x

Helsingør og Roskilde øger allerede høje klimaambitioner med nye DK2020-klimahandlingsplaner

Nyhed 16. december 2020

Flere kommuner i DK2020 kan nu fremlægge færdige klimahandlingsplaner, der viser vejen mod en C02-neutral kommune - herunder Roskilde og Helsingør. Fælles for netop deres planer er, at de bygger ovenpå flere års intensivt klimaarbejde og supplerer allerede eksisterende indsatser.

Ambitiøse klimamålsætninger og indsatser for at nå derhen er bestemt ikke ukendt land for to hovedstadskommuner, der nu kan fremlægge hver sin klimahandlingsplan – udarbejdet i regi af Realdanias klimaprojekt DK2020. 

For både Roskilde og Helsingør bygger de vedtagne klimahandlingsplaner nemlig ovenpå flere års intensivt klimaarbejde og supplerer dermed allerede eksisterende planer og strategier, der viser vejen mod en klimaneutral kommune. For Roskilde hedder målstregen inden 2040 – for Helsingør inden 2045.  

Begge kommuner har klimaplaner, der blev politisk vedtaget i løbet af 2019. Alligevel besluttede både Roskilde Kommune og Helsingør Kommune samme år at træde ind i Realdanias klimaprojekt DK2020, hvor de sammen med 18 andre pilotkommuner har sat ekstra turbo på den lokale klimaindsats.  

Her har de med sparring fra CONCITO udarbejdet langsigtede planer for klimaneutralitet, der beskriver, hvordan alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning i kommunen skal håndteres – herunder transport, landbrug, energi og bygninger. Derudover skal klimahandlingsplanen pege på konkrete tiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område samt komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. 

Helsingør sætter fokus på grøn transport

Helsingør Kommune har gennem mere end 10 år ført en aktiv klimapolitik og arbejder med FN’s Verdensmål i deres bæredygtigheds- og klimaindsats. I kommunens nye DK2020-klimahandlingsplan er målsætningen at være blandt de kommuner i landet, som har den laveste udledning af drivhusgasser pr. borger. Helt konkret sigter Helsingør Kommune efter at reducere CO₂-udledningen til 1,7 ton pr. borger senest i 2030 og være CO2-neutral som kommune allerede i 2045.

For at nå det mål har kommunen opstillet en række nye indsatser. Den største omstillingsopgave, når det kommer til CO2-udledninger, ligger for Helsingør i transportsektoren, hvor der er fokus på at omlægge busdrift til el ved nye udbud, arbejde for ladestandere til elbiler på centrale steder og gøre det attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel. Inden for varmeforsyningen er der fokus på udskiftning af den resterende mængde olie- og gasfyr og på sigt et samarbejde med forsyningsselskabet om bæredygtig fjernvarme i form af store varmepumper i fjernvarmeforsyningen.

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu som kommune har fået det grønne stempel, hvilket vil sige, at det fremgår klart og tydeligt, at vi påtager os vores del af ansvaret for at sikre en bæredygtig fremtid, hvor vi får gennemført væsentlige reduktioner i udledningen af drivhusgasser, og hvor vi får klimasikret kommunen,” siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Fuld udfasning af naturgas og oliefyr i Roskilde

Roskilde Kommune har i mange år haft en ambitiøs klimaindsats – blandt andet i form af strategisk energiplanlægning og som en aktiv partner i Gate 21 og i det tværkommunale projekt Energi På Tværs, som Helsingør Kommune også er en del af. 

Transport er en af de store kilder til udledning i Roskilde Kommune, der som den første kommune i Danmark omlagde sine bybusser til el. Målet er, at kommunens indsats også skal inspirere lokale virksomheder til at investere i elkøretøjer.

Derudover indeholder klimahandlingsplanen blandt andet en ambition om at sætte yderligere tryk på en fuld udfasning af naturgas og oliefyr, udbygning af fjernvarmenettet og brug af individuelle varmepumper.

”Da Roskilde Kommune trådte ind i klimaprojektet DK2020, havde vi allerede et mål om at være CO2-neutrale i 2040, og vi havde både en klimatilpasningsplan og strategisk klima- og energiplan. DK2020-forløbet har været med til at skærpe vores opmærksomhed på en række indsatsområder. Blandt andet udfasningen af olie og naturgas i varmeforsyningen, behovet for et kontinuerligt fokus på transportområdet og et vågent øje på de nye strømninger og teknologiske muligheder som fx CO2-fangst på forbrændingsanlæg.  I foråret vil vi desuden fokusere på at understøtte overgangen til elbiler bl.a. ved at udarbejde en god plan for infrastruktur for ladestandere. Så vi glæder os til, sammen med de andre kommuner, at deltage i transformationen af Danmark til et CO2-neutralt land,” siger Tomas Breddam, borgmester i Roskilde Kommune

Mere om DK2020 

Den filantropiske forening Realdania etablerede i 2019 projektet DK2020, hvor 20 danske pilotkommuner gennemgår et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale ”best practice” på området og i sidste ende udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens 1,5°C målsætning.  

Kommunernes klimahandlingsplaner vil blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimaneutrale senest i 2050 og sætte ambitiøse delmål for reduktion af drivhusgasser. Undervejs har de 20 kommuner fået teknisk hjælp og sparring fra C40 og Danmarks grønne tænketank CONCITO, så planerne lever op til C40’s standard for klimaplanlægning. 

De 20 første kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus. 

I efteråret 2020 offentliggjorde Realdania et nyt partnerskab med KL og landets fem regioner under titlen ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’. Her er samtlige af landets kommuner inviteret til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. Siden har 46 nye kommuner fra hele landet meldt sig klar i den første ud af i alt 2 ansøgningsrunder.