Når regeringen og Realdania koordinerer deres indsats, styrkes det samlede danske aftryk i C40. Et offentligt privat partnerskab til gavn for klimaet, Danmark og verdens fattige.

”I udviklingslandene rammer konsekvenserne af klimaforandringer særligt hårdt, og man har mindre at stå imod med. Det gælder ikke mindst i Afrika, hvor flere og flere mennesker bor i byer. Med bidraget på 67 mio. kr. som en del af regeringens finanslovsforslag og vores nye strategiske partnerskab med C40 Cities er vi med til at sætte turbo på arbejdet med konkrete klimaløsninger i byerne” siger Rasmus Prehn

Byer uden for C40-netværket er i de senere år også begyndt at bruge C40’s standarder og konkrete værktøjer i klimaarbejdet. Den forslåede danske støtte i de kommende fem år vil give øget mulighed for, at også mindre byer over hele verden kan få glæde af de redskaber, som C40 har udviklet. Det gælder f.eks. byerne i de 20 kommuner, som er en del af den Realdania-støttede indsats DK2020, hvor danske kommuner går i C40-byernes fodspor og laver forpligtende klimaplaner.
 
Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård, siger, at det er afgørende, at viden og løsninger bliver delt mellem både små og store byer over hele verden.

”Storbyerne i C40-netværket er helt afgørende for at vende udviklingen, men hvis vi skal nå helt i mål, skal vi have alle byer med – store og små. Jeg er rigtig stolt over, at vi nu sammen med den danske stat kan sikre, at arbejdet i C40 kan gå ind i en helt ny og endnu mere handlingsorienteret fase. Og at vi samtidig kan sikre, at den internationale viden kommer danske byer og kommuner mest muligt til gavn.”


C40 hilser den samlede danske støtte og de muligheder, den giver, velkommen:

”Danmark og danske byer er i front  og står helt centralt i forhold til at accelerere global klimahandling og at styrke arbejdet for sikkerheden og fremtiden i byerne, der er mest udsatte for klimakrisen. Den nye støtte til C40 sikrer, at ledere f.eks. over hele Afrika – og over hele kloden – har ressourcer og værktøjer til at beskytte deres miljø, styrke deres økonomi og skabe en mere bæredygtig fremtid,” siger Eric Garcetti, der er borgmester i Los Angeles og ny formand for C40.

 

Annonceringen kommer i forbindelse med C40 Cities topmøde, der afholdes i København med deltagelse af borgmestre og delegerede fra mere end 80 af verdens største byer. Netværket har en central rolle i at mobilisere verdens byer til at levere på Paris-aftalen. 94 storbyer og særligt innovative byer som f.eks. København danner netværket. De repræsenterer 25 pct. af den globale økonomi og 10 pct. af verdens befolkning. Det giver byerne afgørende indflydelse på den globale udvikling, både i forhold til udledning af drivhusgasser og håndteringen af klimaforandringerne. Lige nu har op mod halvdelen af byerne i netværket knækket kurven og er i gang med at nedbringe udledningen af drivhusgasser, eller har forpligtet sig til dette senest i 2020.   

C40 - Cities Climate Leadership Group - er et netværk af 94 af verdens største og mest innovative byer, der samarbejder om at udvikle, udveksle og iværksætte løsninger på klimaområdet. Med afsæt i Paris-aftalens 1,5° C målsætning arbejder C40 for at bevise, at den grønne omstilling i byer går hånd i hånd med øgede økonomiske muligheder og forbedret livskvalitet for borgerne. C40 har hovedsæde i London. Siden 2017 har organisationen haft et kontor i København. 

København er medlem af C40 som innovationsby. C40’s kontor i BLOX i København vokser og fungerer bl.a. som platform til at vise danske grønne løsninger og modeller for offentlige-private partnerskaber. Med en bevilling på 15 millioner kr. i årene 2018-2020 støtter Danmark over udviklingsbistanden C40’s arbejde med at bistå fem byer med at udvikle klimahandlingsplaner. C40 er partner i P4G og C40’s Executive Director (Mark Watts) er medlem af bestyrelsen. 

Realdania har støttet C40 økonomisk og strategisk siden 2013 sammen med de to internationale filantropiske fonde Bloomberg Philanthropies (US) og The Children’s Investment Fund Foundation (UK). Realdanias arbejdsfelt er det byggede miljø, og foreningen støtter C40, fordi klimaforandringerne har en afgørende indflydelse på det byggede miljø, når f.eks. øget nedbør og havvandsstigninger påvirker både store og små byer. Realdanias administrerende direktør Jesper Nygård er medlem af bestyrelsen for C40