x

Arkitekturfestival udgiver 46 breve til Frank Jensen

Nyhed 23. april 2020

Forskellige aktører i arkitektbranchen sætter i personligt brevformat fokus på behovet for grøn omstilling. Brevene til Frank Jensen er samlet af Copenhagen Architecture Festival, og de kan nu opleves online sammen med andre aktiviteter.

Corona fylder massivt i den kollektive bevidsthed for tiden – men det er vigtigt at beholde fokus på klimaet og de store udfordringer blandt andet byerne står overfor. Klimaforandringer ændrer vores byer, vores kyster og de fysiske rammer om vores liv. I 2020 er der blot fem år til at indfri Københavns ambitiøse målsætning om CO-neutralitet i 2025, men hvordan bliver tanker omsat til handling? 

Copenhagen Architecture Festival har inviteret arkitektbranchen og byggeriet, der tegner sig for 30-40 procent af Danmarks samlede drivhusgasudslip, til at dele visioner og løsningsforslag til en grøn omstilling i breve stilet til overborgmester Frank Jensen. Håbet er, at brevsamlingen vil inspirere til nytænkning, og at de gode intentioner kan forplante sig i konkrete tiltag.

De 46 brevskrivere slår både til lyd for større spillerum for eksperimenter og for skærpede krav, så top-down og bottom-up understøtter hinanden i en byudvikling med grønt fortegn. Nogle af de temaer, der går igen som ledetråde hen imod en ’Green New Deal’ i byggeriet: Fællesskaber, grønne områder, økonomi, mindre trafik, holdbare materialer, bevaring, boligdiversitet, fortætning og de unge.

Copenhagen Architecture Festival udforsker, hvordan arkitekturen præger vores liv og vores verden – og hvordan vores liv påvirker arkitekturen. Brevene skulle have været udstillet og debatteret under festivalen d. 23. april - 3. maj, men det er blevet aflyst, ligesom andre planlagte aktiviteter enten er aflyst eller udskudt. Foreningen Realdania har fokus på bæredygtige byer og bygningskultur og støtter festivalen samt brevsamlingen, som nu er rykket online sammen med andre aktiviteter  - blandt andet en digital udstillingsplatform med talk-program. 

Læs mere om festivalen og de 46 breve

Besøg festivalens hjemmeside