x

Byerne og det stigende havvand: Ny ansøgningsrunde i foråret 2021

Nyhed 20. maj 2020

Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet planlægger en ny ansøgningsrunde i foråret 2021 for kommuner, der skal sikre et byområde mod oversvømmelser fra havet.

I et interview i Altinget med direktør i Kystdirektoratet Merete Løvschall og filantropidirektør i Realdania Nina Kovsted Helk løfter vi i dag sløret for en ny ansøgningsrunde for kommuner, der skal sikre et byområde mod oversvømmelser fra havet. 

Interview i Altinget 

Deadline for ansøgninger kommer til at ligge  i foråret 2021. Alle detaljer er dog ikke på plads endnu. Her giver projektchef i Realdania Mikkel Suell Henriques et overblik over, hvad vi ved på nuværende tidspunkt.

Hvem kan søge i ansøgningsrunden i foråret 2021?

Det kan kommuner med en by, hvor dele af byen eller et byudviklingsområde i byzone er i risiko for at blive oversvømmet af havvandsstigninger og stormflod. Kommuner kan gå sammen om at søge, når der er tale om udfordringer og/eller løsninger, der går på tværs af kommunegrænser. Vi tager udelukkende imod ansøgninger fra kommuner og ikke fra eksempelvis grundejere eller rådgivere. 

Hvilke projekter kan få støtte?

Ligesom i første runde er formålet at støtte nytænkende og helhedsorienterede projekter, som demonstrerer, hvordan der kan skabes klimaresiliens og livskvalitet gennem det byggede miljø. Kriterierne for støtte vil ligge i tråd med de samme overordnede værdier, som blandt andet omfatter proaktivitet, helhedstænkning, fleksibilitet, realiserbarhed og forankring mv., og kommuner, der ikke fik støtte i første omgang, eller som ikke søgte dengang, kan nu søge igen. Der er også stadig tale om støtte til f.eks. kortlægning, analyse, workshops, borgerinddragelse og planlægning, og ikke til realisering.  Det nye er, at vi nu åbner op for, at projekter, der ikke er helt så langt som de første otte pilotprojekter, kan få støtte til at komme videre. Det kan være i form af det, vi kan kalde plan- og procesprojekter, hvor kommuner udvikler og afprøver forskellige processer, som kan hjælpe dem videre. Vi er også blevet klogere siden sidst og håber, at de igangværende otte pilotprojekter kan tjene som inspiration. Til det formål udarbejder vi en publikation til efteråret, som samler op på erfaringer og giver inspiration fra ind- og udland. 

Hvor meget kan man søge?

Vi har sat 10 mio. kr. af i alt. Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvor meget hvert projekt maksimalt kan søge. Der er ingen nedre grænse for projekternes størrelse. 

Hvad gør man, hvis man allerede nu synes, at det lyder interessant? 

Når vi har rammer og proces på plads og er klar til at tage imod ansøgninger, offentliggør vi en nyhed her på siden. Hvis man som kommune allerede nu synes, at det lyder interessant, er man velkommen til at kontakte mig via msh@realdania.dk