x

Et lille sommerhus tegnet af velfærdssamfundets store arkitekt

Nyhed 10. juli 2020

Sommerhussalget sætter nye rekorder, og vi valfarter i ferieboliger langs de danske kyster, nu hvor coronavirus har spoleret rejseplanerne eller simpelthen bare gjort det mindre attraktivt at drage ud i verden. Arkitekt Svenn Eske Kristensen længtes også i sommerhus, da han i 1954 byggede sit eget private i Odsherred. I sommerhuset forenes det skarpe blik for materialer, omgivelser og trivsel, der gjorde ham til en af velfærdssamfundets mest banebrydende arkitekter.

Solen skinner, fuglene kvidrer, og du slænger dig i liggestolen med en bakke jordbær og den bog, du har glædet dig til at komme i gang med. Du er i sommerhus, du skal ikke nå noget - og det er dejligt. 

Omtrent sådan drømmer mange danskere sig væk i disse dage, og omtrent sådan må kongelig bygningsinspektør og arkitekt Svenn Eske Kristensen have tilbragt somrene i det sommerhus, han i 1954 byggede til sig selv og sin familie mellem skov og strand i det naturskønne område 'Bjergene' i Odsherred. 

Sommerhuset blev kaldt ”Esken”, fordi arkitekturen associerer til en æske, der består af to kontrastfyldte bygningskroppe. Samtidig er navnet på huset en reference til familiens og arkitektens mellemnavn 'Eske'.

I sammenligning med de store boligblokke, som Svenn Eske Kristensens tegnede til de københavnske forstæder i 1950’erne og 60’erne, så syner ”Esken” med sine blot 190 kvadratmeter ikke af meget. Alligevel er sommerhuset en sublim suppeterning af al hans virke og talent. I sommerhuset forenes hans omsorgsfulde blik for beboernes trivsel med hans forståelse for omgivelserne, glæde ved datidens nye industrielle materialer og evne til altid at sikre en historisk forankring.

Alle disse elementer blev tilsvarende bragt i spil i de mange Svenn Eske Kristensen-byggerier, som blev opført i forstæderne i midten af 1900-tallet. Som en af velfærdssamfundets mest banebrydende og produktive arkitekter gjorde han datidens forstadsdrømme til virkelighed, og gennem mere end 50 år sørgede han for, at mange familier kunne flytte fra københavnske baggårde til lyse, moderne boliger og grønne omgivelser. 

Den dag i dag står hans boligblokke stadig som stærke påmindelser om det velfærdssamfund, der voksede frem i efterkrigstiden, og sommerhuset, som Realdania By & Byg købte og restaurerede for 15 år siden, er sikret for eftertiden som et særligt fremtrædende, helstøbt og gennemarbejdet Svenn Eske Kristensen-byggeri.

Rammen om det gode liv

Med sine klare krav og holdninger til den gode bolig markerede Svenn Eske Kristensen sig stærkt i boligbyggeriets udvikling fra 1950’erne og frem, og han blev en af efterkrigstidens mest produktive arkitekter. Rammen om det gode liv blev hans livslange mission, og omsorgen for det enkelte menneske hans store mærkesag. Det var ham magtpåliggende at bygge funktionelle og billige boliger til almindelige mennesker, og det blev derfor især i forstæderne, at han fik sit virke og sit eftermæle.

Svenn Eske Kristensen tog udgangspunkt i det enkelte menneske og i det liv, der skulle leves i bebyggelserne. Hans boligbebyggelser var i ordets bedste betydning brugervenlige. Han levede sig ind i, hvordan folk skulle leve og bo i bygningerne, og han evnede at få hele familielivet inkorporeret i sine byggerier. 

Omsorgen for sommerhusets beboere og omtanken for det liv, der skulle leves i huset, ligger i alle detaljer og indretninger. Overalt i huset er der anvendt førsteklasses materialer, og indenfor findes et væld af byggetekniske detaljer og håndværksmæssige raffinementer.


Det skarpe blik for beboernes ve og vel var imidlertid blot én af den kgl. bygningsinspektørs mange styrker. For ham var der ingen modsætning mellem at bygge menneskeligt og bygge rationelt, og han blev en af pionererne inden for betonelementbyggeriet. Samtidig fastholdt han, at der skulle bygges i små enheder, med mindre monotoni og med naturen og de grønne åndehuller som vigtige elementer.

Hertil skal lægges hans skarpe blik for at lægge såvel store som små bygninger godt til rette i omgivelserne samt hans vedvarende fokus på at inddrage naturen og en insisteren på at bibeholde en historisk genkendelighed, så bygningerne ikke stod løsrevet og fremmedgjorte for deres fortid.

Gennemtænkt arkitektur 

Langt det meste af Eske Kristensens byggerier fra 1950’erne og 1960’erne er sociale boligbyggerier og store produktionsanlæg. Det blev ikke til mange enfamiliehuse fra hans hånd, men selv i disse små huse formåede han at bringe sit skarpe blik for alle elementer i spil – ikke mindst i hans eget sommerhus ”Esken”.

Her er huset formet som to æsker, lagt ovenpå hinanden og smukt placeret i omgivelserne. Her spiller naturen en indlysende vigtig rolle - også i valget af naturlige byggematerialer - og her træder den historiske forankring frem i bl.a. de gamle håndværkstraditioner med tømrersamlinger og snedkerarbejde i bedste udførelse. Og samtidig ses i huset også en anden af Svenn Eske Kristensens mærkesager, nemlig brugen af gasbeton, der hang tæt sammen med hans ønske om at rationalisere og industrialisere efterkrigstidens boligbyggeri.

Omsorgen for sommerhusets beboere og omtanken for det liv, der skulle leves i huset, ligger i alle detaljer og indretninger. Overalt i huset er der anvendt førsteklasses materialer, og indenfor findes et væld af byggetekniske detaljer og håndværksmæssige raffinementer. Den gennemtænkte arkitektur og store håndværksmæssige kvalitet gør sommerhuset til et enestående værk i dansk sammenhæng.

Få hele historien om de ideer og drømme, der lå bag 1950'ernes forstadsarkitektur og kom ind i det formfuldendte sommerhus, når Realdania By & Byg Klubben i selskab med restaureringsarkitekt Dorthe Bendtsen fortæller om Svenn Eske Kristensens virke og om sommerhuset.