x

Baseline for kommunernes grønne omstilling

Nyhed 6. februar 2020

Ny kortlægning af kommunernes strategiske arbejde med at reducere udledningen af CO₂ skal fungere som arbejdsredskab og baseline for kommunerne i DK2020.

Langt de fleste kommuner har mål for CO₂-reduktion og planer for vejen derhen. Det viser en ny kortlægning fra CONCITO af, hvordan landets kommuner arbejder strategisk med klimaplanlægning i forhold til at reducere udledningen af CO₂ og andre drivhusgasser.

Kortlægningen er en del af arbejdet i indsatsen DK2020, hvor Realdania sammen med C40 og tænketanken CONCITO i et pilotprojekt hjælper 20 danske kommuner med at lave klimaplaner på linje med verdens mest klimaambitiøse byer – planer som lever op til målene i Parisaftalen. Ambitionen er, at den nye kortlægning skal fungere som en baseline og et arbejdsredskab for de 20 kommuner, der i første omgang er med projektet, men også som inspiration for andre kommuner, der er i gang med at udvikle og opdatere deres klimaplaner og -målsætninger. 

Kortlægningen giver et øjebliksbillede af, hvilke klimamål, -planer og -redskaber danske kommuner arbejder efter, hvor de oplever udfordringer, og hvor der er potentiale for at styrke det strategiske arbejde med at reducere udledningen af drivhusgasser. 

”Vi kan ikke se af planerne, hvor meget kommunerne handler på den grønne dagsorden. Men vi kan se, hvordan de arbejder strategisk med at sætte mål og evaluere på indsatserne. Dén viden, håber vi, kan tjene som inspiration for kommuner, der skal i gang med at udvikle eller opdatere deres planer og målsætninger – herunder de 20 kommuner, vi allerede samarbejder med i regi af DK2020,” siger projektchef i Realdania, Pelle Lind Bournonville.

Stort engagement og spændvidde 

Kortlægningen viser, at langt de fleste kommuner har mål for CO₂-reduktion og dermed har et strategisk ophæng for klimaarbejdet. Den viser også, at der er relativ stor spændvidde i kommunernes klimaplaner, målsætninger og metoder – et resultat af, at der i dag ikke eksisterer fælles rammer for, hvordan man laver klimahandlingsplaner.

Mens kommunernes geografiske klimaplaner i høj grad er orienteret mod indsatser inden for energi og bygninger, oplever flere kommuner udfordringer og barrierer i omstillingen af transport og landbrug.

CONCITO's kortlægning viser også, at ingen kommuner – bortset fra København, hvis klimaplan er godkendt af C40 – i dag lever op til Parisaftalens mål om højest 1,5 graders temperaturstigning.

”Det var heller ikke forventet. For det er en vanskelig opgave at lave så ambitiøse planer, som også nogle af verdens største byer kæmper med lige nu. Det er netop grunden til, at Realdania i samarbejde med CONCITO og C40 er gået ind i arbejdet med at støtte kommunerne,” siger Pelle Lind Bournonville.

Download kortlægningen Klimatilpasning i kommunerne
DK2020 
Med DK2020-projektet har Realdania, C40 og CONCITO igangsat et samarbejde med 20 danske kommuner om at udarbejde lokale klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Udgangspunktet er C40’s standarder for klimaplanlægning - The Climate Action Planning Framework (CAPF) – der for første gang bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.  

Sådan er kortlægningen lavet
Kortlægningen bygger på en dokumentanalyse af kommunernes klimaplaner indsamlet i perioden juni-august 2019 samt en supplerende spørgeskemaundersøgelse foretaget september-november 2019. Dokumentanalysen har afdækket over 500 offentligt tilgængelige dokumenter, herunder klimaplaner, kommuneplaner, strategiske energiplaner, affaldsplaner, trafik- og mobilitetsplaner mv. 56 fagfolk i kommunerne har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.