x

Mere støtte til at beskytte byer mod oversvømmelse

Pressemeddelelse 26. november 2020

Foreningen Realdania og Miljøministeriet åbner nu anden ansøgningsrunde i indsatsen Byerne og det stigende havvand. Kommuner kan søge om økonomisk støtte til plan- og procesprojekter, som kan ruste byerne til fremtidens klima med stigende havvand og samtidig udvikle bæredygtige byområder.

Havvandet stiger, og i fremtiden kan vi forvente flere og mere voldsomme stormfloder. Det giver store udfordringer for danske byer, som ligger udsat ved vandet. Der er nu økonomisk og faglig hjælp at hente fra Realdania og Miljøministeriet.

Kommunerne kan igen søge støtte til at løse problemstillinger med stigende havvand og kystbeskyttelse. 

I første ansøgningsrunde i foråret 2019 blev der lagt vægt på, at kommunerne var langt fremme med helhedsorienterede projekter. Her blev ni projekter valgt ud, som alle tænker i interessante og innovative løsninger. Som rummer et bredt spænd af problemstillinger. Og som har stor eksempelværdi for andre. Erfaringerne er samlet i publikationen ”Et kompas til kystbyer i forandring”. Den indeholder en række overvejelser, som kommunerne bør forholde sig til, når de planlægger deres proces. 

I denne anden ansøgningsrunde er der mulighed for, at kommuner, der er knapt så langt fremme med projekter, kan få hjælp. Konkret kan kommunerne søge støtte til plan- og procesprojekter. Det kan for eksempel være en visionsproces, en konkurrence, en fysisk plan, analyser og ny viden, udvikling og test af fysiske løsninger – eller en anden form for plan eller proces, som styrker byens møde med vandet.

”Vi ser meget frem til at kunne støtte en bredere kreds af kommuner, der oplever udfordringer i forhold til det stigende havvand. Behovet for at gentænke byernes møde med vandet vokser i takt med, at effekterne af klimaændringerne bliver større. Det er en udfordring, som stiller krav om samarbejde. Hvis det gøres klogt, vil løsningerne både kunne håndtere det stigende havvand og samtidig tilføje nye kvaliteter til byerne,” siger filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk.

”Kystdirektoratet mærker et stigende fokus i kystkommunerne på beskyttelse af kysterne mod fremtidens klima, samtidig er der også store ønsker til udvikling i kystområderne. Derfor tror vi, at den nye nationale risikovurdering af erosion og oversvømmelse, som er på trapperne i form af det digitale planlægningsværktøj Kystplanlægger 2021, vil bidrage med vigtig viden til kommunernes planlægning. Så med puljen her og Kystplanlægger kan vi i endnu højere grad støtte og vejlede kommunerne i arbejdet med klimatilpasning og kystbeskyttelse”, siger kystdirektør Merete Løvschall.

Der afsat 10 mio.  kr. til støtte af cirka 10 projekter. Ansøgningsrunden retter sig mod kommuner, som står med en problemstilling, de har brug for hjælp til at løse, og kommuner, som ønsker at udfordre eksisterende tænkning med nye innovative bud på at håndtere fremtidens klimaudfordring. 

Fakta

Om ansøgningsmuligheden:

Hvem kan søge?
Kommuner med en by, hvor dele af byen eller et byudviklingsområde med placering i byzone er i risiko for at blive oversvømmet af havvandsstigninger og stormflod. Det er muligt, at flere kommuner kan gå sammen om at søge, når der er tale om udfordringer og/eller løsninger, der går på tværs af kommunegrænser. 

Hvilke projekter kan få støtte?
Helhedsorienterede projekter, der rykker den udfordrede by et afgørende skridt mod en løsning, der nedbringer oversvømmelsesrisikoen og samtidig understøtter en bæredygtig byudvikling.

Hvordan søger man?

For at være med skal kommunen udfylde og indsende ansøgningsskema, som findes på: 
https://realdania.dk/projekter/helhedsloesninger-til-fremtidens-kystbyer 

Er der mulighed for at høre mere om ansøgningsmuligheden?
Spørgemøde 17. december: Vi planlægger at holde et online spørgemøde 17. december kl. 08:30-10:00, hvor potentielle ansøgere får mulighed for at stille spørgsmål til ansøgningsmaterialet. Tilmelding til spørgemødet senest 15. december via e-mail til byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk. Skriv ”Spørgemøde” i emnefeltet.


Sparringsmøder 27.-28. januar: Desuden planlægger vi at afholde en række online sparringsmøder 27.-28. januar, hvor man kan få sparring på sin projektidé. Vi planlægger at afsætte cirka 25 minutter til hver potentiel ansøger, hvor I kan præsentere jeres projektidé, stille spørgsmål og få sparring fra Realdania og/eller Kystdirektoratet. Tilmelding til sparringsmøde senest 8. januar via e-mail til byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk. Skriv ”Sparringsmøde” i emnefeltet.

Spørgsmål til ansøgningsmaterialet? Har du spørgsmål, kan du kontakte partnerskabets sekretariat ved Kira Maria Svankjær via byerneogdetstigendehavvand@b-a-r-k.dk – skriv ”Spørgsmål” i emnefeltet – eller ring på tlf. +45 22 31 59 73. 

Hvornår er der ansøgningsfrist?
Den 2. april 2021. 

 

Om partnerskabet:

Formålet med partnerskabet Byerne og det stigende havvand er at skabe og samle ny faglig viden på tværs af fagligheder og organisationer - til at udvikle nytænkende og helhedsorienterede løsninger, som kan bidrage til byernes beskyttelse og bæredygtighed. Partnerskabet henvender sig primært til kommuner, som kan søge om at være med.

Miljøministeriet og den filantropiske forening Realdania udvælger projekter efter en række kriterier. Kriterierne omfatter blandt andet: 1) at byen eller bydelen står over for en reel risiko for oversvømmelse, 2) at ansøgningen beskriver en helstøbt planlægningsproces, 3) at kommunen i den pågældende by arbejder helhedsorienteret med proaktiv nedbringelse af risiko for oversvømmelse, 4) at projektet er solidt forankret kommunalt – politisk og administrativt og 5) at ansøgningen er præcis og klar i sit fokus og resultater, herunder de kvaliteter, som er beskrevet i ansøgningsvejledningen. 

Partnerskabet er en del af foreningen Realdanias samlede kampagne om Byer og havvandsstigninger og løber frem til 2022.
Læs mere på: 
> www.realdania.dk/tema/havvandsstigninger