x

Arkitekt Erik Christian Sørensens modernistiske pionerarbejde bevaret og klar til at byde offentligheden indenfor med film og bogudgivelse

Pressemeddelelse 30. marts 2021

Efter to års restaurering kan Realdania By & Byg markere færdiggørelsen af et dansk modernistisk mesterværk, nemlig arkitekt Erik Christian Sørensens ikoniske enfamiliehus fra 1955. Offentligheden kan opleve huset i en film om restaureringen af huset samt fordybe sig i en bogudgivelse om huset forfattet af arkitekt og professor Christoffer Harlang og Realdania By & Byg.

Da arkitekt Erik Christian Sørensens eget hus og have på Smutvej i Charlottenlund blev fredet i 2005, var det bl.a. med den begrundelse, at: ”villaen indtager en væsentlig plads blandt efterkrigsårenes danske enfamiliehuse som ét af de arkitektonisk særligt vellykkede, eksperimenterende pionerarbejder”. Det var da også med stor glæde, at Realdania By & Byg i 2019 kunne tilføje det elegante værk til samlingen af eksempler, der repræsenterer 500 års dansk bygningsarv og efterfølgende tage fat på restaureringen af huset.

Nu er det sidste lag maling tørt, og haven soigneret; huset står igen i sin oprindelige karakter som et smukt vidnesbyrd om visioner og intentioner for den gode familiebolig fra en stor dansk arkitekt.

- Erik Christian Sørensens raffinerede enfamiliehus har været og er fortsat en betydelig inspirationskilde for danske og udenlandske arkitekter med sit sublime samspil mellem inde- og uderum, sit modulære konstruktive princip og brugen af træ som gennemgående materiale. Jeg er glad for, at vi har være med til at sikre huset som et levende bidrag til fortællingen om dansk arkitekturhistorie, siger Realdania By & Bygs adm. direktør, Peter Cederfeld og glæder sig over, at huset er blevet en del af Realdania By & Bygs samling af arkitekternes egne huse tillige med bl.a. Arne Jacobsens egne huse, Edvard Heibergs eget hus og PH’s eget hus.

Et modernistisk bindingsværkshus
Erik Christian Sørensens hus, som han selv kaldte en radikal fortolkning af et dansk bindingsværkshus, er et modernistisk mesterværk fra dansk arkitekturs guldalder. Et stramt konstruktivt modulprincip baseret på sortmalede stolper og åse af fyrretræ udgør selve husets skelet. Rum afgrænses af lette trævægge, mens store glaspartier lader ude og inde gå i konstant dialog. Huset er struktur mere end masse og en fornem fortolkning af tidens internationale tendenser til ’det flydende rum’, med inspiration fra bl.a. USA og Japan.

-Huset stod utrolig velbevaret, da vi overtog det i 2019. Både badeværelse og køkken stod næsten intakte, hvilket er sjældent så mange år efter og vidner om tidligere ejeres kærlighed til huset. Restaureringen har især haft fokus på at reducere energiforbruget uden at kompromittere bygningens arkitektoniske udtryk, fortæller arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg, Frants Frandsen, som har stået i spidsen for restaureringen.

Om restaureringen
En af udfordringerne under restaureringen var husets vinduespartier. En meget stor del af facaden på Erik Christian Sørensens eget hus består af glas, og i bestræbelserne på at reducere husets energiforbrug var udskiftning af ruderne et væsentligt fokuspunkt. Vinduernes oprindelige dimensioner skulle der dog ikke røres ved, så de nye glas skulle kunne indpasses i de gamle rammer. Løsningen blev såkaldte Spacia-ruder, der består af to lag glas, hvorimellem der er skabt et vakuum, som giver en høj isoleringsevne.

Et andet væsentligt punkt i restaureringen var taget. Den flade tagkonstruktion var ikke længere tæt. Den nye tagkonstruktion ligner den oprindelige men er udført med mere isolering og i en konstruktion, der bedre leder regnvand væk. Ruderne og taget forventes tilsammen at kunne reducere husets energiforbrug med 25-30%.

Blandt de større arbejder i husets indre var udskiftning af gulvet i soveafdelingen og køkkenet. De uoriginale stenfliser er væk og erstattet af et lag korkfliser, som huset oprindeligt blev udstyret med. Skabslåger og døre har igen fået de oprindelige lyse, grå farver, og tegnestuen har fået et lysegråt gummigulv, som dengang Erik Christian Sørensen boede i huset.

Også udvendigt er husets oprindelige karakter tilbage. Den sorte maling på husets skorsten er væk, så skorstenen igen fremstår i blank gul mur ligesom havemuren. Træer og buske i den fredede have er beskåret, så glemte stier og oversete stensætninger igen kan aflæses i havens linjer.

-Huset fremstår med hjælp fra dygtige folk nu restaureret og i den ånd, som det er skabt. Vi ville rigtig gerne have vist huset frem for alle interesserede, men det tillader tiden desværre ikke. Derfor glæder det mig, at vi gennem både en film og en bog kan give folk en oplevelse af det fantastiske hus, siger Peter Cederfeld, og ser frem mod igen at kunne give folk adgang til samlingen af enestående dansk bygningsarv.