x

Lollandsk egnsbyggeskik fra 1700-tallet er restaureret og bevaret

Pressemeddelelse 25. juni 2020

Med sine tækkede gavle og velbevarede interiør anno 1770 udgør det lille ”Stines Hus” på Lolland et unikt stykke dansk kultur- og bygningshistorie. Sidste år købte Realdania By & Byg huset, som er et af landets ældst bevarede husmandssteder, bygget efter særlig lollandsk egnsbyggeskik. Nu er huset restaureret og bevaret; fremover skal det være med til at levendegøre dansk bygningsarv.

Selv om det beskedne ”Stines Hus” på det vestlige Lolland ikke umiddelbart syner af meget, så gemmer det lille hus på store fortællinger: Fortællinger om en særlig lollandsk egnsbyggeskik med tækkede, lodrette gavle. Fortællinger om tilværelsen som husmand ved det nærliggende Pederstrup Gods i 1700-tallet og fortællinger om et liv præget af fattigdom og nøjsomhed.

Hertil kommer den nyeste fortælling om den restaurering af huset, som Realdania By & Byg netop har gennemført for at bevare og levendegøre husets historie.

- Alle fortællingerne om ”Stines Hus” - både de store og de små fortællinger - er med til at fremme forståelsen af den danske bygningsarv. Huset er bygget sidst i 1700-tallet, og blandt de velbevarede kvaliteter er den tækkede gavl, som i århundreder var at finde overalt på Lolland, men som i dag stort set er forsvundet. Med sit originale og stort set intakte udtryk både udvendigt og indvendigt giver huset en fin fornemmelse af, hvordan et husmandssted så ud og fungerede før i tiden, siger administrerende direktør i Realdania By & Byg, Peter Cederfeld.

Nu er huset restaureret og bevaret for eftertiden som et enestående eksempel på en lollandsk egnsbyggeskik. Også husets velbevarede interiør i form af originale fyldingsdøre, gerichter, dørgreb og låsekasser samt lofter med fritliggende bjælker er restaureret, og huset indgår nu i Realdania By & Bygs samling af historiske huse.

Egnstypisk tækning og bindingsværk

Byggeskikken med de tækkede lodrette gavle kendes ikke andre steder i landet. De fleste andre steder står gavlene som oftest i bindingsværk eller beklædt med brædder eller spån.

Også husets tækning er typisk for Lolland-egnen. I tråd med den lokale byggeskik er stråtaget på det lille husmandssted udført med en såkaldt holstensk mønning, hvor tagryggen er holdt sammen via små bundter tækkerør, der er syet fast til de to øverste lægter.

Selve bindingsværket er med både fodrem, skråbånd, løsholter, dokker, tætstående stolper og solidt egetømmer, og som det ligeledes har været kutyme i generationer på Lolland, er husmandsstedets bindingsværk kalket ’over stok og sten’ og ikke opstreget, dvs. med synligt bindingsværk, sådan som det ofte ses på fynske og sønderjyske bindingsværksgårde.

Et af Danmarks ældst bevarede husmandssteder

Huset, der er opkaldt efter en af dets beboere, Stine, som flyttede ind i 1920’erne og boede der til sin død i 1957, er et af Danmarks ældst bevarede husmandssteder. Det er opført 1770’erne på godset Pederstrups jord, hvor husmændene gjorde hoveri. Til husmandsstedet blev der tildelt fire tønder land, så fæstebonden kunne supplere familiens husholdning med lidt agerdyrkning og dyrehold.

I 1700- og 1800-tallet var der tusindvis af sådanne husmandssteder over hele landet; i dag er mange nedrevet eller ombygget – med undtagelse af nogle ganske få, herunder ”Stines Hus” på Lolland.

Samling af 50 historiske ejendomme

Fremover skal huset udlejes, men det forbliver i Realdania By & Bygs eje og i samlingen af godt 50 unikke historiske ejendomme, herunder flere eksempler på egnsbyggeskik.

- Hver især er de historiske huse med til at levendegøre fortællingen om dansk bygningsarv og danske egnsbyggeskikke, og samtidig er alle de historiske huse i flittigt brug hver dag - enten som ramme om erhvervsaktiviteter eller kulturelle formål eller som bolig for moderne familier. På den måde er husene med til at vise, hvordan den danske bygningskultur kan levendegøres og fremmes gennem bevaring, forandring og udvikling, understreger Peter Cederfeld.

Realdania By & Byg