x

Nyt CO2-venligt etagebyggeri

Nyhed 17. december 2019

Danskerne skal i fremtiden indstille sig på at bygge og bo i ejendomme med et langt lavere C02 aftryk fra byggematerialer, end tilfældet er i dag. Med afsæt i erfaringerne fra bl.a. mini-C02 husene i Nyborg, retter Realdania By & Byg nu blikket mod boligetage ejendomme på 4-5 etager.

Projektet skal gennem 1:1 vise, hvordan C02 aftrykket kan reduceres gennem udvikling af nye løsninger, der optimerer materialeegenskaber og konstruktion. Herved skal projektet bidrage til at gennemføre den helt nødvendige omstilling af byggesektoren i en mere C02-venlig retning, end det vi kender i dag. Projektet er ét blandt flere, der skal understøtte Realdanias filantropiske mål om at fremme et effektivt, sundt og bæredygtigt byggeri.

Det første skridt i projektet bliver at opstille præcise mål og krav til projektet ligesom der skal tages endelig stilling til lokaliseringen. Siden vil vi kunne videndele med alle aktører i byggebranchen.

Peter Cederfeld Administrerende direktør i Realdania By & Byg.

Som en integreret del af projektet skal seneste viden fra forskningsmiljøer, materialeproducenter/leverandører samt rådgivere inddrages i udviklingen af projektet. Netop det tætte samspil mellem forskningsmiljøerne og Realdania By & Byg som bygherre har tidligere fungeret godt, og løsningerne vil efterfølgende blive stillet til rådighed for alle. Undervejs i projektet vil der blive målt systematisk på bygningens C02-aftryk.

Fra bygningens energiforbrug til byggematerialernes C02 aftryk

Siden 1970’erne har vi i Danmark i høj grad haft fokus på vores bygningers energiforbrug. I takt med at energiforbruget i den danske bygningsmasse er blevet mindre, og energiforsyningen er blevet grønnere, retter byggebranchen nu i stigende omfang sit blik mod byggematerialernes C02-aftryk. Det skyldes, at C02-udledningen fra byggematerialer udgør en væsentlig del af verdens og Danmarks samlede C02-udledning.

Igennem projektet vil C02-udledning af byggematerialerne fra produktion over transport til indbygning og videre over i drift og evt. genbrug blive målt. Det er også planen, at der skal måles på konstruktive og arkitektoniske løsninger, der bidrager til at reducere C02-aftrykket i forhold til standardløsninger.

Deling af viden med den samlede byggebranche

”Det første skridt i projektet bliver nemlig at opstille præcise mål og krav til projektet ligesom der skal tages endelig stilling til lokaliseringen. Siden vil vi kunne videndele med alle aktører i byggebranchen bredt”, siger Peter Cederfeld, administrerende direktør i Realdania By & Byg.

Realdania By & Byg

Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Selskabet fører Realdanias mission om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet. Det sker gennem ejerskab af bygninger og ejerskab af arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri samt fire store projekter inden for by- og arealudvikling.

Læs mere om Realdania By & Byg