x

Video: Kom indenfor i Stines Hus

Pressemeddelelse 8. juli 2020

Hvorfor har Realdania By & Byg købt et beskedent bondehus på Lolland? Hvorfor hedder huset ’Stines Hus’? Og hvordan er huset fra 1700-tallet kommet til at se ud efter restaureringen? Få svarene og et kig indenfor i denne lille film, hvor arkitekt Anders Brüel tager seerne med indenfor i husmandsstedet fra 1700-tallet.

I juni 2020 kunne Realdania By & Byg sætte punktum for restaureringen af Stines Hus. Huset ligger på en grusvej omgivet af marker tæt på herregården Pederstrup på Lolland. Der har det ligget siden 1770’erne, og meget lidt er forandret i de 250 år. 

Restaurering puster liv i fortiden

Huset står endnu som et eksempel på den måde almuen på Lolland traditionelt opførte huse på – et eksempel på den egnsbyggeskik, som engang kendetegnede Lolland, men som i dag næsten er helt forsvundet. 

Med restaureringen har huset fået nyt liv; nye farver baseret på 1700-tallets pallette, et helt nyt køkken i kombination med Stines gamle jernkomfur, forsatsrammer indpasset i de skæve vinduer og et moderne varmesystem side om side med lerstampede gulve, 1700-talsdøre og historisk staldinventar. 


Huset fortæller om egnens kultur

Stines Hus vil for mange blot ligne et hvert andet gammelt bondehus med stråtag og bindingsværk, men det er faktisk netop her vi finder husets mest bemærkelsesværdige karaktertræk – og hele grundlaget for husets fredning. 
Stines Hus’ ydre er præget af et tag med holstensk mønning, en tækket gavl med en såkaldt skyne og facader i bindingsværk kalket over stok og sten. 
Og det er netop disse træk, der udgør de egnsbestemte kendetegn, som stort set er forsvundet fra det arkitektoniske landkort. Træk der fortæller historien om egnen og de mennesker der levede her, deres kultur, og de ressourcer de havde til rådighed. 

Kom indenfor

Realdania By & Byg har tradition for at holde åbent hus og invitere alle indenfor, når et projekt afsluttes. Det har den nuværende corona-situation desværre ikke givet mulighed for, men via filmen kan interesserede nu få et lille kig indenfor og høre mere om huset. Alle har dog mulighed for ved selvsyn at opleve huset, når Realdania By & Byg Klubben i 2021 besøger huset til en guidet omvisning.