x

Pris til Højergård for bevaring af sønderjysk bygningskultur

Nyhed 17. juni 2020

I kølvandet på 100 -året for genforeningen er ”Højergård” midt i Højer by blevet præmieret for bevaring af sønderjysk bygningskultur. Det glæder Realdania By & Bygs adm. direktør, Peter Cederfeld: ”Højergårds tre unikke ejendomme er hver for sig og tilsammen med til at gøre Danmarks historie og særligt grænselandets historie meget nærværende.”

I november sidste år blev den nyrestaurerede Højergård midt i sønderjyske Højer indviet med åbent hus. Flere end 1.400 gæster kiggede indenfor i den 200 år gamle marskgård, den tyskinspirerede villa fra 1906 og laden fra 1700-tallet, som samlet udgør Højergård. To måneder senere blev dørene til Højergård slået op for forventningsfulde børn og unge på madlejr, og nu er det samlede anlæg blevet præmieret af Tønder Kommune for bevaring af områdets bygningskultur.

Ud over nye madkompetencer kan de unge elever på madlejr forhåbentlig også rejse hjem med en større indsigt i historien, end da de kom – og måske kan de også se, at historiske bygninger kan skabe en særlig fin underlægningsmusik til store oplevelser og gode minder

Peter Cederfeld Adm. direktør, Realdania By & Byg

Anerkendelsen og præmieringen blev overrakt i går af formanden for Tønder Kommunes Teknik & Miljøudvalg, Bo Jessen, til administrerende direktør Peter Cederfeld fra Realdania By & Byg, som i 2016 købte de tre historiske ejendomme og efterfølgende gennemførte en omfattende restaurering.

En håndgribelig historiefortælling

At præmieringen fandt sted i kølvandet på fejringen af 100-året for genforeningen, gjorde kun glæden større hos Realdania By & Byg og selskabets direktør. Både hver for sig og tilsammen udgør de tre historiske huse midt i Højer nemlig en levende og meget håndgribelig del af denne historiefortælling.

- Tak til Tønder Kommune og til udvalget, som med præmieringer som denne er med til at sætte fokus på bygningskulturen. I går var det genforeningsdag, og i dag er det præmiering af Højergård. Med sine tre forskellige bygninger, der spænder over 300 år, og med sin beliggenhed, er Højergård en af de ejendomme, som er med til at gøre Danmarks historie - og særligt grænselandets historie - meget nærværende, sagde Peter Cederfeld.

Formet af naturen, kulturen og historien

Midt i Tøndermarskens enestående natur, tæt på Vadehavet, og nær ved den dansk-tyske grænse har den sønderjyske befolkning gennem generationer skabt en byggeskik, som dels er formet af det barske marskland, dels af det skelsættende grænseland med dets skiftende grænsedragninger.

Da Højergårds stuehus og lade blev bygget, lå Højer i Hertugdømmet Slesvig. Da villaen blev bygget i 1906, lå Højer i Tyskland. I dag ligger de tre bygninger side om side som en samlet fortælling om de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der i generationer er formet af naturen, kulturen og historien.

Med Realdania By & Bygs restaurering er denne fortælling trukket frem i dagens lys. De tre bygninger har fået nye funktioner som ramme for børn på madlejr, men sjælen er bevaret. Der er skabt en sammenhængende helhed med respekt og forståelse for bygningernes særegne historie og unikke bevaringsværdier, og dén historie og de værdier tager de unge brugere af bygningerne forhåbentligt med sig.

- Ud over nye madkompetencer kan de unge elever på madlejr forhåbentlig også rejse hjem med en større indsigt i historien, end da de kom – og måske kan de også se, at historiske bygninger kan skabe en særlig fin underlægningsmusik til store oplevelser og gode minder, lød det fra Peter Cederfeld ved gårsdagens prisoverrækkelse – en tanke, som også blev understreget af formanden for Tønder Kommunes Teknik & Miljøudvalg:

- Bygningskulturen er jo med til at definere, hvem vi er. Den er med til at forme vores identitet og selvforståelse. Den fortæller en historie om vores områdes fortid – men også om vores nutid. Højergård, som i dag danner de smukke rammer for Arlas MADlejr, giver området et løft og er med til at skabe liv og aktivitet i lokalområdet, lød det fra formanden Bo Jessen, da prisen blev overrakt.

Med prisen følger en messingplakette samt en pengepræmie på 5.000 kroner, som Realdania By & Byg har valgt at videregive til Højergård til køb af en flagstang, så flaget kan hejses ved elevernes fødselsdage og andre festlige anledninger.