x

Elbilerne kommer – men er byen klar?

Pressemeddelelse 26. oktober 2020

Udsigten til mange flere elbiler på vejene stiller krav til bygherrer og byudviklere om at sikre gode muligheder for opladning. Byudviklingsprojektet Nærheden i Hedehusene har derfor gjort klar med omfattende ladekapacitet til beboerne, og med afsæt heri formidler Realdania By & Byg erfaringer og praktiske råd til professionelle i en ny digital publikation.

68% af danske bilister parkerer på egen grund, og vælger de at køre på strøm, kan de uden større vanskeligheder installere en lader derhjemme, så bilen kan lade op natten over. Men for de resterende 32%, som typisk bor i etageejendom og må deles med andre om parkeringspladserne, kan det være en udfordring at få bilen ladet op til køreturen.

- Udskiftningen af benzinbiler med elbiler er vigtigt for klimaet, men for at denne del af den grønne omstilling skal blive en succes, skal det være nemt for alle at lade bilen op - og det stiller krav til byudvikling og byggeri, siger Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg, som netop har lanceret en mindre digital publikation ”Elbilerne kommer – er byen klar?”.

- Bygherrer og byudviklere må have fokus på at sikre rammerne for opladning, så bilister både nu og i fremtiden oplever, at hverdagen hænger sammen. I alle de arealudviklingsprojekter, som vi er i partnerskab med kommuner om, fylder parkeringsløsninger meget - ikke mindst fordi vi gerne vil skabe gode rekreative byrum i stedet for store arealer med parkeringspladser. At gøre klar til elbiler skaber nye spørgsmål, der også knytter sig til kapacitet, drift af ladestandere mv. Det er et nyt felt - og netop derfor vil vi gerne dele vores erfaringer fra Nærheden med andre, så vi alle hurtigere kan omstille byerne til de nye muligheder, uddyber Peter Cederfeld.

Meget andet end teknik

Byudviklingsprojektet Nærheden i Hedehusene er nemlig omdrejningspunkt i den nye publikation, som sætter fokus på både udviklingstendenser og den helt konkrete udfordring med at sikre rammerne for opladning af elbiler. Det handler naturligvis om teknik men også om meget andet – som fx organisation, økonomi og drift.

I den hastigt voksende bydel vest for København har byudviklingsselskabet NærHeden P/S således indgået aftale med ladeoperatøren Clever om at opsætte 100 ladestandere, hvoraf de 57 allerede nu står klar på taget af to nye parkeringshuse, som NærHeden selv er bygherre på – og driften af dem skal den lokale bydelsforening stå for.

Forud er gået en grundig proces, hvor NærHeden har gennemført et udbud blandt operatører for at finde den rigtige løsning, som blandt andet tager højde for brugervenligheden for bilisterne, intelligente styresystemer, it-sikkerhed, den fremtidige driftssituation og den langsigtede økonomi omkring ladeløsningen.

Kommunale ambitioner

Hvordan og hvornår både nye og eksisterende bygninger skal forberedes til elbiler er indarbejdet i ny dansk lovgivning i form af Ladestanderbekendtgørelsen, som retter sig mod bygherrer og bygningsejere. Men også på det kommunale niveau kan der være knapper at skrue på for at sikre optimale rammer for elbiler og dermed gøre det attraktivt for elbilister at bosætte sig. 

Det fremgår af et interview med Høje-Taastrup Kommunes kommunaldirektør Lars Holte i den nye publikation.

- Hvad skal vi gøre inden 2025? Hvor mange ladestandere og hvilken infrastruktur skal vi have? Vi er jo i nogen grad hjulpet af ladestanderbekendtgørelsen, men vi skal have et tydeligt politisk ambitionsniveau, når vi stiller krav til en bygherre, siger Lars Holte i artiklen.

Udover at formidle NærHedens og Realdania By & Bygs egne erfaringer, gengiver publikationen også en række ekspertråd fra Region Hovedstadens elbilsekretariat Copenhagen Electric, som arbejder med at fremme grøn mobilitet og at formidle viden og information bredt til samfundet om elbiler og ladeinfrastruktur.

Hent publikationen

”Elbilerne kommer – er byen klar?” kan læses i en bladreversion eller downloades i pdf-format på Realdania.dk/elbilerne-kommer.