x

Realdania By & Byg køber arkitekt Viggo Møller-Jensens eget hus

Pressemeddelelse 20. november 2019

Ved det naturskønne Mølleådalen i Kgs. Lyngby ligger et beskedent hus i simple materialer opført af en af den danske arkitekturstands bemærkelsesværdige sønner, Viggo Møller-Jensen. Familieboligen, opført i 1939, står i dag som en repræsentant for en ’nøjsomhedsarkitektur’ med et enkelt formsprog, der trækker tråde til både Bauhaus-bevægelsen og Bedre Byggeskikperioden. Huset på Borrekrattet 7, der blev startskuddet til en lang og ærefuld karriere som arkitekt og professor, er nu erhvervet af Realdania By & Byg, som vil sikre det for eftertiden.

Arkitekt Viggo Møller-Jensen var først og fremmest optaget af at udvikle boliger og boligområder med høj miljømæssig kvalitet. Han var medskaber af nogle af dansk byggeris største boligbebyggelser som Farum Midtpunkt, Albertslund Syd, Solbjerg Have og Flexibo på Amager. Han udmærkede sig også som professor ved Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han prægede generationer af unge, danske arkitekter med et mantra om at være konkret og gå lige til sagen. 

Huset på Borrekrattet 7 i Kgs. Lyngby fra 1939 blev opført som kombineret familiebolig og tegnestue og blev startskuddet på Viggo Møller-Jensens karriere som selvstændig arkitekt. Han boede i huset til sin død i 2003. Det beskedne hus afspejler arkitektens konkrete tilgang til faget og kan ses som en forløber for de fredede Atelierhuse i Utterslev fra 1943, hvormed Viggo Møller-Jensen cementerede sit navn i en dansk arkitekturkontekst. 

Nu er huset købt af Realdania By & Byg og forude venter en omfattende restaurering, der skal sikre husets fine kvaliteter for eftertiden. Huset indgår i Realdania By & Bygs ejendomssamling, som tæller over 50 historiske ejendomme, der tilsammen repræsenterer over 500 års bygningshistorie. Med Viggo Møller-Jensens eget hus tæller samlingen 15 af ’Arkitekternes egne huse’. 

Læs mere om Arkitekternes egne huse

Med inspiration fra Bauhaus

- Med købet af Viggo Møller-Jensens eget hus sikrer og bevarer vi et markant og autentisk arkitektonisk værk, som regnes for en stor inspirationskilde til det danske rækkehusbyggeri i 1970’erne og 80’erne. Husets formsprog og materialevalg vidner om Viggo Møller-Jensens enkle og konkrete tilgang til arkitektur og er stadig en kilde til inspiration mange år efter, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld. 
 
Men selvom funktionaliteten var i absolut højsæde hos arkitekten, så gav han også sig selv plads til eksperimenter; bl.a. ved at inddele sit hus i forskellige højder og ved at arbejde med forskudte bygningskroppe.

De bygningsmæssige eksperimenter var dog ingenlunde spil for galleriet; de er nøje tilpasset husets rumlige og funktionelle indretninger, og i mange af husets praktiske foranstaltninger kommer den funktionelle tilgang tydeligt til udtryk. 

- Vi er glade for, at også Viggo Møller-Jensens eget hus nu indgår i Realdania By & Bygs samling. Selv om huset i sin helhed fremstår nærmest beskedent, så vidner det alligevel på alle måder om en meget personlig og original tolkning, med inspiration fra Bauhaus-bevægelsens funktionalistiske tilgang: Form følger funktion, udtaler Peter Cederfeld.

Læs mere om Realdania By & Byg

Beskedne og gedigne materialer 

Viggo Møller-Jensens eget hus er opført i 1939 på en højt beliggende grund i et bakket terræn i Kgs. Lyngby. Bag huset strækker den åbne grund sig frem til en skovklædt skrænt med udsigt over Mølleådalen til Frilandsmuseets arealer. 

Huset er opført som en vinkelbygning med en hovedfløj i to etager. I stueplan er der opholdsstue og køkken samt nedgang til kælder og opgang til førstesalen, hvor der er indrettet atelier og udgang til tagterrasse. I en sydlig sidefløj i én etage findes entré, badeværelse, mellemstue og soveværelse.

Huset er udført i beskedne og gedigne materialer med gul tegl i facaderne påført et laserende kalklag og med en klinkbygget bræddebeklædning på overetagens sydvendte facade. Taget er med tagpap og bølgeeternit, og selve tagkonstruktionen står med udkragede synlige og afrundede bjælkeender. Sammen med det store udhæng over bræddevæggen giver den synlige tagkonstruktion arkitekturen et nærmest sydlandsk præg, som yderligere forstærkes af verandaens dobbeltdør med skodder. 
De beskedne og gedigne materialer fortsætter indendørs med mange fine detaljer i udformningen af det faste inventar, trappeløb, paneler og gulve.

En større restaurering forude

- I den forestående restaurering vil vi bevare såvel huset som den smukt beliggende grund samlet og helstøbt, siger arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Frants Frandsen, der skal lede den omfattende restaurering.

Helt konkret skal alle udvendige og indvendige overflader gennemgås. Konstruktionen skal sikres, og tekniske installationer udskiftes. Alt sammen under størst mulig hensyntagen til det originale udtryk og med erfaring fra Realdania By & Bygs restaureringsarbejder på lignende projekter.

Efter restaureringen skal huset lejes ud som bolig og på den måde bidrage til at fremme en levende bygningsarv. 

Kom indenfor

Restaureringen af Viggo Møller-Jensens eget hus følges under hele processen af Realdania By & Byg Klubben, hvis medlemmer som de eneste får adgang til huset både før og under restaureringen. 

Første besøg i huset er onsdag den 15. april, hvor Realdania By & Byg Klubbens medlemmer kan komme indenfor, inden restaureringen starter i selskab med arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Frants Frandsen.

Når restaureringen er tilendebragt, markeres afslutningen med et åbent hus-arrangement, hvor alle er velkomne. 

FAKTA

Arkitekten Viggo Møller-Jensen
Viggo Vold Møller-Jensen (1907-2003) tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1935 efter først at have stået i lære som tømrersvend. Blandt de første ansættelser var et job som tegnekarl hos den kulturradikale Poul Henningsen, hvis hus på Brogårdsvej 72 i Gentofte han lavede arbejdstegningerne til. 

Han var søn af kunsthåndværkeren og arkitekten Jens Møller-Jensen, der i dag er kendt for bl.a. freskerne på Københavns Rådhus, og som fandt sit store kald som underviser og folkeopdrager med stor kærlighed til traditionen og det gode håndværk. 

Viggo Møller-Jensen er kendt for en lang række nyskabende boligbebyggelser som fx Albertslund Syd, Farum Midtpunkt, Flexibo på Amager og Solbjerg Have - alle med vægt på beboerfællesskab, boligfleksibilitet og blandede bebyggelser og med inspiration fra Bedre Byggeskik-bevægelsen, som Viggo Møller-Jensen var særdeles velbevandret i, bl.a. som studerende på Kunstakademiet, hvor han modtog undervisning af bl.a. professor Ivar Bentsen, som var medstifter af Bedre Byggeskik-bevægelsen.

Viggo Møller-Jensen blev i 1941 lærer ved Kunstakademiets Bygningsskole, og i 1955 udnævntes han til professor ved Kunstakademiets Arkitektskole i København. I 1940 oprettede han egen tegnestue, hvor han bl.a. fik til opgave at opføre de berømmede og nu fredede rækkehuse ved Utterslev Mose med kombineret bolig og atelier til billedhuggere og malere. I 1950 blev arkitekten Tyge Arnfred tilknyttet tegnestuen, og sammen stod de to bl.a. for opførelsen af Herning Højskole (højhuset) og Skælskør Højskole samt om- og nybygninger ved højskolerne Askov, Rødding, Magleås og Uldum.